Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE http://homen.vsb.cz/~val15 http://rccv.vsb.cz/iTutor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE http://homen.vsb.cz/~val15 http://rccv.vsb.cz/iTutor."— Transkript prezentace:

1 CHEMIE

2 Periodická soustava prvků (PSP)
Je grafickým vyjádřením periodického zákona D. I. Mendělejev (1869): Vlastnosti prvků i složení a vlastnosti jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich atomové hmotnosti. současná formulace periodického zákona: Fyzikální a chemické vlastností prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla.

3 Periodická soustava prvků (PSP)

4 PSP – radioaktivní prvky

5 PSP – skupenství Kapalné (2 prvky) Plynné (11 prvků)

6 Periodická soustava prvků (PSP)
Řazení podle protonového čísla 7 řad (period) a 18 sloupců (skupin-hlavní a vedlejší) Skupinové názvy některých prvků Oxidační čísla prvků Acidobazický charakter prvků Kovový charakter prvků Elektronegativita Elektronová konfigurace s, p, d, f prvky

7 Přehled skupinových názvů
Alkalické kovy Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Kovy alkalických zemin Ca, Sr, Ba, Ra Chalkogeny O, S, Se, Te, Po Halogeny F, Cl, Br, I, At Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

8 PSP- skupinové názvy !chyba

9 PSP – oxidační čísla Všechny prvky mohou mít kladná ox.č.(výjma fluoru) Všechny kovové prvky mají pouze kladné ox. č. Prvky IV.A-VII.A a vodík mohou mít i záporná ox.č. Max. kladné ox.č.:  č. skupiny (výjma I.B a VIII.B) Max. záporné ox.č.:  č. skupiny-8 (IV.A – VII.A) Sudé ox. č.  sudé č. skupiny (obdobně liché ox. č.)

10 PSP – oxidační čísla

11 PSP - elektronová konfigurace
1 2 3 4 5 6 7 1s-2s-2p-3s-3p-4s-3d-4p-5s-4d-5p-6s-4f-5d-6p-7s-5f-6d-7p (ns)+(n-2)f+(n-1)d+(np) Číslo periodyvalenční vrstva (hl. kvantové číslo) Číslo skupinypočet valenčních elektronů

12 Zaplňování AO v periodách
Perioda Elektronové konfigurace prvků Počet prvků 1. 1s1 1s2 2 2. 2s1 2p0 – 2s2 2p6 8 3. 3s1 3p0 – 3s2 3p6 4. 4s1 3d0 4p0 – 4s2 3d10 4p6 18 5. 5s1 4d0 5p0 – 5s2 4d10 5p6 6. 6s1 4f0 5d0 6p0 – 6s2 4f14 5d10 6p6 32 7. 7s1 5f0 6d0 7p0 – 7s2 5f14 6d10 7p6

13 PSP – elektronová konfigurace
82Pb [54Xe]: 4f14 5d10 6s2 6p2

14 PSP - s,p,d,f prvky s p d f

15 Rozdělení prvků do bloků podle valenčních AO a elektronů
Valenční elektrony Počet skupin s-prvky ns1až2 2 p-prvky ns2 np1až6 6 d-prvky ns2(1) (n-1)d1až10 10 f-prvky ns2 (n-2)f1až14 14

16 Podobnost vlastností prvků v PSP
f

17 Acidobazický charakter prvků 3. periody

18 Acidobazický charakter hydroxosloučenin prvků 3. periody
NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3 H4SiO4 H3PO4 H2SO4 HClO4 silná slabá amfoterní velmi středně zásada kyselina

19 PSP - acidobazický charakter
zásadotvornost kovový charakter Fr roste zásaditost F roste kyselost Platí pro nepřechodné s,p prvky. U přechodných d, f prvků souvislost s ox. č. ( ox. č.zásaditost a naopak)

20 Acidobazický charakter prvků
silně zásaditý silně kyselý

21 Acidobazický charakter d, f-prvků
ox. č. II, III, IV, VI, VII

22 Acidobazické vlastnosti sloučenin manganu
Oxidační číslo prvku Charakter sloučeniny Příklad MnII mírně zásaditý MnO MnIII, MnIV amfoterní MnO2 MnVII silně kyselý Mn2O7

