Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T3 tuto výukovou prezentaci : 5. Obložení stěn – Gánovský

2 Obložení stěn a stropů Již v dávné minulosti se člověk zpříjemňoval prostředí, v němž žil, pracoval a trávil volný čas. Kromě běžných stavebních materiálů využíval pro zpříjemnění životního prostředí v budovách dřevo a materiály na bázi dřeva. Vznikaly tak postupně různé konstrukce obkladů, a to nejen jednoduchých, ale i bohatých tvarů a forem. Používaly se vzácné druhy dřeva, řezby, intarzie apod. Některé z těchto prací se zachovaly zejména v hradech, zámcích a reprezentačních místnostech veřejných budov. Obkládání stěn a stropů v kamenných stavbách plnilo ochrannou funkci proti vlhkosti a chladu. Kromě toho obložení zejména v době renezance, baroka a rokoka plnilo dekorativní funkci, i když mnohdy na úkor účelovosti.

3 Obložení stěn a stropů V současné době se stěny a stropy obkládají především z ochranných a hygienických důvodů, a to v takových prostorách, kde je to nezbytné (restaurace, školy, prodejny, nemocnice). Dále je obklad nutný pro zlepšení akustických podmínek. Pro omezení hlučnosti v některých továrních provozech se stěny a stropy obkládají rovněž akustickým obložením. Kromě dřeva a dřevěných materiálů se dnes při obkládání používají také materiály na bázi plastů. Vznikají různé krytiny, jejich vlastnosti jsou upraveny podle nároků na použití a prostředí. Uplatňují se v prostorách, kde se pracuje s vodou (koupelny, kuchyně), nebo v místnostech s vysokými požadavky na hygienu prostředí (nemocnice, školky, jesle).

4 Obložení stěn a stropů Obložení stěn a stropů se řeší individuálně podle konkrétních podmínek a požadavků. Druh, typ, parametry a konstrukce nejsou normalizovány, a proto se při jejich použití vychází z návrhů a dokumentace. Před vypracováním návrhu je třeba místnosti, v nichž bude třeba obložit stěny a strop, nejdříve změřit a nakreslit. Do půdorysu se zakreslí a okótují všechna okna, dveře, výklenky, sloupy, nosníky. Dále je třeba okótovat a zakreslit rozmístění vypínačů a zásuvek, přívod a odtok vody, plynu, tepla, vytápěcí tělesa a vše, co má vliv na konstrukci a montáž.

5 Obložení stěn a stropů Obložení tvoří části, které se vyrábějí v truhlářské dílně, provozu nebo závodě a montují se přímo na místě. Při výrobě je třeba dbát na to, aby dílce měly podle možnosti stejné rozměry, jednoduchou konstrukci a aby po dokončení prací s obkladem zůstal zachován estetický vzhled. Při navrhování je třeba brát ohled na mezery mezi obkladem, stěnami a stropem. Těmito mezerami se větrá a vzduch cirkuluje za obložením, aby se obložení nebortilo a nedeformovalo. Je třeba brát ohled i na vlhkost materiálu, z něhož je obklad vyroben. Hodnotu vlhkosti je třeba přizpůsobit prostředí, v němž se obklad uplatňuje. V opačném případě se obložení poruší.

6 Obložení stěn a stropů Pokud řešení vlastní konstrukce neumožňuje cirkulaci vzduchu za obložením, řeší se provětrávání zpravidla otvory v obložení tak, aby to nepřekáželo konstrukci a estetice obložení. Pro volbu materiálu a povrchové úpravy obložení je rozhodující, k jakému čelu je obkládaný prostor určen. Hlavním materiálem na výrobu obložení je řezivo, aglomerované konstrukční desky, profily z plastů, kovů a vzájemná kombinace těchto materiálů. Povrchová úprava obložení se navrhuje podle účelu a funkce prostředí a podle použitého materiálu. Na dílce a řezivo (masivní dřevo) se používají průsvitné nebo krycí laky.

