Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÝ ŘÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÝ ŘÍM."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÝ ŘÍM

2 Římské dědictví = písmo (latinské), jazyk (latina), římské právo, založili mnoho měst v jižní a západní Evropě a na britských ostrovech, silnice

3 Přírodní podmínky Apeninský poloostrov
SI – úrodná rovina, tuhé zimy, horká léta zbytek Itálie – pohoří = jaké? Teplé, a suché podnebí mnoho různých kmenů – hlavně indoevropské kmeny (italické): Latinové, Etruskové

4 Zemědělství, řemeslo, obchod
hornaté oblasti – pastevectví nížiny – zemědělství pěstovalo se: co? nedostatek nerostného bohatství = muselo se dovážet (hlavně kovy) zásoby hrnčířské hlíny a stavebního kamene odpařování soli dovoz mramoru odkud?

5 ETRUSKOVÉ A OBDOBÍ ŘÍMSKÝCH KRÁLŮ

6 Etruskové příchod Etrusků na AP asi v 10. století př. n. l.
vyspělé zemědělství zpracování železa, bronzu výborní stavitelé (klenby) nekropole – co to je?

7 Dějiny Etrusků vyspělá civilizace x nikoliv centralizovaný stát
Etrurie = název území x nikoliv název státu městské státy – v čele králové 6. století př. n. l. ovládali Etruskové třetinu AP 5. století př. n. l. ztráta dominantního postavení Etrurie ve Středomoří (střety s kmeny v Itálii + vpád Keltů)

8 Řím v době královské podle pověsti byl Řím založen roku 753 př. n. l. – prvním králem : kdo? X ve skutečnosti založen nebyl, ale postupně se vytvářel na březích řeky Tibery – sedm pahorků 8. století spojení několika osad v město = Řím = centrum Latia obývaného italickým kmenem Latinů patricijové = urozené obyvatelstvo plebejové = neurozené obyvatelstvo otroci = nesvobodné obyvatelstvo

9 Servius Tullius – v 6. století př. n. l
Servius Tullius – v 6. století př. n. l. rozdělil římské občany podle zámožnosti do 5 majetkových tříd Servisus byl zavražděn Tarquiniusem Superbem = zmocnil se trůnu 510 př. n. l. byl Superbus sesazen = konec vlády králů = z Ř se stala republika, v jejímž čele stáli 2 konzulové

10 Domácí úkol Co je to cloaca? Jaká jména nesou 7 římských pahorků?

11 OBDOBÍ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY (510-31 PŘ. N. L.)

12 Státní zřízení republika = veřejná záležitost
v čele 2 volení konzulové (na 1 rok) senát – tvořilo 300 starších mužů plnoprávní občané –patricijové x plebejové neplnoprávní x chtěli stejná práva jako patricijové => 494 př. n. l. = hrozili vytvořením vlastního města => získali tribuna lidu 449 př. n. l. sepsány římské zákony = stejné pro patricijce i plebejce

13 Domácí úkol Proč by vytvoření vlastního města ze strany plebejců znamenalo oslabení Říma? Co znamená veto? Vysvětli slovo emancipace

14 ŘÍMSKÉ VÝBOJE V ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍ

15 Ovládnutí Itálie Římané ovládli ostatní kmeny na AP roku 265 př. n. l. Řím ovládl celou Itálii

16 Punské války 3 punské války mezi Kartágem a Římem (264-146 př. n. l.)
1. punská válka: Řím zvítězil a získal Sicílii, Sardinii a Korsiku = první italské provincie Ř = námořní velmocí 2. punská válka: v čele stál punský vojevůdce Hannibal Hannibal se dostal až k branám Ř, ale zalekl se jejich mohutnosti, tak se Ř nepokusil dobýt

17 Ř zaútočil na Kartágo, které bylo poraženo
Kartágo muselo přijmout mír za velmi těžkých podmínek: jakých? 3. punská válka:obranná válka Kartága, což byla záminka k vypovězení války ze strany Ř 146 př. n. l. bylo Kartágo Římany dobyto a srovnáno se zemí

18 Ovládnutí Makedonie a Řecka
168 př. n. l. - bitva u Pydny – Makedonie se stala římskou provincií 146 př. n. l. se Řecko se dostalo pod nadvládu Ř celé západní Středomoří bylo ovládnuto Ř

19 KRIZE REPUBLIKY

20 Krize republiky nedostatek obilí = dovoz levného obilí z provincií
drobní zemědělci odchod do Říma(bezzemci) X velkostatkáři výrazně bohatli

21 Řešení krize bratři Gracchové – tribuni lidu
př. n. l. = vydali pozemkový zákon >< oba zavražděni 2 politické strany: populáři (reformy, lidové shromáždění, G. Marius) >< optimáni (odmítání reforem, senát, L.C.Sulla) Sulla roku 83. př. n. l. ovládl Řím a stal se diktátorem

22 První triumvirát 60 př. n. l. první triumvirát = M. L. Crassus, G. Pompeius, H. I. Caesar Caesar spravoval Galii Pompeius spravoval Hispánii Crassus spravoval východní provincie 54. př. n. l. Crassus zabit = konec triumvirátu 49 př. n. l. Caesar překročil řeku Rubikon a vypukla občanská válka mezi Caesarem a Pompeiem >< Pompeisus uprchl a Caesar se stal diktátorem, pak konzulem

23 Caesarova samovláda = diktátor, konzul, tribun lidu = republikánské tituly podporoval armádu, řemesla, lékaře, učitele, uděloval občanství reforma kalendáře = juliánský kalendář měl odpůrce = 44 př. n. l. zavražděn


Stáhnout ppt "STAROVĚKÝ ŘÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google