Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grammar – Verb „to be“ Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grammar – Verb „to be“ Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Grammar – Verb „to be“ Střední odborná škola Otrokovice
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Ing. Alena Čechová Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Ae-AJ/1-AJ-2/2 Název DUM Grammar – Verb „to be“ Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-57-H/01 Obor vzdělávání Autoelektrikář Vyučovací předmět Angličtina Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce slovesa „to be“ Náplň: sloveso v přítomném čase, v záporu a otázce, minulý čas slovesa Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Anglická gramatika, sloveso to be, zápor, otázka, přítomný a minulý čas slovesa Datum

3 Grammar – Verb „to be“ Contents 1. Přítomný čas slovesa „to be“
Definování, použití a praktické příklady 2. Sloveso „to be“ v záporu a otázce 3. Minulý čas slovesa „to be“

4 Přítomný čas slovesa „to be“ - být
I am - já jsem we are - my jsme you are - ty jsi you are - vy jste he is - on je they are - oni, ony, ona jsou she is - ona je it is - to, ono je V angličtině se používají stažené tvary slovesa: I´m, you´re, he´s, she´s, it´s, we´re, you´re, they´re Podmět musí být v angličtině vždy vyjádřen: Jsem Eva. I am Eva. Je šťastný. He is happy. Jsou Češi. They are Czech. Podmět se nevyjadřuje např. v ustálených spojeních: Thank you.

5 Sloveso „to be“ v záporu a otázce
Zápor tvoříme přidáním „not“ za příslušný tvar slovesa to be. I am not já nejsem we are not my nejsme you are not ty nejsi you are not vy nejste he is not on není they are not oni, ony, nejsou she is not ona není it is not - to, ono není Příklady: Není spokojená. She isn´t happy. Nejsou špatní. They´re not bad. Otázka se tvoří přehozením slovosledu: [1] Příklady: He is my brother. On je můj bratr. Is he my brother? Je on můj bratr? They´re not at home. Oni nejsou doma. Aren´t they at home? Nejsou oni doma? 

6 Minulý čas slovesa „to be“
Oznamovací věta: I, he, she, it – was you, we, they – were Příklad: I was there Byl jsem tam. People were at the station Lidé byli na nádraží. Zápor: I, he, she, it – wasn´t you, we, they – weren´t Příklad: It wasn´t good Nebylo to dobré. You weren´t at school Nebyl jsi ve škole. Otázka: was I, he, she, it…? were you, we, they….? Příklad: Was he there? Byl tam? Were you at school? Byl jsi ve škole?

7 Cvičení slovesa „to be“ v přítomném čase
1. Odpovězte na otázky pomocí osobních zájmen: Are Eva and Michal at school? (no) ……………… Is eva young girl? (yes) ……………………………………………………………….. 2. Přeložte: Jsou doma. Proč nejsi v práci? 3. Odpovězte kladně i záporně: Is this your dog? Is she from London? Are you a writer? 4. Doplňte správný tvar slovesa „to be“: Petr ……… eighteen. ……. and Viky ………… from Prague. This ……. my teacher. My brother and his friend ………… not students. You ……… my best friend.

8 Cvičení slovesa „to be“ v minulém čase
5. Doplň slovesa : was, wasn´t, were, weren´t [1] We ……………..in the restaurant on Friday. There……………….any chips, so Petr…………………happy about that. It………….nice evening. It……………..half past ten, but we…………….. hungry. 6. Přeložte: Ona byla ve třídě. Kdo byl v autobuse? Byli jsme v kuchyni. Včera jsem nebyl veselý. On nebyl na letišti. Kočka nebyla v zahradě. Byli jste v divadle? Kdo nebyl v kině? Byli tví kamarádi doma?

9 Řešení cvičení Cvičení 1. No, they aren´t at school.
Yes, she is young girl. Cvičení 2. They are at home. Why aren´t you at work? Cvičení 3. Yes, it´s my dog. No, it isn´t my dog. Yes, she is. No, she isn´t. Yes, I am. No, I am not. Cvičení 4. Is, he, are, is, are, are Cvičení 5. were, were, wasn´t, was, was, weren´t Cvičení 6. She was in the class. Who was on the bus? We were in the kitchen. I wasn´t happy yesterday. He wasn´t at the airport. The cat wasn´t in the garden. Were you at the theatre? Who wasn´t in the cinema? Were your friends at home?

10 Questions Vytvoř zápornou větu s použitím slovesa „to be.
Vytvoř otázku s použitím slovesa „to be“. Vytvoř otázku s použitím slovesa „to be“ v minulém čase.

11 Seznam obrázků: [1] anonym, j wmf, [vid: ], dostupné z: klipart Microsoft Office [2] anonym, wmf, [vid: ], dostupné z: klipart Microsoft Office [3] anonym, wmf, [vid: ], dostupné z: klipart Microsoft Office [4] anonym, wmf, [vid: ], dostupné z: klipart Microsoft Office [5] anonym, wmf, [vid: ], dostupné z: klipart Microsoft Office [6] anonym, wmf, [vid: ], dostupné z: klipart Microsoft Office [7] anonym, wmf, [vid: ], dostupné z: klipart Microsoft Office

12 Seznam použité literatury:
[1] ] Kolektiv, STEP BY STEP 1, nakladatelství Fraus, 2007

13 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Grammar – Verb „to be“ Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google