7 Obložení stěn a stropů Dýhované dílce (dýhou nebo fólií) se jako dílce nábytku povrchově upravují průsvitnými laky na lesk, pololesk a mat nebo krycími pigmentovými laky běžnou technologií. Ostatní materiály vyžadují povrchovou úpravu podle druhu, nejčastěji krycími nátěrovými barvami odolnými vůči vodě a vlhkosti. Plasty jsou již barveny a povrchově dokončeny při samotné výrobě dílců obložení. Z hlediska konstrukce rozlišujeme následující obložení stěn : obložení z masivního dřeva, obložení z konstrukčních desek, rámové obložení, hladké obložení, hladké omyvatelné obložení.

8 4.2.1.1 Obložení z masivního dřeva
Tento typ obložení stěn má nejjednodušší konstrukci, ale poměrně velkou spotřebu masivního dřeva, používá se nejčastěji a téměř všude. Obložení se skládá z kotvících lišt, vlastního obložení, soklu, pér a krycích lišt. Kotvící lišty není třeba velmi kvalitně opracovat, pokud po obložení nebudou vidět. Lišty musí mít stejnou tloušťku a jednu plochu hladkou. Při nerovnosti stěn se lišty vypodloží destičkami ze dřeva nebo vyklínují klíny. Ke stěně se připevní šrouby do hmoždinek, nastřelovacími ocelovými hřeby nebo lavičníky. K nim se připevňuje vlastní obložení. Vlastní obložení tvoří desky o tloušťce 12, 15 a 18 mm, šířky 40 až 100 mm. Mohou být z různého dřeva podle účelu a nároků na obkládaný prostor. Povrchy se vyhotovují v přírodním, mořeném nebo krycím provedení. Díly se spojují na polodrážku nebo péro a drážku. Připevňují se tak, že vruty a hřebíky nevidíme nebo jejich hlavičky zakryjeme zátkami ze dřeva.

9 Obložení z masivního dřeva
Spáry a nepřesnosti mezi obkladem a stěnami, stropem a podlahou zakryjeme krycími lištami, které mohou být ze stejného materiálu jako obložení, nebo použijeme náhradu (nejčastěji profily z PVC). Sokl bývá vysoký 80 až 150mm a ke stěnám se připevňuje jako kotvící lišty. Výška obložení je různá. Může sahat pouze do výšky parapetní desky (80 až 90 cm), do výšky zárubně (asi 200 cm), nebo až ke stropu. Obložení je nečastěji svislé, může být i pod úhlem 45° nebo vodorovné. Obložení může být z jednoho kusu nebo se nastavuje na výšku na tupo nebo pod úhlem 45°(viz obr. 40).

10 Obložení z masivního dřeva
Obr. 40 Obložení z masivního dřeva a - nárys b – spojení obložení na péro a drážku c – spojení obložení na polodrážku d – kout a roh – obložení 2 – zátka BK

11 Obložení z masivního dřeva
Obr. 40 Obložení z masívního dřeva e - bokorys

12 4.2.1.2 Obložení z konstrukčních desek
Podobně jako obložení z masivního dřeva i obložení z konstrukčních desek má jednoduchou konstrukci. Obložení z masivního dřeva nahradíme obložením z konstrukčních desek ve formě pásů širokých 100 až 400 mm. Obložení se skládá ze stejných částí jako obložení z masivního dřeva, pouze obložení z konstrukčních desek bývá vytvořeno častěji jako plošné dílce v různém vyhotovení (dýhované), v různé povrchové úpravě (přírodní, mořené) a barevném odstínu. Konstrukčně se desky spojují nejčastěji na péro a drážku a ke kotvícím lištám se připevňují vruty nebo hřebíky. Jestliže má obložení sokl a nesahá až ke stropu, je položeno na soklu a nahoře jej ukončuje ozdobná krycí lišta s polodrážkou (obr. 40a)

