Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : Zárubně a dveře - Gánovský

2 3.2 Kreslení zárubní a dveří
3.2.1 Dveře a jejich funkce Dveře jsou určeny k zavírání průchodných otvorů místností a budov nebo jsou součástí určitého zařízení (např. výtahů). Podle toho, jakým požadavkům mají dveře vyhovovat, se řeší jejich tvar, rozměry, konstrukce, způsob otvírání a zvolí se vhodný materiál. Některé dveře vyžadují zvláštní úpravu, která vyplývá z požadavku zvýšené požární odolnosti, zvukové izolace, jindy mají být dveře ve stěně nenápadné. Takové konstrukce dveří se řeší individuálně podle konkrétních podmínek a požadavků.

3 3.2.2 Rozdělení dveří Dveře dělíme podle různých hledisek, vyjadřujících charakteristické vlastnosti: a) podle způsobu použití jsou dveře : vnější (vchodové) na zavírání celého objektu, vnitřní, jimiž se uzavírá prostor uvnitř budov;

4 Rozdělení dveří b) podle způsobu otevírání jsou dveře
otočné (otvíravé) pravé a levé, vhodné pro nejrozličnější druhy budov a místností, kývavé pro veřejné budovy, posuvné pro vstup z úzkých komunikačních prostor, kde otevíraní dveří překáží provozu, skládací pro příležitostné rozdělení prostor veřejných budov, otáčecí (turniketové) pro přímé vstupy do vytápěných prostor, kde je velký provoz (např. v hotelových halách, peněžních ústavech);

5 Rozdělení dveří c) podle požadované šířky otvoru jsou dveře
jednokřídlové, dvoukřídlové, vícekřídlové. Pro správnější posouzení funkce a konstrukce dělíme dveře na jednotlivé části: pevnou část tvoří zárubně, pohyblivou část tvoří jedno křídlo, nebo několik pohyblivých křídel, doplňkem je kování, které je vrchní a konstrukční (zapuštěné)

6 Zárubně dveří Zárubně rámují dveřní otvory. Jsou pevně zakotveny do zdi a zabezpečují oporu, potřebné dosedání a okování křídel. Běžně používané zárubně jsou podle materiálu dřevěné a ocelové. Části zárubně jsou : stojky, nadpraží, spojka zárubně, prahové prkénko, výztuž a zavěsy.

7 Zárubně dveří Základní názvy a pojmy u zárubně (viz obr. 6):
pravá či levá zárubeň se určují podle závěsů; jestliže jsou závěsy na levé straně, je zárubeň levá a naopak; přední a zadní strana zárubně (přední je ta, na které je polodrážka a závěsy, zadní je opačná), jmenovitá světlá šířka zárubně B, jmenovitá světlá výška zárubně H, jmenovitá tloušťka zárubně C, délka zapuštění Z, šířka zárubně v polodrážce b1, výška zárubně v polodrážce od úrovně podlahy h1.

8 Zárubně dveří Obr. 6 Zárubeň 1 – stojka, 2 – nadpraží,
3 – prahová spojka, 4 – závěs, 5 – výztuž, 6 – zadní strana, – přední strana pravá či levá zárubeň se určují podle závěsů; jestliže jsou závěsy na levé straně, je zárubeň levá a naopak; přední a zadní strana zárubně (přední je ta, na které je polodrážka a závěsy, zadní je opačná), jmenovitá světlá šířka zárubně B, jmenovitá světlá výška zárubně H, jmenovitá tloušťka zárubně C, délka zapuštění Z, šířka zárubně v polodrážce b1, výška zárubně v polodrážce od úrovně podlahy h1

9 Osazování zárubní Zárubně se osazují zároveň s vyzdíváním ostění nebo až po dokončení omítek. Výhoda prvního způsobu spočívá v tom, že je možno zárubeň pevně zakotvit do zdi. Nevýhoda spočívá v tom, že se zárubeň může během hrubé stavby snadno poškodit nebo vyžaduje dodatečnou úpravu po dokončení omítek. Druhý způsob je výhodnější, umožňuje průmyslovou výrobnu kompletizovaných dveří s okováním i nátěrem. Montáž a kotvení do zdi je obtížnější než v předcházejícím případě. Ocelové zárubně se osazují oběma způsoby. Jejich tvar a rozměry jsou stanoveny ČSN Jmenovité rozměry zárubně jsou B x N x C, tzn. šířka, výška a tloušťka se uvádějí v centimetrech. Stojky a nadpraží ocelových zárubní se lisují z ocelového plechu tloušťky 1,8 mm, a to do požadovaného profilu podle typu. V rozích jsou svařeny. Dolní konce stojek se zabezpečují proti svírání jednou nebe dvěma přivařenými prahovými spojkami, do nichž se vkládá dřevěná lišta určená pro přišroubování prahového prkénka. Na stojkách jsou otvory pro závěsy a zámky. Ocelové zárubně nebudeme rozkreslovat. Jejich výroba tvoří samostatnou část výroby kovozpracujících podniků a prodej zabezpečují podniky stavebních výrobků. Jejich obliba trvale klesá.

