Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618 - 1648.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TŘICETILETÁ VÁLKA 1618 - 1648."— Transkript prezentace:

1 TŘICETILETÁ VÁLKA

2 První válečný konflikt na celém území Evropy
Zapojilo se z jihu Španělsko, ze severu Švédsko, z východu Rusko, ze západu Anglie Nejdelší válka, válčilo se nepřetržitě 30 let Výsledky se řešily na mezinárodní konferenci

3 MUŠKETÝŘI A VOJÁCI

4 Rozvoj obchodu a řemesel – vyrábělo se výzbroj i výstroj
PŘEDPOKLADY Rozvoj obchodu a řemesel – vyrábělo se výzbroj i výstroj Rozvoj komunikací – cesty, silnice – přesun armády Dostatek drahých kovů – vznik námezdní armády – tzv. žoldnéřů

5 Rozpínavost Habsburků (proti se stavěla Francie a Anglie)
PŘÍČINA Rozpínavost Habsburků (proti se stavěla Francie a Anglie) Obchod v Severním a Baltském moři, kde chtěly získat hlavní slovo severské státy (hlavně Švédsko)

6 ZÁMINKA Formálně se uvádí jako záminka náboženství, ale více šlo o politickou situaci Pouze v Čechách se dá mluvit o tom, že náboženství bylo hlavním důvodem vypuknutí války (českého stavovského povstání) Například Francie byla katolická a přesto bojovala pro katolickým Habsburkům

7 ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ
Matyáš sídlil ve Vídni, v Čechách 2 místodržící V roce 1617 české stavy zvolili budoucího krále Ferdinanda II., byl katolík katolíci přestali dodržovat Rudolfův majestát (zrovnoprávnění náboženství) Katolíci útočili na nekatolíky, zavírání nekatolických kostelů Nekatolíci si stěžovali u Matyáše, ten jejich stížnosti nevyslyšel

8 Pád ze 16m přežili, katolíci věřili, že je zachránil anděl
Nekatolíci vtrhli do kanceláře místodržících na Pražském hradě a došlo k defenestraci Z okna byli vyhozeni místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius Pád ze 16m přežili, katolíci věřili, že je zachránil anděl Vypuklo ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A TŘICETILETÁ VÁLKA

9 Matyáš zemřel, vlády se měl ujmout Ferdinand II
Matyáš zemřel, vlády se měl ujmout Ferdinand II., ale české stavy ho sesadily a zvolily si Ferdinanda Falckého F.F. byl zeď anglického krále, Češi doufali, že jim anglický král pomůže v boji proti Habsburkům. K tomu ale nedošlo Ferdinand II. Měl podporu španělských Habsburků došlo k bitvě na Bílé hoře, Habsburci vyhráli, Fridrich Falcký utekl z Čech („zimní král“) Následuje první vlna nekatolických emigrantů

10 BITVA NA BÍLÉ HOŘE

11 TŘICETILETÁ VÁLKA V EVROPĚ
Na stranu Fridricha Falckého se nejprve postavilo Nizozemí – přesto byl poražen Pak se přidala Anglie a Dánsko, později i Švédsko, přesto dál Habsburkové vyhrávali (vojevůdce Albrecht z Valdštejna) Když v roce 1635 vstoupila do války proti Habsburkům i Francie situace se začala vyrovnávat Švédové dvakrát vpadli do Čech, dostali se až na jižní Moravu, vyplenili a vykradli Prahu (odvezli si rudolfínské sbírky)

12 PRŮBĚH TŘICETIELTÉ VÁLKY NA MAPĚ

13 Švédové měli největší území zisk (kolem Baltu)
VESTFÁLSKÝ MÍR V roce 1648 byl podepsán vestfálský mír Švédové měli největší území zisk (kolem Baltu) Francie se stala hlavní evropskou velmocí Španělé museli uznat samostatnost Nizozemí Habsburkové oslabili svoji moc v rámci Evropy, i když v rámci své monarchie ji naopak upevnili (v Čechách dochází k rekatolizaci)

14 ALBRECHT Z VALDŠTEJNA

15 ČESKÉ ZEMĚ ZA TŘICETILETÉ VÁLKY
V Čechách se opět válčilo až ve30.letech Byla to těžká doba došlo na Staroměstském náměstí k popravě 27 pánů Konfiskace majetku, který levně nakupovala katolická šlechta (příchod cizí šlechty do Čech) Rekatolizace, obnovené zřízení zemské (povoleno pouze jedno náboženství – KATOLICKÉ) Český trůn pro Habsburky dědičný, stavy nemají moc, němčina zrovnoprávněna s češtinou Emigrace nekatolíků (politici,vzdělanci,30 tis.obyv.) Příchod jezuitů do Čech

16 POPRAVA ČESKÝCH PÁNŮ

17 DŮSLEDKY Vojáci plenili, kradli, znásilňovali Hladomory, nemoci Oblasti, kde vymřela ½ obyvatel, v Čechách 1/3 obyvatel Úpadek řemesel, obchodu, zemědělství Vylidnění měst Zvyšování roboty

18 OPAKOVÁNÍ Příčinou vypuknutí třicetileté války
byla špatná hospodářská situace ANO NE českých zemích. K pražské defenestraci již v české historii došlo. ANO NE Do emigrace odcházela česká katolická šlechta ANO NE Třicetiletá válka skončila vestfálským Mírem v roce ANO NE

19 ZDROJE Str.1 z 19.6.2011 http://www.valka.cz/clanek_1177.html
Str.3 z Str. 10 z Str. 11 z Str. 14 z Str. 16 z Veronika Válková, Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, Praha 2007, vydalo SPN, s


Stáhnout ppt "TŘICETILETÁ VÁLKA 1618 - 1648."

Podobné prezentace


Reklamy Google