Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ZEMĚDĚLSTVÍ, ŘEMESLO, OBCHOD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ZEMĚDĚLSTVÍ, ŘEMESLO, OBCHOD"— Transkript prezentace:

1 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ZEMĚDĚLSTVÍ, ŘEMESLO, OBCHOD
STAROVĚKÉ ŘECKO PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ZEMĚDĚLSTVÍ, ŘEMESLO, OBCHOD

2 Přírodní podmínky Egejská oblast mírné zimy s horkými, suchými léty
hornatá krajina, řeky nemají mnoho vody

3 Zemědělství znalost zemědělství z Předního východu pěstování: chov:

4 Řemeslo a obchod dřevo se využívalo na stavbu lodí
prvními specializovanými řemesly v Řecku bylo loďařství a kovářství dováželo se: vyváželo se: nejvíce se prodávalo víno, olivový olej a umělecké předměty

5 Domácí úkol Co nazýváme Egejskou oblastí?
Co je typické pro dnešní řeckou krajinu? K čemu využívali Řekové olivy?

6 KRÉTA Kréta měla velmi výhodnou polohu ve Středozemním moři – jakou?
největší řecký ostrov MINOJSKÉ OBDOBÍ (20. – 14. století př.n.l.) od 2. tisíciletí vznik měst s velkými paláci nejvýznamnější byl: zde vládl král Minos základem paláce byl dvůr obklopený obytnými i úředními místnostmi, dílnami, hospodářskými budovami pověst o labyrintu = bludiště

7 fresky – nástěnné malby zhotovené ve vlhké omítce
palác měl správní a hospodářskou funkci palácové hospodářství zruční řemeslníci – stavby lodí velmi vyspělá civilizace Kréťané měli vlastní písmo Minojská civilizace zaniká: příčinou zániku bylo:

8 Domácí úkol Co za vybavení nechybělo v minojských palácích?
Co bylo zobrazováno na řeckých freskách?

9 Mykénské období (16. – 12. století př. n. l.)
Řekové nebyli původními obyvateli Řecka – přišli sem až kolem roku 2000 př. n. l. Indoevropané paláce na vyvýšených místech – správní f-ce písmo převzaté z: kyklopská zdiva kolem paláců - proč se jim říkalo kyklopské? v palácích nalezeny hrobky králů

10 nejvýznamnější palác se nacházel v:
obrovské majetkové rozdíly mezi obyvatelstvem velmi mnoho malých států, které spolu soupeřily o co? lovci a válečníci dálkový obchod největší územní rozmach mykénské kultury v: vzájemné války vedly k oslabení = ve 12. století př. n. l. území ovládl řecký kmen Dórů

11 Domácí úkol Kdo to byl Heinrich Schliemann?
Proč příchod Řeků do Řecka způsobil kulturní úpadek? Co obsahovaly hrobky řeckých vládců?

12 Homérské období (12 – 9. století př. n. l.)
období nejslavnějších řeckých eposů: autorem těchto eposů je Homér mykénští Řekové vytlačeni na pobřeží Malé Asie úpadek kultury – Dórové na nižší civilizační úrovni než mykénští Řekové oblast osídlená mykénskými Řeky = egejská oblast = výlučně řecká oblast

13 obchodní vztahy s Předním východem – Řekové od nich převzali písmo, ze kterého se vyvinula řecká abeceda: základem společnosti byly: rozdělení podle majetku – vznik rodové šlechty (aristokracie) v čele každého rodu stál král, jehož trůn byl dědičný král zastával povinnosti: lidová shromáždění otroci

14 Domácí úkol O čem pojednává pověst o Troji?
Co znamená když se řekne: danajský dar, Achillova pata, jablko sváru, sisyfofská práce, Tantalova muka, Prokrustovo lože

15 ARCHAICKÉ OBDOBÍ (8. – 6. STOLETÍ PŘ. N. L.)
ANTICKÉ ŘECKO ARCHAICKÉ OBDOBÍ (8. – 6. STOLETÍ PŘ. N. L.)

16 vznik městských států = polis – nebyl součástí žádného státu
občané = obyvatelé městského státu = vládnoucí vrstva občan měl určité práva i povinnosti v čele městského státu stál úředník bohatá aristokracie občanství = dědičné neplnoprávní občané = cizinci a otroci Dórové s původním obyvatelstvem splynuli nebo si je podmanili = oddělená vládnoucí vrstva

17 Velká řecká kolonizace
nedostatek zemědělské půdy řešili Řekové tak, že zakládali nové osady = kolonie – závislá na metropoli kolonie vznikaly hlavně v j. Itálii, na Sicílii, na pobřeží Černého moře, ve Francii, Španělsku do kolonií dováženy řemeslné výrobky, olej, víno >< z kolonií do Ř dovoz levného obilí důsledky: díky dovozu levného obilí se již nevyplatilo obilí pěstovat – místo toho pěstovali jiné plodiny

18 drobní zemědělci si to dovolit nemohli, museli prodávat svoje obilí pod cenou = často upadali do dlužního otroctví majetkové rozdíly rozkvět řemesel řemeslníci postupně získali takový majetek, že se vyrovnali aristokracii a dožadovali se podílu na vládě