13 Rámové obložení V reprezentačních místnostech můžeme použít náročnější obložení, a to zejména obložení rámové. Konstrukce je složitější, pracnější a vyžaduje i zvýšené nároky na skladbu materiálu. Obložení se skládá z nosné rámové konstrukce, rámečků, krycích lišt a kotvících prvků (lavičníků). Nosná rámové konstrukce se skládá z vlysů a příčlí, které možno před montáží povrchově upravit. V jiných případech se povrchová úprava provádí až po montáží a potom se konstrukce upevní na stěnu. Celý rám se obvykle připevní (ukotví) lavičníky ke svislým vlysům zevnitř rámů, aby lavičníky po dokončení obložení nebylo vidět. Rámečky obložení tvoří výplňovou část a jsou konstrukčně dokončeny ve výrobě. Na rámečky se z vnější strany přilepí konstrukční deska (DTD, DVD, laťovka, překližka). Povrchová úprava může být různá podle účelu a použití. Vodorovné vlysy rámečků mají péro polodrážku a plášť po nalepení vytváří s rámečkem drážku.

14 Rámové obložení Podobně jsou ve vodorovných příčkách a vlysech nosného rámu vytvořeny drážky, do nichž se oplášťované rámečky vkládají. Montáž je jednoduchá. Horní drážka je hlubší a rámečky se nejdříve vloží pérem v horním vlysu do horní drážky. Potom pérem v dolním vlysu rámečku zapadnou rámečky do drážky ve vodorovném vlysu nebo příčce nosného rámu. Tím jsme dosáhli větší ohebnosti celého obložení. Plochy rámečků je možno různě upravit, a tím zlepšit vzhled obkládaného prostoru. Nakonec se spáry a nepřesnosti mezi nosným rámem a stěnami, podlahou a stropem zakryjí krycími lištami. Cirkulace vzduchu se zabezpečuje tím, že rámečky nesahají svojí tloušťkou až na stěnu (viz obr. 41).

15 Rámové obložení Obr. 41 Rámové obložení a – nárys b – půdorys,
c – půdorys (kout a roh)

16 Rámové obložení Obr. 41 Rámové obložení a – nárys b – půdorys,
c – půdorys (kout a roh), d - bokorys

17 Rámové obložení Další používanou konstrukcí je rámové obložení s výplní ustupující do rámu. Obložení se skládá z rámů, výplně, lišt, krycích lišt a kotvení. Rámy se podle potřeby konstrukčně dokončují ve výrobě. Výplň je ze strany stěny osazena do polodrážky a připevněna lištami. Jako výplň se nejčastěji používá DVD a překližka s povrchovou úpravou. Také rám může být různě vyhotoven a různě povrchově upraven. Připevní se na stěnu v místech styku a sraz překryjí ozdobné krycí lišty. Podobně se všechny nedostatky a mezery mezi rámem a stavbou zakryjí krycími lištami. Nevýhodou konstrukce je, že vodorovné vlysy a příčle rámu zachycují nečistotu, a tak je obložení náročnější na údržbu. Z druhé strany tato členitá konstrukce zvyšuje estetiku prostředí (viz obr. 42.).

18 Rámové obložení Obr. 42 Rámové obložení s výplní ustupující do rámu
a – nárys, b – půdorys; 1 – rám s výplní, 2 – krycí lišta, c - bokorys

19 Rámové obložení Nejjednodušší konstrukcí je rámové obložení hladké – oplášťované. Skládá se z kotvících lišt, jednostranně oplášťovaných rámem, z krycích lišt a ze soklu. Kotvící lišty v místech styku rámů se svisle připevňují na stěnu. Sokl se připevní na stěnu lavičníkem. Rámy se navzájem spojí na polodrážku a v místě styku se připevní ke kotvícím lištám. Sraz se pokryje krycí lištou a obložení, jestliže nesahá ke stropu, se nahoře překryje a ukončí ozdobnou krycí lištou. Nakonec se mezery mezi obložením a stěnami zakryjí krycími lištami. Oplášťované rámy jsou povrchově upraveny podle potřeby a účelu. Vytvářejí hladké obložení a šetří dřevěný materiál (viz. obr. 43.)