10 Dřevěné zárubně V současnosti se vyrábějí pouze některé typy dřevěných zárubní, protože tyto typy zárubní mají velkou spotřebu dřeva. Podle tvaru je rozdělujeme na: tesařské, fošnové, teplické rámové a obložkové zárubně. Zárubně pro vnitřní dveře se vyrábějí z tlustých hrubých přířezů ze smrkového, jedlového a borovicového dřeva předepsané jakosti podle ČSN Pro vnější dveře se používá borovicové, smrkové a dubové dřevo předepsané vlhkosti.

11 Dřevěné zárubně Tesařské zárubně (viz obr. 7)
Části zárubní se vyrábějí z hranolů rozměrů 80 x 160mm nebo se jejich rozměry přizpůsobují tloušťce zdi i s omítkou (šířka). Stojky jsou začepovány do nadpraží a prahové spojky. Zárubně se kotví přečnívajícím zhlavím a trojúhelníkovými lištami, přibitými na vnější straně stojky. Zárubeň se osazuje před omítáním a nakonec se obkládá prkny zevnitř zárubně a obložením z obou stran 0bložky vytvářejí polodrážku pro osazení dveřního křídla. Nakonec se zárubeň okove. Tesařské zárubně nejsou hospodárné a proto se jejich výroba nedoporučuje.

12 Dřevěné zárubně Obr. 7 Tesařská zárubeň
a – detail spojení stojky s prahovou spojkou; 1 – stojka, 2 – nadpraží, 3 – prahová spojka, 4 – kotvící lišta, 5 – deštění 6 – obložení pro polodrážku, 7 – obložení, 8 – práh,prahové prkénko, 9 - podlaha

13 Dřevěné zárubně Obr. 7 Tesařská zárubeň b – vodorovný řez,
c – svislý řez 1 – stojka, 2 – nadpraží, 3 – prahová spojka, 4 – kotvící lišta, 5 – deštění 6 – obložení pro polodrážku, 7 – obložení, 8 – práh,prahové prkénko, 9 - podlaha

14 Dřevěné zárubně Fošnové zárubně (obr. 8)
Vyrábějí se z hoblovaných hranolů o průřezu 55 x 115 mm, s polodrážkou pro dveřní křídlo s rozměry 15 x 27 mm. Stojky, nadpraží a prahová spojka jsou sčepovány a sklíženy. Stojky zárubně jsou na přední straně okovány závěsy pro každé dveřní křídlo. Druhá strana je v místě zámku okována zapadacím plechem pro střelku a závoru zámku. Fošnové zárubně se osazují pří zdění. Při osazování se dbá na zabezpečení jejich správné polohy a správné kotvení ve zdivu. Proti vybočení se zabezpečují vyfrézovanou vnější plochou zárubně a kotevním ocelovým drátem, který je ve zdi uložen asi v polovině výšky zárubně. Kotevní drát se provleče očkem se závitem našroubovaným na vnější straně stojek. Spára zdi, ve které je kotevní drát uložen, se vyplňuje cementovou maltou. Fošnové zárubně se vyrábějí pro jednokřídlové a dvoukřídlové otočné dveře ve.jmenovitých rozměrech pro jednokřídlové dveře rozměrů B x H x C, kde B = 60, 65, 70, 80, 90 cm, pro dvoukřídlové dveře s rozměry B = 125, 135 a 145 cm, s výškou H = 197 cm a C = 11,5 cm. I tyto zárubně nejsou hospodárné, a proto se vyrábějí pouze výjimečně. .

15 Dřevěné zárubně Obr. 8. Fošnová zárubeň
a – celek, b – půdorys, c – bokorys

16 Dřevěné zárubně Teplické zárubně (obr. 9)
Vyrábějí se z hranolů o průřezu 45 x 95 mm s polodrážkou pro dveřní křídla o rozměrech 15 x 27mm. Stojky, nadpraží. a prahová spojka se v rozích spojují na vícenásobný čep a je třeba je sklížit. Obložení na pravé straně o rozměrech 27 x 60 mm se přišroubují ke stojkám a nadpraží a tvoří jednu pevnou část zárubně. Obložení zadní straně se navzájem spojují do tvaru písmene U a po osazení zárubně se zavěsí do dveřního otvoru. Zárubně se montují (osazují) po dokončení omítek a povrchové úpravy stěn. Teplické zárubně se na stavbu dodávají kompletované s dveřním křídlem. Na jejich výrobu je třeba velkého množství materiálu.

