Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověké Řecko a Řím Hervert Rudolf, C4A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověké Řecko a Řím Hervert Rudolf, C4A."— Transkript prezentace:

1 Starověké Řecko a Řím Hervert Rudolf, C4A

2 Starověké Řecko Mykénské období (1600-1200 př. n. l.)
Temné (Homérské) období ( př. n. l.) Archaická doba (800–500 př. n. l.) Klasická doba (500–336 př. n. l.) Helénistická doba (336–146 př. n. l.) Římská nadvláda (146 př. n. l. – 395 n. l.)

3 Mykénské období pevninské Řecko Iónové - Athény
Achájové – Kypr, Kréta (Agamemnon, Trója) Dórové – Sparta základ Řecké kultury

4 Iónský, Dórský, Korintský

5 Temné (Homérské) období
málo písemných pramenů Homér Dórové X Mykénská civilizace 1. Řecká kolonizace Řecká alfabeta Rody a kmeny

6

7

8 Archaická doba městské státy (Polis) otrokářství
velká (2.) Řecká kolonizace dlužní otroctví Sparta, Athény

9 Sparta Peloponés, Dórové vojenství, zemědělství
3 vrstvy: Sparťané, Perioikové, Heilóti Státní zřízení: Dva králové 5 eforů Gerúsia (rada starších) Apellá (shromáždění svobodných mužů)

10

11 Athény Attica, Iónové řemesla, obchod kulturní akce a tradice
antická demokracie státní zřízení: rodová demokracie Drakón, Solón, Kleisthenes

12

13 Klasická doba Řecko – Perské války Marathon – Athény X Persie (490)
Thermopyl – Sparta (Leonidas) X Persie (480) Salamis – Athény X Persie (480) Plataje – Athény + Sparta X Persie (479)

14 Athény X Sparta Peloponéská válka (431 – 404) Athény X Sparta + Peršani vyhladovění Athén Athény obsazeny, dlouhá zeď zbourána 403 – státní převrat v Athénách Korinthská válka (395 – 386) Sparta – tvrdá vláda Sparta X Athény + Théby + Korint + Peršanské peníze

15

16 Helénistická doba Makedonie Filip II. 338 – Chaironeia
Korintský spolek tažení do Persie zavražděn

17 Alexander Makedonský (Veliký)
ovládnutí celého tehdy známého světa tažení do Persie (Pergamon, Issos, Gaugamely) Egypt, Turecko, Írán, Irák, Indii, Izrael, Palestinu ctil náboženské tradice Babylon Smrt – 323 v Babylonu Egypt – Ptolemaiovci, Persie – Seleukos I., Makedonie – Antigonos 146 př. n. l.

18

19 Přínos řecké kultury Olympijské hry Demokracie Náboženství a legendy
Věda, filosofie Literatura Divadlo, rétorika umění

20 Starověký Řím Etruskové a Italikové -> Římané
Patriciové X Plebejové Království Římské (753 – 510 př. n. l.) Římská republika (510 – 27 př. n. l.) Římské císařství (27 př. n. l. – 284 n. l.)

21

22 Království Římské Romulus a Remus Titus Livius 7 králů podle legendy
Targinius Superbus – poslední král – vyhnán zřízení: Král Senát (patriciové) Lidové shromáždění (plebejové)

23

24 Římská republika z lat. res publica zřízení v době míru:
2 konzulové (patriciové) Senát Lidové shromáždění Zřízení v době války 1 diktátor

25 Patriciové X Plebejové
1. secese – 2 tribuni lidu 2. secese – zákoník vymožený plebejci 3. secese - zrovnoprávnění

26 390 př. n. l. – Řím vypleněn Galy
Punské války (264 – 146) Hannibal obléhal Řím Kartágo dobyto Kartágo srovnáno se zemí

27

28 Krize republiky Hospodářská Spartakovo povstání (73-71) Diktátor Sulla 1. triumvirát – Pompeius, Crassus, Caesar 2. triumvirát – Antonius, Lepidus, Octavianus 27 př. n. l. – konec republiky

29

30 Římské císařství Octavianus (27 př. n. l. – 14. n. l.)
Augustus Gaius Julius Caesar Octavianus Tituly: nejvyšší velekněz, tribun lidu, otec vlasti, 1. senátor, první občan, císař, po smrti bohem Caligula (37 – 41 n.l.) Jeho kůň = konzul Stavěl si chrámy Zavražděn pretoriány

31

32 Nero (54 – 68 n.l.) Zapálil Řím Traianus (98 – 117 n.l.) Největší rozsah říše Hadrianus (117 – 138 n.l.) Hadrianův val Marcus Aurelius (161 – 180 n.l.) Markomanské války Sv. Konstantin I. Veliký (306 – 337 n.l.) Milánský edikt Konstantinopol

33

34 Theodosius (379 – 395 n.l.) Rozdělení říše: Západořímská – zánik 476 Východořímská – zánik 1453

35 Přínos římské kultury Filosofie Lékařství (Galénos) Literatura
Římské právo

36 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
3. Starověké Řecko.docx 3. Starověký Řím.docx


Stáhnout ppt "Starověké Řecko a Řím Hervert Rudolf, C4A."

Podobné prezentace


Reklamy Google