Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

/+ doplňkové učivo- frazální slovesa/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "/+ doplňkové učivo- frazální slovesa/"— Transkript prezentace:

1 /+ doplňkové učivo- frazální slovesa/
VY_22_INOVACE_J-A-35 Aj pro ročník S P O J K Y /+ doplňkové učivo- frazální slovesa/ Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Autorka: Mgr.Daniela Ondrisová Obrázky:klipart Pro změnu snímku klikej!

2 Nejdříve se podívejme na některé anglické spojky.
Pokusme se spojit spojkami pouze slova..využijme známá podstatná jména, přídavná jména, číslovky,osobní zájmena. Můžeš použít učebnici k vyhledání slovíček !!!!!!!!!!! Pracujme společně ,pište do sešitu! and / a / or / nebo /

3 Napište jednoduché věty a následně je spojte spojkami v souvětí.
Využij sloves to be a to have got . and / a / but / ale /

4 FRAZÁLNÍ SLOVESA Doplňkové učivo – frazální slovesa, kterými můžeme rozšířit tvoření vět k předcházejícímu tématu o spojkách /určeno 5.ročníku/

5 Všimli jste si , že přidáním předpony se změní i smysl děje ?
Myšlenky vyjadřujeme větami. Věty tvoříme pomocí slov všech slovních druhů. Pomocí sloves vyjadřujeme děj – slovesa mají základ / kořen /. Pomocí předpon dokážeme vytvořit další slova , jejichž smysl je různý: Například: táhnout : vytáhnout, přetáhnout, dotáhnout, zatáhnout jít: zajít, přejít, dojít, odejít Všimli jste si , že přidáním předpony se změní i smysl děje ?

6 V angličtině k tvoření vět používáme též frazální slovesa,
kde přidáním jiného slovního druhu měníme smysl věty / děj /. Paní učitelka vám dává různé pokyny, příkazy během výuky a mnohdy jsou tvořeny tzv. frazálními slovesy.Podívejme se na ně! Při záměně může dojít ke komickým situacím, proto je nutné si je časem zapamatovat.

7 look Frazální slovesa wet /zmoknout/ …………………………………
ready /připravit se / dressed / obléknout se / ………………………………… ……………………………… get up /vstát/ over /překonat/ ………………………………… ……………………………….. on / with – snášet se s, of /vystoupit / nastoupit/ down/dívat se opovržlivě/ ……………………………………. up /vážit si někoho, at /dívat se na někoho/ vyhledat/ ………………………………… ………………………………. look forward to after /starat se o někoho/ /těšit se na/ ………………………………… …………………………………….. for /hledat/ ……………………………………………..


Stáhnout ppt "/+ doplňkové učivo- frazální slovesa/"

Podobné prezentace


Reklamy Google