Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII"— Transkript prezentace:

1 18.10. 2010 NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII
podklady na

2 4Hg(SCN)2 + 20O2 --> HgS + HgO + Hg2O + 8CO2 + 8NO + 7SO2

3 ALKANY – zpracování ropy
tuky

4 _ _ _ _ _ G _ _ _ _ _ - reakce s molekulou H2
příprava alkanů _ _ _ _ _ G _ _ _ _ _ - reakce s molekulou H2 tato reakce je příkladem a) adice b) eliminace a probíhá na a) nasycených b) nenasycených uhlovodících, tj. a) alkenech b) alkynech. CH2=CH2 + H2 → CH3–CH3 CH ≡CH + 2H2 → CH3–CH3

5 chemické vlastnosti alkanů
C-C a C-H vazby jsou nepolární  alkany nereagují příliš ochotně triviální název parafiny - z lat. parum = málo, affinis = slučivý ale………………...

6 eliminace Alkany podléhají eliminaci, což je reakce, při níž vzrůstá násobnost vazby v molekule organické sloučeniny, neboť jsou do molekuly vnášeny atomy vodíku. Příkladem eliminace je např. dehydrogenace či hydratace. Opakem eliminační reakce je adice. VYHLEDEJTE A OPRAVTE CHYBY

7 eliminace = dehydrogenace + + 2

8 oxidace snadno reagují s kyslíkem - směs jejich par se vzduchem reaguje explozivně všechny následující reakce probíhají souběžně při přebytku O2: 2 C4H O2 → 8 CO H2O + E s menším množstvím O2 : 2 C3H8 + 7 O2 → 6 CO + 8 H2O s minimálním množstvím O2 : 2 CH4 + 2 O2 → 2 C + 4 H2O

9 ALKAN  ALKOHOL  ALDEHYD  KARBOXYLOVÁ KYSELINA
oxidační řada ALKAN  ALKOHOL  ALDEHYD  KARBOXYLOVÁ KYSELINA přiřaďte správné názvy: methanová k methanol methanal methan

10 substituce radikálová SR chlorace CH4 – obecně halogenace
i n i c i a c e (zahájení, vznik radikálů … UV) Cl2  2 Cl• p r o p a g a c e (šíření reakce) Cl • + CH4  HCl + H3C • H3C • + Cl2  CH3Cl + Cl • t e r m i n a c e (ukončení) 2 Cl •  Cl2 Cl • + •CH3  CH3Cl H3C • + •CH3  CH3CH3 chlormethan halogenderivát

11 sumární rovnice CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl

12 substituce radikálová – nitrace C2H6
nitrační směs směs koncentrovaných kyselin HNO3 a H2SO4 HNO3 → OH• + • NO2 sumární rovnice CH3-CH3 + HNO3  CH3-CH2NO2 + H2 nitroethan H2SO4

13 substituce radikálová – sulfochlorace C2H6
náhrada atomu H skupinou – SO2Cl R – H + SO2 + Cl2  R – SO2Cl + HCl CH3 – H + SO2 + Cl2  CH3 – SO2Cl + HCl

14 krakování pyrolýza (řec. pyr = oheň, lysis = rozklad) = tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s kratším řetězcem štěpení vazeb mezi atomy uhlovodíku C-C °C zvýšeného tlaku přítomnost katalyzátorů vznikají kapalné a plynné uhlovodíky s menším počtem atomů uhlíku v řetězci – alkany + alkeny

15 krakování

16 krakování

17 reformování zlepšení antidetonačních vlastností benzínu - oktanové číslo katalyzátorem Mo2O3 + Al2O3 nebo Pt nanesená na Al2O3 2-4MPa, 500°C

18 reformování – doplňte strukturní vzorce
cyklohexan → benzen 1-methylcyklopentan → benzen heptan → toluen methylcyklohexan → toluen 1,2-dimethylcyklopentan → toluen

19 oktanové číslo vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu (projevuje se jako tzv. „klepání“) při kompresi ve válci spalovacího motoru vyjadřuje procentuální obsah izo-oktanu ve směsi izo-oktanu (přesněji 2,2,4-trimethylpentanu) s n-heptanem čistý n-heptan má definicí určeno oktanové číslo 0, čistý izo-oktan má určeno oktanové číslo 100 95 znamená, že palivo je stejně odolné proti samozápalu jako směs, skládající se z 95 % oktanu a 5 % heptanu

20 CHEMISTRY SONG BYE SEE YOU NEXT WEEK

21 FINALLY THE END..…..


Stáhnout ppt "NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII"

Podobné prezentace


Reklamy Google