Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíl projektu S3 Hlavním cílem a očekávaným výsledkem projektu S3 je posílení nástrojů používaných při využívání strukturálních fondů (SF) zpřístupněním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíl projektu S3 Hlavním cílem a očekávaným výsledkem projektu S3 je posílení nástrojů používaných při využívání strukturálních fondů (SF) zpřístupněním."— Transkript prezentace:

1 Cíl projektu S3 Hlavním cílem a očekávaným výsledkem projektu S3 je posílení nástrojů používaných při využívání strukturálních fondů (SF) zpřístupněním zkušeností ostatních partnerů.

2 Partneři projektu S3 1. Region Emilia- Romagna, ředitelství pro průmysl obchod a CR (IT) 2. Agentura pro regionální rozvoj Ostrava (CZ) 3. Úřad Košického samosprávného kraje (SK) 4. Regionální rozvojová agentura Debrecín (HU) 5. Region Madrid, Generální ředitelství pro evropské záležitosti (SP) 6. Rozvojová banka Saska -Anhaltska (DE) 7. Regionální rozvojová agentura Ignalina (LT) 8. Regionální vláda regionu Campania (IT) 9. Centrum pro inovace a rozvoj podnikání – CIDEM (SP) 10. Region Latium (IT) 11. Finlombarda Ltd (IT) 12. Region Západní Řecko (GR) 13. Ředitelství Cíle 1 Jižní Yorkshire (UK) 14. Podnikatelské a inovační centrum regionu Západní Řecko (GR)

3 Úloha partnerů projektu S3 v SF Projektu se účastní 14 partnerů z 9 zemí, z toho 4 partneři jsou z nových členských zemí EU. V 9 případech partneři reprezentují regionální veřejnou správu, v 5 případech jsou partnery regionální rozvojové agentury působící jako zprostředkující instituce. Partneři z regionální veřejné správy působí jako řídící orgánnebo zprostředkující instituce JPD (Madrid, Latium, Emilia Romagna) programů cíle 2, nebo jako řídící orgán operačního programu cíle 1 (Západní Řecko, Jižní Yorkshire, Campania). Rozvojové agentury působí jako zprostředkující instituce (Sasko- Anhaltsko) nebo plní určité úlohy v operačních programech cíle 1 (Ostrava, Košice, Debrecín, Ignalina).

4 Cíle projektu S3 sdílení zkušeností a dobrých praktik v regionálních operačních programech z hlediska jejich potenciálního využití v novém plánovacím období SF, sdílení lidí s cílem posílit a sdílet jejich know-how a dovednosti, sdílení výsledků s cílem rozšířit je na úrovni EU a do regionálních institucí nových členských zemí, vytvoření sítě, která bude spolehlivým partnerem institucí EU v procesu revize strukturální politiky

5 Metodika projektu S3 Síťová struktura bude podporovat diskuzi a porovnání mezi regiony EU zejména v těchto oblastech : Identifikace funkčních metod v oblasti programování, řízení, monitorování a hodnocení, posouzení přidané hodnoty ověřených nástrojů z hlediska jejich potenciálu přispívat k lepším výsledkům, Vyhodnocení možných problémů při využívání inovativních nástrojů z hlediska nařízení EU.

6 Komponenta 1 Řízení a koordinace Region Emilia- Romagna Strategické zaměření: Cílem této komponenty je garantovat efektivní řízení a koordinaci aktivit, které budou realizovány v průběhu projektu. Bude přijata společná metoda práce všech 14 členů sítě a která zajistí dodržování všech pravidel. Očekávané výstupy: Tři průběžné a jedna závěrečná zpráva, úvodní a závěrečná konference, čtyři schůzky technické poradní skupiny a řídící skupiny

7 Komponenta 2 Sdílení zkušeností - analýza a sdílení dobrých praktik. Centrum pro inovace a rozvoj podnikání – CIDEM (SP) Strategické zaměření Tato komponenta je zaměřena na analýzu, diskuzi a sdílení dobrých praktik s cílem identifikovat inovativní nástroje v oblasti programování řízení a monitorování programů strukturálních fondů. Partneři ustaví tři mezinárodní tématické pracovní skupiny ve kterých budou projednávány zkušenosti shromážděné partnery Očekávané výstupy: Dokumenty, zprávy a doporučení ke zkušenostem analyzovaným v tématických pracovních skupinách

