Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 ČESKÁ ENERGETIKA V RÁMCI NOVELIZOVNÉ LEGISLATIVY Roman Portužák odbor elektroenergetiky IV. ročník konference o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 ČESKÁ ENERGETIKA V RÁMCI NOVELIZOVNÉ LEGISLATIVY Roman Portužák odbor elektroenergetiky IV. ročník konference o."— Transkript prezentace:

1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 ČESKÁ ENERGETIKA V RÁMCI NOVELIZOVNÉ LEGISLATIVY Roman Portužák odbor elektroenergetiky IV. ročník konference o české energetické legislativě Fungování energetických trhů v ČR a EU Praha – Žofín 22. říjen 2008

2  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Obsah 1.Vlivy EU a připravovaného CZ PRES 2.NEK a SEK 3.Novela Energetického zákona – elektroenergetika 4.Vliv novely EZ na fungování trhů – úvaha 5.Shrnutí a závěr 1 2 3 4 5

3  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Obsah 1.Vlivy EU a připravovaného CZ PRES 2.NEK a SEK 3.Novela Energetického zákona – elektroenergetika 4.Vliv novely EZ na fungování trhů – úvaha 5.Shrnutí a závěr 1

4  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1. Vlivy EU a připravovaného CZ PRES 1

5  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

6

7

8 Scénáře pro udržitelný rozvoj 1

9  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 3. Liberalizační balíček 1 Rada pro energetiku, 6.6.2008 Státy si mohou vybrat ze tří řešení liberalizace svého trhu: 1. Úplné vlastnické oddělení 2. Nezávislý systémový operátor (ISO) převzetí kontroly nad přenosovou soustavou, bez majetkových změn, ale vlastník soustavy ztrácí nad soustavou kontrolu 3. Třetí cesta řešení liberalizace trhu – podpora ČR Převzetí kontroly nad přenosovou soustavou operátorem ITO (nezávislý operátor PS, ale může být vertikálně propojen s mateřskou společností), bez majetkových změn, ale vlastník si zachová část svého vlivu Rada pro energetiku, 10.10.2008 Politická shoda na posledních detailech. CZ PRES bude vyjednávat v EP

10  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Energeticko – klimatický balíček 1 Rada pro energetiku, 10.10.2008 Nebyla dosažena politická shoda. Je otázkou, co bude vyjednávat CZ PRES. 1. V gesci MPO novela směrnice o OZE 2. V rámci ČR studie dopadů EKB na průmysl 3. Obdobné studie i v dalších zemích EU 4. Snaha přehodnotit 100% aukcionování v elektroenergetice od roku 2013 20062020 fosilní paliva jádro OZE ? Obnovitelné zdroje mají pro ČR z pohledu produkce emisí CO 2 naprosto marginální význam 4,7% 13 %

11  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Obsah 1.Vlivy EU a připravovaného CZ PRES 2.NEK a SEK 3.Novela Energetického zákona – elektroenergetika 4.Vliv novely EZ na fungování trhů – úvaha 5.Shrnutí a závěr 2

12  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 2. NEK a SEK 1. K 30.9. předložila „Nezávislá Energetická Komise“ zprávu, analytickou část 2. Příprava návrhu nové Státní energetické koncepce – do 31.12.2008 2

13  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Dopad OZE do mixu V roce 2020 se očekává domácí spotřeba elektřiny 80 TWh, tzn. že oproti stávajícímu stavu musíme vyrobit navíc vítr biomasa fotovoltaika jádro 3200 větrníků o výkonu 2 MW 190 elektráren o výkonu 10 MW 20 000 zařízení o výkonu 600 kW 2 bloky o výkonu 800 MW 10% 15% 55% 0% zvýšení poplatku za přenos elektřiny o dalších 10% 1 mil ha orné půdy další 2 000 tun CO 2 z dopravy biomasy 10 TWh podíl OZE 12,5%* zdražení elektřiny 2

14  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Možnosti pro 87 % 1. NEK i SEK berou v úvahu závazek cca 13% OZE 2. NEK hovoří v rámci 87% o JE jako jedné z „možných variant řešení“ 2

15  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Obsah 1.Vlivy EU a připravovaného CZ PRES 2.NEK a SEK 3.Novela Energetického zákona – elektroenergetika 4.Vliv novely EZ na fungování trhů – úvaha 5.Shrnutí a závěr 3

16  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 3. Novela energetického zákona implementace směrnic a nařízení EU zjednodušení postupů, snížení zátěže pro podnikatele; aktualizace ustanovení zákona; oprava a odstranění neaktuálních a zastaralých ustanovení a pojmů (např. postup při otevírání trhu, chráněný zákazník); 3 Hlavní důvody k úpravě energetického zákona

17  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Novela energetického zákona Podnikání v energetice na základě licence udělené ERÚ; rozšiřují se činnosti, na které se licence nevyžaduje (jednotlivé druhy plynů kromě zemního plynu, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, ke kterým je připojeno více než 50 odběrných míst); na činnosti operátora trhů v elektroenergetice a nově v plynárenství - výlučná licence pro celé území ČR. © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 3

