Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics."— Transkript prezentace:

1 Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics Studies at Faculty of Science of Palacky University in Olomouc MAPLIMAT CZ.1.07/2.2.00/15.0243 Kontrolní schůze řešitelů 18. 2. 2011

2 Program schůze  První monitorovací zpráva  Přehled plnění klíčových aktivit a plán na další monitorovací období  Publicita projektu  Zpřesnění termínů pro odevzdávání dokladů, pravidel pro toky dokladů a zveřejňování informací na webu projektu  Diskuse, odpovědi na dotazy řešitelů

3 První monitorovací zpráva  První monitorovací zpráva byla v termínu zpracována a odeslána ( Janečková, Talašová + koordinátorky praxí a OZS )  Podle dostupných informací by měla být příští týden schválena  Odborná část monitorovací zprávy zahrnovala:  Přehled plnění klíčových aktivit a publicity v prvním monitorovacím období (1. 10. 2010 – 31. 12. 2010)  Plán na další monitorovací období (1. 1. 2011 – 30. 6. 2011)

4 Plnění a plán klíčových aktivit projektu 1.Inovace studijních plánů 2.Příprava a realizace inovované výuky, e-learning 3.Realizace odborných praxí studentů 4.Podpora odborné činnosti a výzkumu studentů 5.Odborné konference 6.Získávání zájemců o studium aplikované matematiky.

5 KA1: Inovace studijních plánů Co bylo realizováno:  Studium a analýza studijních plánů, drobné změny.  Panelové diskuse se studenty inovovaných oborů o nových možnostech studia.  Nové předměty za ZS i LS 2010/2011 uloženy do Stagu  Inovované sylaby (ZS 2010/2011), uloženy do Stagu.  Zpracování koncepce využití e-learningu v prostředí Moodle.  Zabezpečení SW vybavení pro výuku (Matlab).  Zpracování nabídka výuky pro ostatní obory PřF a UP. Kdo: Koordinátoři ONS, OZS, koordinátoři oborů, lektoři, specialisté pro zajištění e-learningu a SW

6 KA1: Inovace studijních plánů Co je ještě třeba udělat:  Inovace studijních plánů 5 studijních oborů aplikované matematiky v modulární struktuře (v souvislosti s přípravou reakreditací v roce 2012)  drobné aktualizace studijních plánů v souvislosti s řešením projektu (průběžně)  Zabezpečení HW pro výuku - počítačová učebna (2011)  Zabezpečení SW vybavení pro výuku – SAS (aktuální!)  Vytvoření kostry e-learningu Moodle pro studijní obory aplikované matematiky (LS 2011) Kdo: Koordinátoři a specialisté pro HW a SW zabezpečení a e- learning Kdy: 10/2010 – 10/2012 (výrazná změna harmonogramu)

7 KA2: Příprava a realizace inovované výuky, e-learning Co bylo realizováno:  Příprava přednášek nových a inovovaných předmětů pro ZS.  Rozpracování elektronických studijních opor pro tyto předměty.  Realizace nové a inovované výuky v ZS.  Evaluace inovované výuky v ZS.  Aktualizace popisu inovovaných a nových předmětů ZS ve Stagu. Kdo: Lektoři, koordinátoři pro výuku, odborní pracovníci pro zajištění e-learningu a studijních opor

8 KA2: Příprava a realizace inovované výuky, e-learning Co je ještě třeba udělat:  Příprava přednášek nových a inovovaných předmětů pro LS  Rozpracování elektronických studijních opor.  Realizace nové a inovované výuky LS.  Evaluace výuky LS a následné úpravy.  Aktualizace popisu inovovaných a nových předmětů LS ve Stagu.  Vytvoření e-learningových studijních opor pro oba semestry.  Pro vybrané přednášky budou navíc zpracována skripta.  Rozvíjení e-learningového prostředí a interakt. webu projektu. Kdo: Lektoři, koordinátoři pro výuku, odborní pracovníci pro zajištění e-learningu a studijních opor Kdy: 10/2010 – 9/2013

9 KA3: Realizace odborných praxí studentů Co bylo realizováno:  Definování způsobu organizace a náplně studentských odborných praxí.  Bakalářská odborná praxe jako nový předmět.  Nové pojetí předmětu Odborná praxe na navazujícím studiu.  Vyhledávání firem k zajištění odborných praxí studentů.  Zajištění studentských praxí v partnerských a spolupracujících firmách.  Konzultační činnost pracovníků firem poskytovaná studentům na praxích.  Evaluace jednotlivých praxí. Kdo: Koordinátorka praxí, konzultanti odborných praxí ve firmách

10 KA3: Realizace odborných praxí studentů Co je třeba udělat:  Vyhledávání firem k zajištění odborných praxí studentů  Prezentace partnerů a spolupracujících firem na PřF UP  Zajišťování studentských praxí v partnerských a spolupracujících firmách.  Konzultační činnost pracovníků firem poskytovaná studentům na praxích.  Evaluace jednotlivých praxí.  Každoroční vyhodnocení praxí Kdo: Koordinátorka praxí, konzultanti odborných praxí ve firmách Kdy: 10/2010 – 9/2013