8 Komponenta 3 Výměny pracovníků : předávání zkušeností z dobrých praktik. Jižní Yorkshire (UK) Strategické zaměření: Výměny pracovníků z různých regionů EU přispějí ke sdílení zkušeností. Studijní pobyty umožní kolegům z různých regionů navázání úzké spolupráce. Očekávané výstupy: Výměny pracovníků, studijní cesty, semináře, schůzky pro rozšiřování získaných zkušeností;

9 Komponenta 4 Výsledky spolupráce: rozšiřování zkušeností a informační aktivity. Region Západní Řecko Strategické zaměření: Tato komponenta je zaměřena na sdílení zkušeností. Zaměří se na organizování akcí a workshopů s cílem sdílet a rozšiřovat výsledky projektu v rámci EU. Očekávané výstupy: Grafický styl (www, zpravodaj, atd.), schůzky na regionální a národní úrovni a závěrečná schůzka na úrovni EU, Kontakty a schůzky s existujícími obdobnými sítěmi a s institucemi EU.

10 Tématické pracovní skupiny Tématické pracovní skupiny (TWG) TWG PARTNERSTVÍ bude pracovat se zkušenostmi ve vztahu k aplikaci principu partnerství (čl. 8 nařízení EK 1260/99), tedy se schopností zahrnout místní veřejné autority, ekonomické a sociální partnery a jiné relevantní partnery do přípravy, financování, monitorování a hodnocení programů. TWG ORGANIZACE A ŘÍZENÍ bude pracovat se zkušenostmi prosazujícími inovační nástroje, metodiky a systémy použité při realizaci programů SF. TWG INFORMACE bude pracovat se zkušenostmi definujícími inovační nástroje a metodiky pro naplnění požadavků čl. 46 nařízení EK 1260/99 o šíření informací o programech a aktivitách strukturálních fondů potenciálním příjemcům pomoci a veřejnosti.

11 Hlavní cíl tématických pracovních skupin Podle společně odsouhlašených kriterií vybrat zkušenosti k diskuzi, analýza zkušeností, jejich přidané hodnoty a souladu se směrnicemi EU Šířit výsledky analýzy na úrovni sítě partnerů projektu a poté i k širší veřejnosti

12 Řídící struktura projektu Jsou vytvořeny dvě struktury : Technická poradní skupina (TAC) Řídící skupina (SG); a Technický sekretariát (TS) podporující obě struktury

13 Technická poradní skupina (TAC) TAC je složena z koordinátora projektu (PC), Finančního koordinátora (FC) a koordinátorů komponent (CC). TAC je zodpovědná za celkovou koordinaci technických i finančních aspektů realizace projektu. TAC zajistí: - Koordinaci aktivit mezi komponentami, - Informační tok k partnerům, SG a EK - Zajištění pravidelných technických a finančních zpráv pro EK i SG - Relizaci strategických rozhodnutí přijatých SG. - Efektivní realizaci komponent kvalitativním i kvantitavním vyhodnocením projektových aktivit a jejich efektivity ve vztahu k cílům projektu.

14 Řídící skupina (SG) SG je strategickou řídící strukturou projektu. Je vedena manažerem kontraktu (CM) a složena z reprezentantů všech partnerů. Hlavním úkolem SG je hodnocení efektivity projektu na základě informací předaných TAC a vyhodnocení a revize strategických priorit projektu. V případě potřeby se jednání SG mohou zúčastnit externí experti nebo jiné subjekty.

15 Financování Zdroje ERDF 956.943,50 Národní spolufinancování : 568.609,50 CELKOVÝ ROZPOČET: 1.525.553,00

16 Contacts for Greece Nikolas Petropoulos Head international Co-operation Mr. Marios Cheiras Project Director Region Western Greece 28 Patron Athinon 26441 Patras petropoulos@otenet.gr mobile: + 30 693 6656204 Tel: + 30 2610 423 720 http://www.westerngreece.gr


Stáhnout ppt "Cíl projektu S3 Hlavním cílem a očekávaným výsledkem projektu S3 je posílení nástrojů používaných při využívání strukturálních fondů (SF) zpřístupněním."

Podobné prezentace


Reklamy Google