20 Rámové obložení Obr. 43 Hladké rámové obložení a – půdorys,
b - bokorys

21 Hladké obložení Prostředí náročné na čistotu a hygienu můžeme obložit hladkým obložením, které se snadno udržuje. Výhodou je, že podle potřeby můžeme jednoduchou demontáží libovolný panel obložení kdykoli vyjmout. Celé obložení je možno vyrobit v provozu a montovat na potřebném místě. Skládá se z kotvících a nosných lišt, z vlastního obložení (panelů) a z krycích lišt. Kotvící a nosné lišty jsou z masivního dřeva s polodrážkou. Kotvící lišta se připevňuje na stěnu a nosná lišta na rubovou (levou) stranu panelu v horní a dolní části. Panely jsou z různého materiálu, dýhované nebo v různém vyhotovení s povrchovou úpravou podle potřeby a účelu. Montáž je jednoduchá. Na kotvící lišty se zavěsí panely, které vlastní hmotností zapadnou do drážky, a tím jsou stabilizovány na stěně.

22 Hladké obložení Obr. 44 Hladké obložení a – půdorys, b – bokorys,
c – pohled zezadu

23 Hladké obložení Stěna se v dolní části do výšky 80 až 150 mm povrchově dokončí nátěrem proti vlhkosti, oblepí se profilem z PVC nebo se připevní na sokl. Panelové obložení se nahoře ukončí krycí lištou. Tento typ obložení nemůže sahat až ke stropu, neboť by byla znemožněna montáž. Místa styku panelů se utěsní lištou z PVC, která se k panelům přilepí. Použije-li se lišta dřevěná, je nutno ji přišroubovat. Šířka panelů je taková, aby montáž byla jednoduchá a byla zachována estetika a vzhled obložení (viz obr. 44). Obr. 44 Hladké obložení c – pohled zezadu

24 4.2.1.5 Hladké omyvatelné obložení
Z plastů je možno vyrábět fóliové krytiny, které jsou odolné vůči vodě a agresivnímu prostředí (chemikáliím, páře, vlhkosti). Jejich vlastností využíváme při obkládání koupelen, kuchyní, zdravotnických zařízení, lodí, vagónů. Obložení je jednoduché a nenáročné na montáž. Musíme přitom dbát na to, abychom v místech styku části obložení dostatečně chránili proti působení vlhkosti a vody. Obložení se skládá z kotvících lišt, panelového obložení pér, krycích lišt a profilů, kotvení.

25 Hladké omyvatelné obložení
Panely se povrchově dokončují krytinami různé barvy. Proti vodě je třeba chránit i úzké boky a místa styku panelů se stavbou. Nosné lišty se připevňují ke stěně vruty, ocelovými hřebíky nebo lavičníky. K lištám se připevní panely. Vzniklé kouty, rýhy a spoje se utěsní vodovzdorným tmelem a přilepí se profily z PVC. Při lepení je třeba použít vodovzdorné lepidlo. V místech, kde je obložení nutno přišroubovat, se shora provede překrytí zátkami z PVC. Panely obložení se s podlahou spojují tak, že se k podlaze připevní profil ve tvaru L a na něj se nasune panel. Jestliže to prostředí vyžaduje, styk se přelepí profilem z PVC. Panely se pod stropem ukončí profilem z PVC, který se připevní ke stropu. Tím se vytvoří omyvatelná plocha obložení, dokonale izolovaná vůči vodě (viz obr. 45).

26 Hladké omyvatelné obložení
Obr. 45 Hladké omyvatelné obložení a – nárys a půdorys, b – půdorys (kout a roh),

27 Hladké omyvatelné obložení
Obr. 45 Hladké omyvatelné obložení c - bokorys


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google