Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví arenů naftalen antracen benzen azulen fenantren heptalen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví arenů naftalen antracen benzen azulen fenantren heptalen."— Transkript prezentace:

1 názvosloví arenů naftalen antracen benzen azulen fenantren heptalen

2 názvosloví arenů fenyl - bifenyl trifenylmethan tetrafenylmethan
toluen methylbenzen

3 názvosloví arenů 1,2 1,3 1,4 orto = o- meta = m- para = p- vinylbenzen
metamerie = řetězová izomerie styren 1,2 1,3 1,4 orto = o- meta = m- o-xylen m-xylen p-xylen para = p-

4 polohy α……. α – 1, 4, 5, 8 α α β β β β α α β – 2, 3, 6, 7 8 1 2 7 9 3
10 α α 5 4 naftalen β – 2, 3, 6, 7

5 ? antracen aromatická sloučenina?
8 9 1 n = 3 2 2 2 1 2 3 2 JE! 2 2 2 4 5 10 ? antracen aromatická sloučenina? 14 4n + 2 = …..

6 vytvořte vzorce: 2-ethyl-1-methyl-4-propylbenzen
2-ethyl-1-methyl-4-propylbenzen 3-izobutyl-1-methylnaftalen 9,10-dimethylantracen α – chlornaftalen vic-trimethylbenzen (1,2,3-trimethylbenzen) sym-trimethylbenzen (1,3,6-trimethylbenzen)

7 uhlovodíkové zbytky aryly ……………… AR- fenyl p-fenylen β-naftyl

8 fyzikální vlastnosti arenů
benzen + homology: kapaliny charakteristického zápachu nepatrně rozpustné ve vodě hustota menší než 1 nižší = nepolární rozpouštědla hořlaviny body varu stoupají s M areny s kondenzovanými jádry jsou tuhé se sklonem k sublimaci všechny jsou jedovaté s  g

9 příprava trimerace ethynu 3 CH≡CH cyklizace + dehydrogenace 500°C H2
methylcyklohexan heptan + 3H2 toluen

10 ? ? příprava -3H2 -2H2 dehydrogenace alkanů - cyklohexanu
dehydrogenace alkenů - cyklohexenu -2H2 ?

11 substituce elektrofilní SE
chemické vlastnosti substituce elektrofilní SE E+ E E -H+ E+ π-komplex σ-komplex

12 SE halogenace + Cl2 + HCl chlorbenzen

13 SE nitrace + HNO3 + H2O nitrobenzen nitrační směs: H2SO4 + HNO3 H2SO4
H2SO4 + HNO3  HSO4- + H2NO3+ H2NO3+  H2O + NO2+

14 SE sulfonace + SO3H+ benzensulfonová kyselina z olea činidlo: H2SO4
oleum - H2SO4 + SO3 SO3 z olea + SO3H+ benzensulfonová kyselina

15 SE sulfonace H2SO4 + H2SO4  H3SO4+ + HSO4- H3SO4+  H2O + SO3H+
činidlo: H2SO4 oleum - H2SO4 + SO3 SO3

16 SE alkylace methylbenzen AlCl3 + CH3Cl + HCl chlormethan
Friedel Craftsova methylbenzen Lewisova kyselina FeCl3, SnCl4, ZnCl2 AlCl3 + CH3Cl + HCl chlormethan halogenderivát toluen mechanismus: CH3-Cl + AlCl3  AlCl4- + CH3+ + CH3+  H+ +

17 SE alkylace

18 Würtz-Fittingova alkylace
+ 2 Na + Br-CH2-CH2-CH2-CH3  +2 NaBr + 2 Na + Br(CH2)3CH3  + 2 NaBr

19 SE acylace keton + HCl acetylchlorid fenyl(methyl)keton acetofenon +
Friedel Craftsova H + + HCl acetylchlorid keton fenyl(methyl)keton acetofenon

20 SE acylace

21 SE acylace Mechanismus - obecný: AlCl3  AlCl +

22 vliv 1.substituentu pro řízení SE do II. stupně
substituenty 1. řádu substituenty 2. řádu řídí substituci do polohy o- a p- -X -NH2 -OH -OR -R -AR +M efekt poskytují e- do konjugace řídí substituci do polohy m- -SO3H -CHO -COOH -CN -M efekt odebírají e- z konjugace

23 vliv 1.substituentu pro řízení SE do II. stupně
substituenty 1. řádu substituenty 2. řádu řídí substituci do polohy o- a p- řídí substituci do polohy m- orto orto meta meta para

24 nitrobenzen – substituent II. třídy

25 vliv 1.substituentu pro řízení SE do II. stupně
substituenty 1. řádu substituenty 2. řádu -X -NH2 -OH -OR -R -AR +M efekt poskytují e- do konjugace -SO3H -CHO -COOH -CN -M efekt odebírají e- z konjugace

26 oxidace provádí se vzdušným kyslíkem za přítomnosti katalyzátorů
např. K2CrO4 + H2SO4; HNO3; V2O5, CrO3 v CH3COOH

27 oxidace O2, V2O5 H2O 350°C naftalen ftalanhydrid kyselina ftalová H2O
maleinanhydrid kyselina maleinová

28 oxidace

29 dodatek k názvosloví …aryly… – sorry!
odvozen od benzyl toluenu odvozen od fenyl benzenu

30 Adice - hydrogenace vyšší teplota + katalyzátor
aromatický charakter mizí zapište rovnice následujících reakcí: benzen + 3H2 → cyklohexan benzen + 3Cl2 → 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan

31 benzen toxická karcinogenní hořlavá kapalina
získává se destilací černouhelného dehtu nebo syntézou z ethynu používá se jako nepolární rozpouštědlo především tuků a pryskyřic k výrobě styrenu, fenolu, anilinu, nitrobenzenu ad.

32 toluen hořlavá kapalina rozpouštědlo výroba kys. benzoové,
2,4,6-trinitrofenolu, sacharinu ad.

33 styren používá se k výrobě polystyrenu
vyrábí se dehydratací ethylbenzenu

34 naftalen

35 naftalen

36 naftalen bílá krystalická snadno sublimující látka

37 naftalen


Stáhnout ppt "Názvosloví arenů naftalen antracen benzen azulen fenantren heptalen."

Podobné prezentace


Reklamy Google