Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice"— Transkript prezentace:

1 Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

2 Programy na podporu KD Aktivní Připravené
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Programy na podporu KD Aktivní Opatření 2.2 OP – Infrastruktura (Podpora rozvoje veřejných překladišť) Inovační technologie nových linek KD Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť Podpora zaváděcí fáze nových linek KD Podpora revitalizace železničních vleček Připravené Podpora multimodální dopravy Podpora logistiky z veřejných zdrojů Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

3 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Název programu Opatření 2.2 OP – Infrastruktura (Podpora rozvoje veřejných překladišť) Období podpory 2004 – 2008 Co lze podporovat Investice do pozemků, budov a zařízení tvořících překladiště s veřejným přístupem (nelze podporovat dopravní prostředky) Maximální výše podpory 46 až 50% způsobilých výdajů z toho 75% ERDF EU, 25% SR ČR Kdo může žádat o podporu - Vlastníci pozemku překladiště s veřejným přístupem; - vlastníci dopravní infrastruktury Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

4 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Překladiště Lovosice Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

5 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Název podprogramu Inovační technologie nových linek KD Období podpory 2006 – 2012 Co lze podporovat - Pořízení železničních vozů; - rekonstrukci plavidel; - pořízení přepravních jednotek; - pořízení speciálních silničních vozidel; - informační systémy Maximální výše podpory 30% pořizovacích nákladů investice z toho 100% SR ČR Kdo může žádat o podporu - Provozovatelé KD; - provozovatelé překladišť KD; - železniční dopravci Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

6 Vertikální překládka silničního návěsu
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Vertikální překládka silničního návěsu Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

7 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Název podprogramu Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť KD Období podpory 2006 – 2012 Co lze podporovat - Výstavba, přestavba a rozšíření překladišť KD; - nákup pozemků; - pořízení překládacích mechanismů; - inženýrské sítě; - pořízení dopravních zařízení Maximální výše podpory 65% způsobilých výdajů z toho 100% SR ČR Kdo může žádat o podporu - Vlastníci/správci dopravní infrastruktury; - vlastníci/provozovatelé překladišť KD Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

8 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Název podprogramu Podpora zaváděcí fáze nových linek KD Období podpory Co lze podporovat Provozní náklady nových přepravních služeb v rámci linky KD Maximální výše podpory Max. 30% způsobilých výdajů nových přepravních služeb v rámvi linky Kdo může žádat o podporu Operátor nebo dopravce v rámci KD Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

9 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Schéma nové linky Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

10 Podpora revitalizace železničních vleček Maximální výše podpory
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Název programu Podpora revitalizace železničních vleček Období podpory Co lze podporovat - Investice do nových vleček či rozšiřování stávajících (stavební objekty vlečky, pozemky vlečky, manipulační technika, inženýrské sítě vlečky, krajinářská opatření související s vlečkou); - investice na nabytí „provozovny“; - náklady spojené s pronájmem formou finančního leasingu Maximální výše podpory 30 – 40% způsobilých výdajů z toho 85% ERDF, 15% SR ČR Kdo může žádat o podporu - U investice: podnik vlastnící pozemky vlečky; - u leasingu: nájemce majetku vlečky s výjimkou pozemků a staveb; - u nákupu provozovny: podnik kupující vlečku včetně pozemků Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

11 Lovochemie, a.s. České přístavy, a.s.
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy České přístavy, a.s. Lovochemie, a.s. Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

12 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Název programu Podpora multimodální dopravy Období podpory Co lze podporovat Telematiku, logistiku, KD, železniční vlečky, pozemky, manipulační a skladovací plochy, administrativní budovy, sklady Maximální výše podpory 40% způsobilých výdajů Kdo může žádat o podporu Podnik, vlastník pozemků určených k zastavění Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

13 Podpora logistiky z veřejných zdrojů Maximální výše podpory
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Název programu Podpora logistiky z veřejných zdrojů Období podpory Co lze podporovat Sklady, manipulační a skladovací plochy, pozemky, zařízení pro manipulaci, překladiště KD, železniční vlečky, inženýrské sítě, odstavné plochy, silniční přípojky, linky KD a multimodální dopravy Maximální výše podpory 30 – 75% způsobilých výdajů Kdo může žádat o podporu Vlastníci nebo provozovatelé dopravní infrastruktury a infrastruktury multimodální dopravy; právnické/fyzické osoby (podnik), které mají vlastnická či jiná práva (nájemní smlouvy) k dotčeným pozemkům, stavbám, technologiím a mechanismům; provozovatelé KD Ing. Magdalena Konvičková tel.: vedoucí oddělení

14 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Děkuji za pozornost Ing. Magdalena Konvičková tel.: Ministerstvo dopravy ČR nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Praha 1


Stáhnout ppt "Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google