11 KA5: Odborné konference Co bylo realizováno:  Olomoucian Days of Applied Mathematics ODAM 2011  kompletní organizační zajištění konference  web konference  prestižní zahraniční a tuzemští přednášející  konference jako výuka pro studenty, nový předmět ODAM  sborník abstraktů  další informační materiály konference  plakáty, propagační předměty Kdo: Koordinátoři pro přípravu konferencí, odborní garanti konferencí a sborníků, překladatel, odborní pracovníci pro zpracování webu a textů, koordinátoři studijních oborů.

12 KA5: Odborné konference ODAM 2011 26.1. – 28.1.2011 PřF UP Olomouc

13 KA5: Odborné konference ODAM 2011 Co zbývá udělat pro ODAM 2011:  článek o konferenci ODAM v Žurnále UP  evaluace předmětu ODAM, zápis práce s cílovou skupinou  publikace příspěvků zvaných přednášejících v recenzovaném časopise Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas rerum naturalium, Mathematica:  technická podpora  organizace recenzního řízení  recenze Kdo: odborní garanti konferencí a sborníků, překladatel, odborní pracovníci pro zpracování webu a textů, koordinátoři studijních oborů. Kdy: 10/2010 – 9/2011 ODAM 2013 ODAM 2013 (+ závěrečná konference projektu) bude v červnu 2013, celková realizace: 1O/2012 - 9/2013

14 Aktivita 6: Získávání zájemců o studium aplikované matematiky Co bylo realizováno: Gaudeamus  Organizační zajištění prezentace inovovaných studijních oborů na akci Gaudeamus: 2. – 5. 11. 2010 v Brně Dnech otevřených dveří UP  Organizační zajištění prezentace inovovaného studia na Dnech otevřených dveří UP: 27.11. 2010, 21.1. 2011  Zprávy ze všech těchto akcí.  Zpracování propagační brožurky a letáků o inovovaných studijních oborech.  V malém rozsahu i přímá propagace studia na středních školách. Kdo: Koordinátoři obsahové náplně i organizačního zabezpečení studia, koordinátor mezioborové spolupráce, koordinátoři bakalářských a navazuj. studijních oborů

15 Aktivita 6: Získávání zájemců o studium aplikované matematiky Co bude třeba realizovat:  Tytéž propagační akce (Gaudeamus, Dny otevřených dveří) i v příštích akademických letech.  V souvislosti s výraznými úpravami studijních plánů oborů aplikované matematiky zpracování kvalitní informační brožury. Kdo: Koordinátoři obsahové náplně i organizačního zabezpečení studia, koordinátor mezioborové spolupráce, koordinátoři bakalářských a navaz. studijních oborů Kdy: 10/2010 – 2/2011, 1O/2011-2/2012, 1O/2012-2/2013

16 Publicita projektu  Web projektu http://maplimat.upol.cz  hlavní nástroj publicity – veškeré zprávy o realizovaných akcích, fotodokumentace, aktuality, vše na web!  Informační materiály:  Propagační brožurka o MAPLIMATu a o inovovaných studijních oborech aplikované matematiky.  Velký poster o projektu, několik různých menších variant posteru  Zpravodaj projektu - zápisy z porad.  Informační akce:  informace o projektu na webu katedry, v Bulletinu PS (odkaz na web)  konference ODAM 2011  Gaudeamus a Dny otevřených dveří  Propagační předměty – viz ODAM 2011  Zvláštní tiskové a mediální zprávy – článek k ODAMu 2011

17 Zpřesnění pravidel organizace projektu MAPLIMAT Termíny:  výkazů práce pro dohody (do 20. v měsíci) a klasické úvazky (do 5. v následujícím měsíci)  odevzdávání studijních opor po ukončeném měsíci (do 5. následujícího měsíce, v dělení na přednášky)  realizaci evaluací (poslední týden výuky), odevzdání evaluačních protokolů a vyhodnocení, zápisů práce s cílovou skupinou, inovovaných sylabů po ukončeném semestru (do 14 dnů po konci výuky) Všechny podklady odevzdávejme do poštovní skříně katedry MAaAM (přihrádka MAPLIMAT), externisté do poštovní skříně fakulty v přízemí (schránka Věda a výzkum, napsat heslo MAPLIMAT, k rukám Mgr. Kratochvílové) nebo přímo do kanceláře VaV Mgr. Kratochvílové nebo Mgr. Krausové. Další pravidla budou dohodnuta pro přesuny dat v rámci užšího řešitelského týmu (k věcné kontrole správnosti, vyvěšování na web apod.). Termínovník bude vyvěšen na webu projektu.

18 Tohle už známe…a líp hned tak nebude


Stáhnout ppt "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics."

Podobné prezentace


Reklamy Google