Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlí jako strategická surovina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlí jako strategická surovina"— Transkript prezentace:

1 Uhlí jako strategická surovina
Pavel Hujer a David Král Hodit sem ještě logo školy SŠ technická a dopravní Foto z odvalu Kunčice- 2012

2 Úvod Hornictví a uhlí je základ průmyslu.
Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat k nim přístup. Využití surovin (uhlí) ohrožují především ekonomické a politické vlivy. Dnes je těžba uhlí v Evropě ve výrazném útlumu. V minulosti těžba uhlí významně pomohla rozvoji ostravského regionu. Uhlí vznikalo před cca 320 miliony lety v prvohorách v období karbonu.

3 Jaký vliv má těžba uhlí na životní prostředí
Uhlí těžíme dvěma způsoby- povrchově a hlubinně. Těžba uhlí má nepříznivý dopad na životní prostředí. Nejvíce devastující je ale povrchová těžba. Dnes dochází k ekologizaci těžby Vodní jáma Jeremenko- 2013

4 Zátěž na životní prostředí
Povrchová těžba Hlubinná těžba Celková deformace krajiny-odtěžení velké vrstvy zeminy. Obtížná rekultivace krajiny po vytěžení. Vysoká prašnost. Změna hydrogeologických procesů. Deformace krajiny- poklesy půdy. Změna hydrogeologických procesů. Haldy. Výstup důlních plynů.

5 Polská halda dolu Marcel 2012

6 Hlubinná těžba představuje menší zátěž na životní prostředí než povrchová.
Náklady jsou ale vyšší než na povrchovou těžbu. Vytěžené prostory v hlubinných dolech se dají vyplnit vhodným materiálem, který zabrání propadu půdy na povrchu.

7 Využití uhlí a produkty
Využívá se zejména v energetickém průmyslu pro výrobu tepla a elektřiny. Z uhlí se dělá koks a během toho vznikají vedlejší produkty, které jsou nepostradatelné v chemickém průmyslu (následující kapitola). Velké využití uhlí je také v hutnictví. Z uhelného prachu se vyrábí brikety, které se používají na otop v domácnostech.

8 Koksovna Svoboda -Zima roku 2012
Výroba koksu Proces, při kterém dochází k zahřívání uhlí bez přístupu vzduchu až na 1400˚C. Během koksování dochází k uvolňování koksárenského plynu, ze kterého lze dále získat: Dehet Benzol (lehké oleje- benzen, toluen) Naftalen Amoniak Síra Koks je nepostradatelný v hutnictví. Dá se použít také na otop.

9 Koksovna Jan Šverma- Zima roku 2009

10 Uhlí jako (ne)nahraditelný zdroj energie
V dnešní době se hledají nejrůznější alternativní náhrady za uhlí v energetice. Některý z nápadů bylo nahradit uhlí biomasou, zemním plynem nebo i komunálním odpadem. Jejich podíl ve výrobě el. proudu je ovšem v dnešní době zanedbatelný. Zatím nejsou známy způsoby, jak v některých případech nahradit uhlí v chemickém průmyslu.

11 Graf-paliva v energetice pro rok 2010

12 Vodní Jáma Jeremenko-2013 Ochrana ložiska Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat k nim přístup.  Využití surovin ohrožují především ekonomické a politické vlivy: - těžba jen ekonomicky výhodných zásob (např. těží se mocné a snadno těžitelné sloje, slabší zůstávají nevyužity) - bezkoncepční útlum dolů

13 Ložisko je třeba chránit, aby mohlo být využito – těženo.
Ložisko chrání stát tzv. vyhlášením chráněného ložiskového území. Je třeba k němu zachovávat přístup.

14 Ochrana ložiska Například ve městě Ostravě jsou všechny doly zavřeny a v jejich stařinách se hromadí voda. Aby nedošlo k přetoku vod do činných revírů, je v Ostravě Vítkovicích v provozu vodní jáma Jeremenko, kde státní podnik Diamo čerpáním udržuje hladinu vod.

15 Vodní jáma Jeremenko- 2013 Fotka dolu Jeremenko

16 Přístup k ložisku může ztěžovat či znemožňovat několik věcí:
důlní vody metan stará důlní díla (zde se navíc mohou tyto složky nahromadit) špatné geologické podmínky stavby na povrchu

17 Činné doly, kde probíhá těžba, jsou větrány a rovněž mají odčerpávání důlních vod.
Ložisko, na kterém se momentálně těžba neprovádí, je třeba chránit před těmito vlivy tzv. konzervačním režimem. Důl Paskov - Staříč 2012 Dolů hodit nějakou vhodnou fotku

18 Konzervační režim Probíhají pouze udržovací práce Výhody Nevýhody
Na dole je možné v případě potřeby v brzké době zahájit těžbu. Navíc jsou již některé právní věci zajištěny. Ložisko je chráněno před znehodnocením. Tento typ konzervačního režimu je velice nákladný. Důl Frenštát- zdroj: Hodit sem fotku dolu frenštát

19 Doly v konzervačním režimu v ČR
Důl Mír (hnědé uhlí)  Tento lignitový důl se nachází v Jihomoravském kraji v obci Mikulčice nedaleko města Hodonín.

20 Tento černouhelný důl se nachází
Důl Frenštát- zdroj: Důl Frenštát Tento černouhelný důl se nachází v Trojanovicích u města Frenštát pod Radhošťem. Zásoby uhlí v této lokalitě mohou dosahovat až 1,6 miliardy tun černého uhlí. Nachází se zde poslední významné ložisko černého uhlí na území ČR. Společnost OKD usiluje o provedení průzkumu.

21 Dochází zde ke střetu zájmu s místními obcemi a městy, které usilují o zrušení dolu.
Důvodem je strach z těžby a následné devastace Beskyd. K těžbě a k ložisku by mělo být přistupováno zodpovědně. V současnosti při konzervačním režimu důl nijak neohrožuje zdejší životní prostředí. Existují i způsoby těžby bez poklesů, které však těžbu prodražují.

22 Útlum v Ostravě Před rokem 1989 byla těžba dotována.
Byly dotovány i vysoce ztrátové doly. Od roku 1990 až do byla ukončena těžba všech dolů v Ostravě. Útlum postihl také celou Evropu a trvá dodnes. Ostravské doly těžily v náročných geologických podmínkách. Zato však měly nejkvalitnější uhlí na světě.

23 Likvidace důlních děl Likvidace důlních jam zásypem znemožňuje jejich opětovné otevření. Obnovení těžby je téměř nemožné.

24 Hospodárné a ekologické využití ložiska
Maximálně ložisko využít- vytěžit. Zakládat vyrubané prostory zakládkou (např. stavební odpad, hlušina z hald atp.), aby se nepropadaly. Po vytěžení dolu zlikvidovat důlní díla zakládkou. Předčasným uzavřením dolů a opětovným otevřením se zaplatí 3x víc.

25 Budoucnost V budoucnosti se předpokládá výrazný útlum uhlí v energetice. Světové zásoby ropy se odhadují na let - - uhlí by mohlo být plnohodnotnou náhradou. V současné době je uhlí nepostradatelné v chemickém průmyslu. Důl Paskov - Sviadnov 2012

26 KONEC :-D Děkujeme za pozornost
SŠ Technické a dopravní a st. Podniku Diamo za umožnění exkurse na VJ Jeremenko upřímně děkujeme.


Stáhnout ppt "Uhlí jako strategická surovina"

Podobné prezentace


Reklamy Google