Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dohled nad odsouzenými Příprava a výkon z pohledu praxe PMS ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dohled nad odsouzenými Příprava a výkon z pohledu praxe PMS ČR."— Transkript prezentace:

1 Dohled nad odsouzenými Příprava a výkon z pohledu praxe PMS ČR

2 Dohledová agenda Činnost v rámci vykonávacího řízení = 60% agendy PMS Výkon dohledu nad odsouzenými je 30 - 40% této agendy

3 Vývoj trestné činnosti v ČR od roku 2001 Klesá nápad veškeré trestné činnosti Klesá počet skutků spáchaných prvopachateli Stagnuje nebo kolísavě roste počet skutků spáchaných recidivisty

4 Vývoj trestné činnosti v ČR od roku 2001 Stálý pokles počtu skutků spáchaných prvopachateli má pak za následek faktický nárůst podílu recidivistů na objasněných TČ

5 Principy práce PMS - probace kontrola chování pachatele a plnění povinností stanovených soudem s ohledem na ochranu veřejnosti před další kriminalitou vedení pachatele k zodpovědnosti/nápravě následků trestného činu zohlednění potřeb a zájmů obětí/pozůstalých pomoc s řešením situací zvyšující u pachatele rizika opakování trestné činnosti Objektivizace údajů a multidisciplinární spolupráce

6 Počty podmíněně propuštěných (s dohledem) Rok 2006 3 971794 4 765 Rok 2007 4 1951 017 5 212 Rok 2008 3 9591 122 5 081 Rok 2009 2 7841 202 3 986 Rok 2010 3 1591 216 4 375 Rok 2011 2 9331 176 4 109

7 Způsoby práce PMS - parole analýza rizik a potřeb, vyhodnocení aktuální životní situace odsouzeného před propuštěním a návrh opatření potřebných k dovršení procesu nápravy pachatele nabídka zapojení a spolupráce s oběťmi/pozůstalými pomoc a vedení pachatele k řešení jeho finanční předluženosti zvláštní opatření PMS přijatá pro práci s odsouzenými za vybrané závažné nebo násilné trestné činy

8 Systémová opatření PMS monitoring odborné praxe (kvantitativní a kvalitativní) příprava na implementaci hodnotícího nástroje SARPO vzdělávání úředníků a asistentů PMS v oblasti hodnocení rizik, řešení finanční předluženosti, práce s oběťmi specializované programy - pro pachatele a pro oběti činnosti v rámci založené Aliance proti dluhům

9 Pachatelé závažných a násilných TČ „ČERVENÉ SPISY“ v roce 2010 do praxe zavedená a uplatňovaná zvláštním opatření zařazení jsou odsouzení za TČ: loupež, ublížení na zdraví, těžké ublížení na zdraví, týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společné domácnosti, vražda, omezování osobní svobody, vydírání, znásilnění, pohlavní zneužívání ve většině případů se jedná o výkon parole nad propuštěnými (případně probace nad podmíněně odsouzenými) září 2011 - září 2012: ze 7 279 případů dohledů tvoří 17% případy pachatelů odsouzených za uvedené TČ (1 207 případů)

10 Červené spisy - opatření intenzivní osobní kontakt probačního úředníka s odsouzeným návštěva probačního úředníka v místě, kde odsouzený žije nejpozději do 1 měsíce od zahájení práce v případu analýza situaci pachatele z hlediska vyhodnocení rizik vzniku újmy (recidivy) a to s ohledem na potřeby oběti a ochranu veřejnosti spolupráce se specializovanými pracovišti, objektivizace informací a aktualizace probačního dohledového plánu informování soudu o provedených krocích + v případě zhoršení situace (tj. zvýšení rizika selhání pachatele) návrhy dalších opatření spolupráce s místně příslušným orgánem PČR

11 Současná praxe - výsledky ve sledovaném období 1. pololetí 2012 jsme v rámci agendy dohledů evidovali 3 510 případů, z nich do 30.6.2012 bylo znovu odsouzeno 3% pachatelů (81 osob) ve sledovaném období září 2011 až září 2012 jsme u pachatelů zaznamenali uhrazení finančních závazků ve výši 34 130 040,- Platby: náhrady škody, exekuce, výživné, náklady trestního řízení a náklady výkonu nepodmíněného trestu Uskutečněné platby (podle pořadí): 1. náhrada škody: 13 144 427 Kč 2. úhrada dlužného výživného: 8 059 929 Kč 3. platby nákladů trestního řízení: 8 027 321 Kč.

12 Vývojový potenciál trestu domácího vězení

13 Ukládání trestu domácího vězení – typ trestné činnosti  V posledních dvou letech je struktura trestných činů, za které je trest domácího vězení ukládán poměrně stabilní.  TDV je nejčastěji ukládán za trestný čin „maření výkonu úředního rozhodnutí“, ať už se jedná o samostatný trestný čin či kombinaci s další trestnou činností.  Spolu s trestným činem „krádeže“ tvoří polovinu struktury soudem uložených TDV. * Leden – srpen 2012


Stáhnout ppt "Dohled nad odsouzenými Příprava a výkon z pohledu praxe PMS ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google