Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KmKII 5 PhDr. Marie Hádková, Ph.D..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KmKII 5 PhDr. Marie Hádková, Ph.D.."— Transkript prezentace:

1 KmKII 5 PhDr. Marie Hádková, Ph.D.

2 To, co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace:
gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla postoji těla výrazy tváře (mimikou) pohledy očí volbou a změnami vzdálenosti a zaujímáním pozice v prostoru (přibližování a oddalování) tělesný kontakt (dotyky) tón hlasu a další neverbální aspekty řeči oblečení, zdobnost, fyzické a jiné aspekty vlastního projevu

3 chronemika (zacházení s časem) – uspěchané chování, spěch v řeči, pomalá a vlekoucí se řeč, dodržování či nedodržování avizovaného časového rámce, zbrklost) zacházení s předměty (způsob řízení auta, zařízení bytu, pořádek/nepořádek na pracovním stole atd.) mačkání, překládání a kroucení papíru okusování tužky téměř neuvědomované rozebírání předmětů

4 Erving Goffman (1922 – 1982) významná postava teorie neverbální komunikace
americký sociolog kanadského původu institucionalizace = odpověď pacientů na byrokratické struktury a umrtvující procesy totální instituce, jako jsou blázince, věznice, koncentrační tábory bádal v oblasti mikrosociologie uvedl do sociologické analýzy každodenního lidského jednání tzv. dramaturgickou perspektivu termín body idiom (zvláštní zvyk) společnost není jednolitým celkem musíme jednat různě za různých podmínek kontext, v němž jednáme, není společnost jako celek, ale pouze malý výsek, v němž se nalézáme, předpokládal svět jako divadlo - ale též potřebujeme parkoviště a toalety (za osobním symbolickým interakcionalismem se nachází širší kontext)

5 Goffmanova teorie obětního beránka
obětní beránek pouze jedna z rolí v životě - sociální role, ve které se přizpůsobujeme určité sociální skupině své negativní činy převedeme na beránka - toho potom zničíme = obětujeme. Podle Freuda jde o ego – obrannou funkci - sebeobrana ega mechanismem projekce: jedinec vytěsní nepřijatelné impulsy, pak vyjadřuje hostilní postoje vůči druhým, u kterých tyto impulsy vidí - například negativní postoje vůči menšinám mohou sloužit ego-obranné funkci (= obviňování skupin z osobních a společenských problémů). K jevu obětního beránka často dochází: když o přibližně stejné ekonomické pozice soutěží dvě znevýhodněné skupiny když ve společnosti existují skupiny s poměrně malou mocí a právy, které se výrazně odlišují v dobách, kdy hrozí všeobecná socioekonomická krize, čas zvratů, transformací pomocí tzv. projekce, při níž těm druhým podvědomě připisujeme své vlastní negativní úmysly nebo vlastnosti Cíle: posílit soudržnost ve skupině někomu uškodit abyste zachránili vlastní profesní existenci abyste odklidili z cesty konkurenci posílit vlastní pozici ve skupině Dosažení cílů: vinu za své vlastní špatné činy připsat někomu jinému, slabšímu

6 Gesta vzbuzují prvořadou pozornost
lidé se sluchovým postižením „mluvili“ pomocí prstů již před více než 800 lety tajné řeči mnišských řádů (cisterciáci gest, benediktini 460 znaků)

7 komunikace očí a očima pohledem získám tolik informací, kolik jich o sobě vyšleme (prosba, vyvolání obavy, projev zájmu...) délka pohledu

8 Nelze nekomunikovat Goffman (1966):
Člověk může přestat mluvit, nemůže však přestat komunikovat svým tělovým idiomem, zde musí něco říct: buď dobře, nebo špatně. nemůže neříct nic.


Stáhnout ppt "KmKII 5 PhDr. Marie Hádková, Ph.D.."

Podobné prezentace


Reklamy Google