19 Tyranida = samovláda (Athény) = zaměřena proti aristokracii
většinou to skončilo svržením tyrana a nastolení demokracie = klasický městský stát vládnoucí vrstvou se stali plnoprávní občané bez ohledu na urozenost nejsilnější městské státy: doplň

20 Sparta = městský stát na Peloponésu Dórové + podmaněné obyvatelstvo
profesionální vojáci = vojenský výcvik spartánská výchova – napiš si, co to znamenalo nejlepší bojovníci v Řecku >< žádná věda a umění v čele státu 2 králové – pod dohledem 5 volených úředníků

21 Rada starších = poradní a soudní funkce = mohla zrušit usnesení Shromáždění
Shromáždění = volilo úředníky a radu starších, hlasovalo o zákonech, válečném tažení a míru Lykoguros – zavedl tento systém řízení státu Peloponéský spolek = vojenský spolek, kde byly všechny městské státy na Peloponésu pod vojenskou nadvládou Sparty

22 Athény 6. století př. n. l. byli Athéňané rozděleni politikem Solonem do 4 majetkových tříd: čím vyšší třída, tím lepší mohl zastávat úřady a tím vyšší měl hodnost ve vojsku každý občan státu měl nějaký podíl na moci = athénská demokracie zrušeno dlužní otroctví

23 Správa státu v Athénách
úředníci voleni na 1 rok v čele – 9 archontů = nejvyšší úředníci – po roce se stávali doživotními členy aristokratické rady Rada pěti set = musela schválit každý důležitý návrh

24 Domácí úkol Překresli si do sešitu spartský a athénský politický systém Jak se nazývaly athénské mince?

25 VRCHOLNÉ OBDOBÍ ŘECKÝCH STÁTŮ
KLASICKÉ OBDOBÍ (5. – 4. STOLETÍ PŘ. N. L.)

26 Řecko-perské války 6. století pod nadvládou Persie maloasijští Řekové
499 př. n. l. se MŘ postavili králi Dareiovi I. vzpoura potlačena Dareios I. tak měl záminku, aby zaútočil na Řecko 490 – 449 př. n. l. – řecko-perské války 490 – bitva u Marathonu – Athéňané zvítězili

27 480 – syn Dareia Xerxes provedl nový útok do Řecka
řecké státy vytvořily vojenský spolek pod vedením Sparťanů – v čele král Leonidas 480 př. n. l. bitva u Thermopyl – Řekové poraženi řecké vojsko zaútočilo na perské lodě v průlivu mezi Attikou a ostrovem Salaminou = Řekové zvítězili a Peršané se stáhli zpět do MA vytvořen námořní válečný spolek v čele s Athénami 449 př. n. l. museli Peršané přijmout podmínky míru: jaké?

28 Domácí úkol Který městský stát stál v čele povstání maloasijských Řeků v roce 499 př. n. l.? Jak se jmenoval vojevůdce, který porazil v bitvě u Marathonu Persii? Proč byli Peršané poraženi v bitvě u Salamíny? Co víš o bitvě u Thermopyl?

29 Athény za Perikla 5. století – nejvýznamnějším státníkem v Athénách = Perikles stavební rozvoj Athén = co všechno se budovalo? na Akropoli vystavěn Parthenon = co to je? Athény kulturním střediskem východního Středomoří

30 Peloponéská válka 431 – 401př. n. l.
důvod: rivalita mezi Spartou a Athénami Athény spoléhaly na sílu loďstva >< Sparta na převahu v pozemním vojsku Athény zasáhla morová rána 404 musely Athény kapitulovat tvrdé podmínky míru: jaké? Sparta si své postavení nedokázala udržet této situace využila Makedonie

31 MAKEDONSKÁ NADVLÁDA (4. – 2. STOLETÍ PŘ. N. L.)

32 Makedonci byli také Řekové = obchodní styky s Řeckem
Makedonie = království Filip Makedonský roku 338 př. n. l. zaútočil na oslabené Řecko – Řekové v bitvě u Chaironeie poraženi Řecko pod nadvládou Makedonie Filip táhl také proti Persii >< zavražděn na makedonský trůn nastupuje jeho syn Alexandr pokračoval v tažení na Persii

33 Alexandr ovládl Persii a Egypt (založen přístav Alexandrie)
Alexandr táhl také do Indie, ale stáhl se odsud 323 př. n. l. Alexandr v Babylonu zemřel

34 HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ (323 – 146 PŘ. N. L.)

35 Alexandr zemřel bez dědice = vlády v jednotlivých částech jeho říše se ujali jeho vojevůdci = boje o nadvládu rozpad na několik menších států Helénistické státy: Makedonie (území Řecka), Egypt, Sýrie (Asie) Helénismus: od jména Heléni (tak se Řekové sami nazývali), znamená to prolínání kultury řecké s orientální (východní) v té době začala sílit moc Říma 168 př. n. l. Makedonci poraženi v bitvě u Pydny – Řecko připojeno k Římu


Stáhnout ppt "PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ZEMĚDĚLSTVÍ, ŘEMESLO, OBCHOD"

Podobné prezentace


Reklamy Google