17 Dřevěné zárubně Obr. 9 Teplická zárubeň - celek

18 Dřevěné zárubně

19 Dřevěné zárubně Rámové zárubně (obr. 11)
Používají se pro vnější (vchodové) dveře, pro vnitřní kývavé dveře, rámové příčky a dělicí stěny. Vlysy rámů se hladce opracují a v rozích se opatří jednoduchým čepem. Zárubeň může mít polodrážku, pro kývavé dveře může být bez polodrážky. Svislé vlysy rámu se v dolní části zapustí do podlahy v délce 30 až 40 mm. U rámových zárubní není prahové prkénko nutné - podlaha probíhá nepřerušovaně . Dřevěné rámy (zárubně) se usazují před zhotovením omítek nebo po něm a to do rovného nebo zalomeného ostění. Při osazování se rámy zabezpečují klíny, zakotví se lavičníky a zajistí vruty. Spáry mezi rámem a omítkami zakryjí krycí lišty. Před omítnutím se spáry vyplní omítkou. Rámy se vyrábějí typizované nebo atypické.

20 Dřevěné zárubně Obr. 11 Rámová zárubeň a – celek,
b – s polodrážkou v zalomeném ostění (půdorys), c – bez polodrážky v zalomeném ostění (půdorys),

21 Dřevěné zárubně Obr. 11 Rámová zárubeň
d – s polodrážkou v rovném ostění připevněné lavičníky (půdorys), e – bez polodrážky v rovném ostění pro kývavé dveře (půdorys), f – s polodrážkou v rovném ostění (bokorys)

22 Dveřní křídla

23 Dveřní křídla Dveřní křídla tvoří pohyblivou část dveří. Pohybují se na závěsech. Mají jednoduchou konstrukci, výroba není náročná, jsou lehká, pevná, odolná vůči rozdílům a změnám vlhkosti a teploty vzduchu. Podle způsobu použití dveřních křídel se zvolí materiál, tvar, konstrukce a způsob zhotovení. Rozměry dveřních křídel se řídí velikostí, druhem použitých zárubní, světlou výškou a světlou šířkou zárubně a šířkou polodrážek zárubně a křídla.

24 Dveřní křídla Obr. 12 Příklad určování rozměrů dveřního křídla v závislosti na zárubni

25 Dveřní křídla Polodrážky normalizovaného dveřního křídla a zárubně mají rozměry 15 x 27mm, nebo 15 x 40 má v bocích a horním čele křídel ze zadní strany, např. vnitřní jednokřídlové dveře s rámovou zárubní mají rozměry B x H = 80 x 197 cm. Dveřní křídlo má rozměr B x H = 85 x 198,5 cm, a protože světlou šířku zárubně překrývá dveřní křídlo po obou stranách o 25 mm, šířka dveřního křídla je 850 mm. Mezi dveřním křídlem a zárubní v polodrážce je mezera o velikosti 5 mm. Podobně je to i se světlou výškou zárubně H = 197 cm, překrytou dveřním křídlem v horní části zárubně o 25 mm, ale dveřní křídlo je nad podlahou o 10 mm kratší, takže šířka dveřního křídla je1 985 mm (obr. 12).

26 3.2.4.1 Rozdělení dveřních křídel
Dveřní křídla podle konstrukce a způsobu výroby rozdělujeme na tyto druhy: hladká (plná), hladká a částečně zasklená, tvarovaná (lisovaná), rámova s výplní, palubová (prkénková). Podle šířky zárubně dělíme dveřní křídla na : jednokřídlová (pravá P a levá L), dvoukřídlová s klapačkou, vícekřídlová, zpravidla skládací.

27 Dveřní křídla hladká Nejjednodušší konstrukci mají dveřní křídla hladká (obr.13). Používají se pro vnitřní dveře. Mají hladký povrch a snadno se čistí. vyrábějí se z konstrukčních desek (dveřovek), které mají různou skladbu. Dveřovka se skládá z masivního rámu, který jí poskytuje pevnost, z výplně různé konstrukce a z různého materiálu a z pláště z překližky nebo dřevovláknité desky. V místech, kde je dveřní křídlo okováno závěsy a zámkem, zpevňují rám dřevěné vlysy (vložky). Po obvodě může být polodrážka nebo dveřovka bez polodrážky. Povrchově se křídla upravují krycími nátěrovými látkami nebo dýhováním a transparentními nátěrovými hmotami

28 Dveřní křídla hladká Obr. 13 Hladké dveřní křídlo b - půdorys
1 – obvodový rám, 2 – dřevěné vložky, 3 – výplň, 4 plášť,

