Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém včasné intervence ve Svitavách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém včasné intervence ve Svitavách"— Transkript prezentace:

1 Systém včasné intervence ve Svitavách
Prezentace k návštěvě delegace z Lotyšska Svitavy dne Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

2 Co je Systém včasné intervence (SVI)?
Co je Systém včasné intervence (SVI)? SVI je včasná intervence při delikventním jednání, včasná pomoc dětem, které se opakovaně dostávají do sítě orgánů činných v trestním řízení, jejich rodinám nebo místním komunitám. Jedná se o efektivní řešení konfliktních situací způsobených delikventním jednáním, prevenci páchání další trestné činnosti, odklon od případné kriminální kariéry a snahy o satisfakci obětí trestné činnosti. Systém včasné intervence je způsob práce a komunikace v oblasti prevence kriminality a sociálně-právní ochrany dětí, jehož prostřednictvím vykonávají sociální, zdravotní a školské orgány, probační úředníci, Policie ČR, městská policie a nestátní organizace systematickou a nepřetržitou práci s kriminálně rizikovými dětmi, jejich rodinami a komunitou. SVI je včasná intervence při delikventním jednání, včasná pomoc dětem, které se opakovaně dostávají do sítě orgánů činných v trestním řízení, jejich rodinám nebo místním komunitám. Jedná se o efektivní řešení konfliktních situací způsobených delikventním jednáním, prevenci páchání další trestné činnosti, odklon od případné kriminální kariéry a snahy o satisfakci obětí trestné činnosti. 2 2

3 Hlavní cíle projektu SVI:
Cílem SVI je prostřednictvím technického propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a mládeže a oblastí sociálně právní ochrany dětí: zkvalitnit celkovou úroveň spolupráce všech zainteresovaných institucí, minimalizovat páchání další trestné činnosti, zlepšovat efektivitu ukládaných opatření - urychlit a zefektivnit veškeré postupy i metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojů přijatých pro oblast trestné činnosti dětí a mládeže a sociálně-právní ochrany dětí. Věnovat se s maximální intenzitou období před spácháním provinění (činu jinak trestného), kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo prostředí v okolí dítěte.

4 Hlavní záměry projektu SVI:
Zajištění maximální možné informovanosti všech subjektů zabývajících se oblastí trestné činnosti dětí a mládeže v co nejkratším čase o: nezletilých i mladistvých pachatelích trestné činnosti, uložení a průběhu přijatých výchovných, ochranných či trestních opatření, dětech, které jsou v péči orgánů sociálně-právní ochrany. Vytvoření podmínek pro možnost efektivním, rychlým a bezpečným způsobem oznámit do systému SVI: podezření na týrání nebo zneužívání dětí, další okolnosti nezbytné pro činnost orgánů SPOD.

5 Základní struktura (tři pilíře) SVI:
Základní struktura (tři pilíře) SVI: Informace o problému Navazující aktivity Delikvent (Predelikvent) 5 5

6 Schéma propojení subjektů SVI Svitavy:
Externí subjekty: úplné základní školy (obvod) střední školy (Svitavy) Nemocnice ve Svitavách pediatři SPP, Krizové centrum, Pedagogicko-psych. poradna

7

8 Dílčí vyhodnocení přínosů SVI:
Významně poklesla trestná činnost dětí a mládeže ve městě i v regionu. Sledování vývoje trestné činnosti na relativně malém území s celkově nízkým počtem „skutků“ i pachatelů je problematické. Zásadních vlivů, které mohou mít za následek prudké výkyvy v tom či onom směru je více. Shora uvedené tvrzení však dokládá níže uvedená tabulka, která dokumentuje vývoj „trestné činnosti“ v předmětné skupině dětí a mladistvých v regionu Svitavska. 8

9 Základem snažení je pozitivní změna situace dítěte, rodiny a komunity!

10 Děkuji za pozornost Erich Stündl


Stáhnout ppt "Systém včasné intervence ve Svitavách"

Podobné prezentace


Reklamy Google