23 Acidobazický charakter d, f-prvků
 ox. č.  zásaditost  ox. č.  kyselost

24 Acidobazický charakter prvků
Li Na K Rb Cs Be Mg Ca Sr Ba C SnII PbII N P As Sb S Se Te Cl Br I B Al TlI MnVII MnIV TcVII Re CrVI CrIII kyselinotvorné zásadotvorné amfoterní Zn

25 PSP - elektronegativita
Značí se X Empiricky nalezené číslo vyjadřující schopnost atomu přitahovat valenční elektrony kovalentní vazby. Dosahuje hodnot od 0,7 u Fr po 4,1 u F. Elektropozitivní, elektronegativní prvky

26 PSP - elektronegativita

27 Elektronegativita podle Paulinga

28 PSP - elektronegativita
zásadotvornost kovový charakter Fr klesá F roste Neplatí pro přechodné d, f prvky, kde elektronegativity jsou velmi rozdílné a silně závislé na ox. č.

29 PSP-kovový a nekovový charakter
!chyba Kovový charakter prvků tedy vzrůstá s jejich klesající elektronegativitou a rostoucím atomovým poloměrem.

30 PSP - kovový charakter roste kovový ch. roste nekovový ch.
zásadotvornost kovový charakter Fr roste kovový ch. F roste nekovový ch. Kovový charakter vzrůstá s klesající elektronegativitou a rostoucím atomovým poloměrem

31 Charakteristické vlastnosti kovů
s-prvky (kromě H a He), d-, f-prvky a třetina p-prvků – celkem 89 prvků malý počet valenčních elektronů mají vždy kladné oxidační číslo, netvoří jednoduché anionty mají velké atomové poloměry a malou ionizační energii s-prvky mají nejnižší elektronegativitu, tvoří jednoduché kationty d- , f- a kovové p-prvky mají elektronegativitu střední, závislou na oxidačním čísle: - v OČ < 4 nižší elektronegativitu– tvoří jednoduché kationty, jejich oxidy jsou zásadotvorné (jako s-prvky) - v OČ > 4 vyšší elektronegativitu– vystupují v aniontech kyselin, jejich oxidy jsou kyselinotvorné (jako nekovy) zvláštní typ vazby – vazba kovová – vzájemné překrytí valenčních orbitalů – vytvoření energetických pásů tepelná i elektrická vodivost, kujnost a tažnost tvorba slitin

32 Charakteristické vlastnosti nekovů
vodík, helium a některé p-prvky (celkem 16 prvků) velká elektronegativita (>2,1), malý atomový poloměr snadno tvoří jednoduché anionty (kromě prvků 18.skupiny), mají 4 a více valenčních elektronů (s výjimkou H a He), mohou mít kladné i záporné oxidační číslo (kromě prvků 18.skupiny), malé molekuly s kovalentními vazbami (s výjimkou uhlíku a prvků 18.skupiny), jsou nevodivé (kromě prvků 18.skupiny a grafitického uhlíku), jejich oxidy jsou kyselinotvorné (kromě CO, N2O a prvků 18.skupiny)

33 Charakteristické vlastnosti polokovů
Do této skupiny patří 7 p-prvků – B, Si,Ge,As,Sb,Te,At, které tvoří přechod mezi kovy a nekovy Mají poměrně nízké hodnoty elektronegativity Současně mají některé vlastnosti obou skupin, např. : netvoří jednoduché kationty jako kovy za určitých podmínek jsou vodivé jejich oxidy jsou kyselinotvorné Některé z těchto prvků mají vlastnosti tzv. polovodičů – jejich elektrická vodivost významně roste s teplotou (křemík, germanium)

34 Kovový charakter prvků vs. skupenství
pevné skupenství kapalné skupenství plynné skupenství kov sk., Al, Ga, In, Sn, Tl, Pb, Bi, Po Hg - polokov B, Si, As, Te, At, Ge, Sb, Se nekov C, P, S, I Br N, O, F, Cl

35 PSP – atomový poloměr roste klesá zásadotvornost kovový charakter F Fr
Čím větší atom. poloměr, tím jsou valenční e- slaběji poutány.

36 PSP – atomový poloměr I.A a II.A sk. VI.A a VII.A sk.

37 Obecné zákonitosti v PSP
elektronegativita kyselinotvornost nekovový charakter atomové poloměry zásadotvornost kovový charakter


Stáhnout ppt "CHEMIE http://homen.vsb.cz/~val15 http://rccv.vsb.cz/iTutor."

Podobné prezentace


Reklamy Google