29 3.2.4.3 Dveřní křídla hladká a částečně zasklená
Vyrábějí se z dveřovek tak. Že z plného křídla se vyřízne potřebný otvor (obvykle jedna třetina nebo dvě třetiny plochy) a nahradí se sklem, které se připevní lištami z plastu nebo ze dřeva (obr. 14). Obr. 14 Hladké dveřní křídlo a – z 1/3 zasklené, b – ze 2/3 zasklené, c – detail osazení skla

30 3.2.4.4 Dveřní křídla tvarovaná - lisovaná
Používají se na vnitřní dveře. Jsou poměrně lehká, estetická, dobře se čistí a udržují. Vyrábějí se z tvarované tvrdé dřevovláknité desky nebo lisováním třískové nebo vláknité hmoty i s otvory pro zámek a se zalisovanými závěsy. Okraj křídla tvoří vzhledově rám, střed se ztenčuje na 7 až 12 mm (obr. 15). Po obvodě je polodrážka na osazení do zárubně. Křídla se lisují a tvarují zároveň s povrchovou úpravou (nejčastěji fólií).

31 Dveřní křídla tvarovaná - lisovaná
Obr. 15 Dveřní křídlo a – tvarované, b – lisované z DTD, DVD, c – tvarované (detail); 1 – obvodový rám, 2 – dřevěné vložky, 3 – plášť, tvarovaný z DVD, d – lisované z dřevěné hmoty (detail)

32 3.2.4.5 Dveřní křídla rámova s výplní
Základem konstrukce dveřního křídla je rám, do něhož se vkládá výplň. Výplň může být z různých konstrukčních desek nebo ze skla. Vlysy rámu jsou z masivního dřeva, rozích jsou spojeny zadlabanými čepy nebo kolíky. Výplň se osazuje podle materiálu buď do drážky nebo do polodrážky a připevní se lištou nebo dvěma lištami. Rozměry a průřez jednotlivých vlysů jsou dány druhem použitých křídel. Průřezy a materiál zasklívacích lišt se volí podle hloubky polodrážky zasklívaného tvaru, tloušťky skla a požadavků na estetický vzhled. Křídla se zasklívají sklem různé kvality podle použití a požadavků - např. průhledným strojovým sklem, sklem tlačeným nebo vzorovaným, sklem matovaným, sklem s drátěnou vložkou (obr. 16).

33 Dveřní křídla rámova s výplní
Obr. 16 Rámové dveřní křídlo s výplní a – osazení nerozbitné nedřevěné výplně do drážky, b,c – osazení výplně do polodrážky pomocí lišty, d, e, f - detaily

34 3.2.4.6 Dveřní křídla palubová prkénková
Tento typ dveří má nejsložitější a nejpracnější konstrukci (obr. 17,18). Používá se pro vnější vchodové dveře. Dveře se skládají z obvodového rámu s příčkami a z dvojité výplně a z pláště z podélných nebo jinak směrovaných prkének, která lícují s rámem nebo jsou na rám přilepena a přibita. Prkénka se spojují navzájem na péro a drážku s různými profilovanými hranami. Dolní vlysy rámu mají průřez 45 x 110 mm, horní vlysy a vodorovná příčka jsou o tloušťku prkének z obou stran tenčí. Krajní prkénka jsou vložena do polodrážek nebo drážek na bočních vlysech, kde se za klíží nebo přibijí hřebíky tak, aby hlavičky hřebíků nebylo vidět (zatlučou se hlouběji a zatmelí). Některá palubová křídla se vyrábějí i s částečným zasklením. Konstrukce je složitější a sklo se osazuje již zmíněným způsobem.

35 Dveřní křídla palubová prkénková
Obr Palubová dveřní (prkénková) a – celek,půdorys b - bokorys

36 Dveřní křídla palubová prkénková
Obr. 18 Průřez latěk, prkének a lišt pro palubová dveřní křídla prkénková

37 Dveřní křídla palubová prkénková
Palubová křídla,se vyrábějí z borovicového, smrkového nebo dubového dřeva a dokončují se transparentními nátěry odolnými vůči vodě a povětrnostním vlivům. Samostatnou skupinu výrobků podobné konstrukce tvoří garážová vrata. Osazují se do netypizovaných zárubní, nejčastěji rámových. Rozměry jsou přizpůsobeny rozměru vozidla. Vrata bývají dvoukřídlová, popř. skládací. Nosnou částí je rám s příčkami s dvojitou výplní (pláštěm). Jde o podobnou konstrukci, jaká se uplatňuje u vnějších vchodových dveří. Vrata mohou být i zasklená.

38


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google