Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městská dimenze politiky soudržnosti Oldřich Vlasák Poslanec Evropského parlamentu Předseda Svazu měst a obcí České republiky Setkání starostů Plzeňského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městská dimenze politiky soudržnosti Oldřich Vlasák Poslanec Evropského parlamentu Předseda Svazu měst a obcí České republiky Setkání starostů Plzeňského."— Transkript prezentace:

1 Městská dimenze politiky soudržnosti Oldřich Vlasák Poslanec Evropského parlamentu Předseda Svazu měst a obcí České republiky Setkání starostů Plzeňského a Jihočeského kraje Jihočeská univerzita, České Budějovice Pondělí 28. ledna 2010

2 2 Co rozumíme pod pojmem městský? Definice města a městského území Neexistuje jednotná společná definice města, k dispozici jsou pouze různé definice Eurostatu, OSN, Světové banky, OECD a jednotlivých členských zemí Definice jsou zpravidla založeny na statistických údajích týkajících se velikosti a hustoty populace

3 3 V čem spočívá důležitost měst? Silné stránky, problémy a dlouhodobé výzvy 80 % občanů EU žije ve městech Města jsou zodpovědná za tvorbu 70-80 % HDP EU; jsou motory regionálního rozvoje a centra inovací. Městská území vykazují vysokou koncentraci ekonomických, sociálních a enviromentálních problémů. Čelí hlavním výzvám budoucnosti jako je stárnutí populace, migrace a vylidňování, energetická účinnost či znečištění. Městská politika musí brát v potaz vnitřní kohezi uvnitř urbánních celků, zmírňovat segregaci, směřovat ke zlepšování situace postižených oblastí a přispívat k vyváženému rozvoji městských, příměstských a venkovských oblastí.

4 4 Existuje městská politika EU? Kompetence EU ve vztahu k městům Lisabonská smlouva (smlouva o Evropské unii) nehovoří o městech. Podle původního článku 158 Amstrodamské smlouvy (podle znění v Nice) je regionální politika jedním z nástrojů, které Společenství používá za účelem „snížení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů.“ Společenství proto formálně nemá kompetenci uskutečňovat specifickou evropskou městskou politiku. Evropská politika měst je však součástí regionální politiky EU a nepřímo je obsažena v dalších (životní prostředí, zaměstnanost, doprava, …) politikách Unie

5 5 Kdo ovlivňuje evropskou politiku vůči městům? Evropský Parlament Výbor REGI, TRAN, … Intergroup URBAN Rada ministrů Evropská Rada Evropská Komise DG REGI, EMPL, TRAN, ENVI, CULT, ENER… Poradní orgány EU Výbor regionů EU Evropský hospodářský a sociální výbor Zájmové organizace CEMR Eurocities Národní asociace měst (SMO ČR, …)

6 6 Historický vývoj městské dimenze kohezní politiky 2010 Toledo Declaration

7 7 Současná situace městské dimenze Od roku 2007 byla městská politika/dimenze začleněna do politiky hospodářské a sociální soudržnosti Při sestavování NSRR a OP byly členské státy vyzývány zahrnout udržitelný městský rozvoj jako strategickou prioritu; městská dimenze však není povinná Existuje možnost „subdelegace“ prostředků městům Předpokládá se tvorba integrovaných plánů městského rozvoje Byl vytvořen nástroj finančního inženýrství JESSICA (The Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ) s cílem podpory urbánního rozvoje

8 8 Současná situace městské dimenze Přestože ne všechny NSRR členských států obsahují strategii městského rozvoje, všechny obsahují odkaz na městskou dimenzi. Analýzy Komise ukazují, že podíl alokace EFRR na OP zaměřené na městský rozvoj ve většině případů činí 10 až 30 %. S několika výjimkami (jako je Nizozemí) se dokumenty nezmiňují o delegaci nebo „subdelegaci“ cestou globálních grantů na města. Žádné konkrétní informace nejsou v NSRR a OP obsaženy k roli EIB a novým nástrojům finančního inženýrství. Jessica není dostatečně využívána (v ČR pouze ROP Moravskoslezko). Výměna informací jako nástroj zlepšování efektivity intervencí financovaných ze strukturálních fondů je zmiňována pouze v několika případech.

9 Budoucí městská dimenze po roce 2013 Zpráva Evropského parlamentu o městské dimenzi politiky soudržnosti v novém programovacím období (únor 2009) Připravovaná Zpráva Evropského parlamentu o Evropské městské agendě a její budoucnosti v politice soudržnosti (prosinec 2009 – březen 2010)

10 10 Budoucí městská dimenze po roce 2013 Požadavky Volnost ve vymezení městských oblastí (v kompetenci ČS) Integrované plány územního rozvoje jako předpoklad pro veřejné finance (evropské, národní, krajské i lokální) na území městských celků Zakotvení povinné městské dimenze i „subdelegace“ prostředků. Nastavení minimální finanční úrovně evropských fondů (návrh ve výši EUR 1000) na občana měst a programovací období. Maximální flexibilita při křížovém financování Podpora masivního využití bankovních produktů (fondů nabízejících úvěry) namísto dotací, které jsou „zdarma“ k dispozici pro konečné příjemce (Jessica II) Integrovaný přístup propojením politiky soudržnosti s jinými evropskými finančními nástroji (doprava, ŽP, věda a výzkum …) Investice do chytrých technologií (rozšíření iniciativy Smart Cities)

11 11 Potřeba spojenectví na úrovni aktérů Příležitost pro synergie při prosazování národních zájmů na úrovni Rady ministrů, Evropského parlamentu (včeně Intergoup URBAN), Výboru regionů … Potřeba stanovení národních priorit a cílů v oblasti městské dimenze při definování Rámcové pozice k budoucnosti kohezní politiky; v současnosti probíhá analýza potřeb měst a obcí Na úrovni ČR je žádoucí mít do konce října roku 2010 vyjasněnou - aktualizovanou pozici vůči budoucí kohezní politice – v současné době probíhá intenzivní debata Důležité je prosazovat potřeby měst a obcí – významná role SMO ČR Městská dimenze by měla být jednou z národních priorit Nutno reagovat na finanční a ekonomickou krizi – ta má přímý dopad právě na města či obce

12 Závěr Kontakt Vančurovo náměstí 663 500 02 Hradec Králové Tel.: +420 495 260 654 Fax: +420 495 220 305 info@vlasak.net Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Městská dimenze politiky soudržnosti Oldřich Vlasák Poslanec Evropského parlamentu Předseda Svazu měst a obcí České republiky Setkání starostů Plzeňského."

Podobné prezentace


Reklamy Google