18  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Dodavatel poslední instance zajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu zákazníkům, kteří ztratili svého dodavatele (dodávka max. 6 měsíců) a novým domácnostem, které nemohou najít svého dodavatele; mírnější cenová regulace (pomocí věcně usměrněných cen); odpadá procedura rozhodování ERÚ o jeho výběru; je držitel licence na obchod © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 vertikálně integrovaný (plynárenský) podnikatel výroba/ obchod přeprava/ distribuce LICENCE + 3 Novela energetického zákona

19  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Působnost MPO Doplněny informační povinnosti ČR vůči Evropské komisi (MPO informuje Komisi o zabezpečení provozu a o investičních záměrech přenosových a distribučních soustav atd.) zrušuje se ustanovení o rozhodování o omezení dovozu elektřiny a plynu (liberalizace trhu a členství ČR v EU). Upřesnění ustanovení o rozhodování sporů mezi účastníky trhu (ERÚ může rozhodovat spory, které jinak přísluší soudům v případech, kdy s tím účastníci budou souhlasit); upřesnění oprávnění k regulaci cen v energetice; nově zřízena Rada ERÚ. © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Působnost ERÚ 3 Novela energetického zákona

20  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Operátor trhu Rozšíření činností i na oblast plynárenství; na Operátora trhu přecházejí činnosti Bilančního centra (zrušena povinnost) a částečně činnosti provozovatele PS. Povinnost úhrady přípojek NN provozovatelem DS pro oblast elektroenergetiky – v intravilánu neomezeně, v extravilánu do 50 m délky; posun termínu povinnosti instalovat měřicí zařízení pro měření dodaného množství teplé vody až do 1.9.2011; sjednaný přístup třetích stran k podzemním zásobníkům je i nadále zachován, musí být v souladu s Řádem provozovatele podzemního zásobníku plynu, který schvaluje ERÚ. © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Ostatní 3 Novela energetického zákona

21  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Stav projednávání novely zákona listopad 2006 – září 2007: projednáváno v pracovních skupinách (obecná část) – PS pro elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství říjen/listopad 2007: projednáno na úrovni vedení MPO a ERU prosinec 2007: odesláno do připomínkového řízení leden 2008: mezirezortní připomínkové řízení únor 2008: vypořádání mezirezortního připomínkového řízení březen 2008: předání materiálu vládě ČR k projednání červenec 2008: schválení ve vládě ČR září 2008: první projednání v HV PSP ČR Předpokl á dan á ú činnost od 1.4. 2009 © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 ? 3 Novela energetického zákona

22  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Obsah 1.Vlivy EU a připravovaného CZ PRES 2.NEK a SEK 3.Novela Energetického zákona – elektroenergetika 4.Vliv novely EZ na fungování trhů – úvaha 5.Shrnutí a závěr 4

23  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1. liberalizační balíček (96/92/ES)  Otevřel se trh s elektřinou  Boj o zákazníky, snížení cen pro konečného zákazníka  Tlak na snižování nákladů  Omezování výstavby zdrojů, investic do rozvoje infrastruktury (PS, DS) 2. liberalizační balíček (2003/54/ES)  Právní unbundling  Náklady na právní oddělení započteny do regulované složky ceny EE  Omezené investice do zdrojů – postupné vyrovnávání nabídky a poptávky – zvyšování ceny silové elektřiny 3. liberalizační balíček – co přinese?  Pro českou energetiku by neměly být podstatné změny („vlk se …“)  Rok 2003 – 37€/MWh, hranice pro investice do zdrojů Přínosy liberalizačních balíčků 4

24  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Liberalizační balíčky  Podinvestované zdroje  Nedostatek investic do rozvoje infrastruktury (PS, DS)  Snižování nákladů na LZ (bude docházet k omezováním z důvodu nedostatku kvalifikovaných LZ?)  „Schizofrenie“ TRH versus zvyšování požadavků na kvalitu dodávek (SAIDI, SAIFI) Výsledky liberalizačních balíčků 4

25  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Obsah 1.Vlivy EU a připravovaného CZ PRES 2.NEK a SEK 3.Novela Energetického zákona – elektroenergetika 4.Vliv novely EZ na fungování trhů – úvaha 5.Shrnutí a závěr 5

26  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Fungování energetického trhu není primárně ovlivněno novelou EZ Hlavní vlivy přináší evropská legislativa a její implementace do národní legislativy (3. liberalizační balíček, klimaticko – energetický balíček JE (low-carbon technologies) je varianta, která musí být brána v potaz Nutnost formulovat politiku LZ pro oblast energetiky Evropská energetická koncepce bezpečnosti a udržitelného rozvoje Shrnutí a závěr 5

27  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt " Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 ČESKÁ ENERGETIKA V RÁMCI NOVELIZOVNÉ LEGISLATIVY Roman Portužák odbor elektroenergetiky IV. ročník konference o."

Podobné prezentace


Reklamy Google