Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace aneb vlastní hodnocení školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace aneb vlastní hodnocení školy"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace aneb vlastní hodnocení školy
ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk

2 MOTTO „Aby člověk dospěl k sebepoznání, musí vyjít ze své ulity a sám sebe nezaujatě pozorovat.“ Mahátma Gándhí

3 Vyhláška č. 15/2005 Sb. § 8 a 9 novela vyhlášky č. 225/2009 Sb.
MŠMT sděluje: povinnost předložit hodnocení k projednání v pedagogické radě je novou právní úpravou stanovena až na začátek školního roku, který následuje po uplynutí tříletého hodnotícího období od zpracování posledního hodnocení.

4 Struktura (hodnocené oblasti) ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk
1. Podmínky ke vzdělávání. 2. Průběh vzdělávání. 3. Výsledky vzdělávání žáků a studentů. 4. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

5 SWOT ANALÝZA I. Silné stránky školy - bohatá tradice
- dobré technické zázemí - aprobovanost výuky - vysoká úroveň odborného, organizačního a správního vedení(ředitelka, zást. ředitelky, ekonomka) - partnerské vztahy: učitel --- vedení učitel --- žák

6 Slabé stránky školy - nedostačující počet učeben
- není dostatečné zázemí pro VO - malá sborovna - absence hry na violoncello a žesťové nástroje - spolupráce s rodiči Spolupráce s kulturními institucemi ve městě ??? Propagace školy ???

7 Příležitosti - hledání dalších příležitostí k veřejné prezentaci školy (www stránky, tisk apod.) - kontakty s učiteli HV na ZŠ a MŠ (výchovné koncerty) - větší samostatnost a odpovědnost pedagogů ( ŠVP) Hrozby - Finanční situace - Klesající demografická křivka Nabídka dalších aktivit – počítače, jazyky, sport, zájmové kroužky na ZŠ, SŠ

8 SWOT ANALÝZA II. Silné stránky školy
- spolupráce vedení školy – učitelé - prezentace školy - kvalitní pedagogický sbor - zájem o rozvoj školy ze strany vedení školy

9 Slabé stránky školy - tvorba ŠVP
- omezené prostorové podmínky dané budovou - absence výuky hry na violoncello Příležitosti - tvorba ŠVP - sebevzdělávání učitelů (DVPP) - festivaly ZUŠ, přehlídky soutěže apod.

10 Dotazník pro učitele Dotazník obdrželo 24 učitelů
vráceno bylo 19 (odpovědi byly anonymní)

11 Vyhodnocení dotazníku
1. Jste spokojen(a) s tím, jak se vám pracuje se žáky? 1 ano 36,8% spíše ano 63,2%

12 2. Poskytuje škola dostatečné vybavení k vaší práci?
1 ano 47,4% spíše ano 47,4% spíše ne 5,2%

13 3. Jsou pro Vás podmínky a prostředí ve kterém pracujete vyhovující?
1 ano 57,9% spíše ano 36,9% spíše ne 5,2%

14 ( notový materiál, hudební nástroje, nové výtvarné techniky apod.)
4. Máte možnost využívat ve Vašem oboru novinky, které se objevují na trhu? ( notový materiál, hudební nástroje, nové výtvarné techniky apod.) 1 ano 52,6% spíše ano 42,2% spíše ne 5,2%

15 5. Máte ve své práci podporu rodičů?
1 ano 31,6% spíše ano 63,2% spíše ne 5,2%

16 6. Má Vaše práce podporu ze strany vedení školy?
1 ano 78,9% 2 spíše ano 21,1%

17 Dotazník pro rodiče Dotazníkového šetření se zúčastnilo 159 rodičů žáků školy.

18 Vyhodnocení dotazníku
1. Doporučili byste naši školu známým a přátelům ? 1 ano 74,8% 2 spíše ano 22,7% 3 spíše ne 1,9% ne 0,6%

19 2. Vyhovuje Vám informovanost o škole a jejich akcích ?
1 ano 40,2% 2 spíše ano 42,8% spíše ne 15,7% ne 1,3%

20 3. Zúčastňujete se pravidelně akcí školy ? (koncerty, výstavy apod.)
1 ano 42,8% spíše ano 38,4% 3 spíše ne 13,2% ne 5,6%

21 4. Jste spokojení s tím,jak se k vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy?
1 ano 79,9% spíše ano16,3% spíše ne 3,8%

22 5. Dodává škola vašemu dítěti sebedůvěru?
1 ano 61% spíše ano 34,6% spíše ne 2,5% 4 ne 1,9%

23 7. Má vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem?
1 ano 90,6% 2 spíše ano 8,2% 3 spíše ne 0,6% ne 0,6%

24 9. Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím vašeho dítěte?
1 ano 52,2% 2 spíše ano 35,2% 3 spíše ne 8,2% 4 ne 4,4%

25 11. Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach?
1 ano 0,6% spíše ano 1,3% spíše ne 13,8% ne 84,3%

26 14. Navštěvovali jste jako děti ZUŠ (nebo dříve LŠU) ?
1 ano 61% ne 39%

27 1.řada 1. místo 32,7 % 3. řada 3. místo 15,1% 4. řada 4. místo 8,8%
15. Na jakém hodnotovém žebříčku aktivit vašeho dítěte je umělecké vzdělávání? 1.řada 1. místo 32,7 % 2. řada 2. místo 40,9% 3. řada 3. místo 15,1% 4. řada 4. místo 8,8% 5. řada 5. místo 1,9% 6. řada 6. místo 0,6%

28 Závěr Pohled do vlastních řad pomohl odkrýt nejen silné stránky školy, ale i tzv. slabé stránky.

29 A. Schopenhauer: „Chyby, kterých jsme se zřejmě dopustili,
bychom neměli omlouvat sami před sebou nebo zkrášlovat či zmenšovat, nýbrž měli bychom si je přiznat a uvědomit si je v celé jejich velikosti, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme.“

30 Děkuji Vám za pozornost. Věra Janišová, ředitelka ZUŠ B. M
Děkuji Vám za pozornost! Věra Janišová, ředitelka ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk


Stáhnout ppt "Autoevaluace aneb vlastní hodnocení školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google