Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Baroko v Čechách Dobové pozadí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Baroko v Čechách Dobové pozadí"— Transkript prezentace:

1 Baroko v Čechách Dobové pozadí

2 Baroko Baroko v Čechách Dobové pozadí
poč. 17. stol. – rušný politický život v pozdní době rudolfínské – Země koruny české v rámci Rakouské monarchie nábožensky rozdělené – většinové protestantské obyvatelstvo x katolíci Rudolfův Majestát ( 1609) – vyvrcholení snah protestantských stavů o náboženskou svobodu Ferdinand II. Habsburský (1619) – českým králem, nesmiřitelný reprezentant katolického křídla --- sesazení Ferdinanda českou protestantskou šlechtou a dosazení Fridricha falckého --- stavovské povstání - počátek třicetileté války --- Ferdinandovo tažení na český trůn Obr. 1 Pražský hrad na poč. 17.stol. na dobové rytině.

3 Baroko Baroko v Čechách Stavovské povstání (1618 – 1620)
protihabsburské povstání stavů (šlechty a měšťanů) z náboženských a politických důvodů Pražská defenestrace – násilný akt nespokojené protestantské šlechty proti panovníkovu místodržícímu , který odstartoval české stavovské povstání zvolení protestantského Fridricha Falckého za českého krále 1. fáze Třicetileté války zpočátku vojensky úspěšné povstání potlačeno Ferdinandem II. Habsburským bitvou na Bílé Hoře 1620 Obr. 2 Pražská defenestrace na dobovém vyobrazení.

4 Baroko Baroko v Čechách Porážka stavovského povstání
následky tvrdé a dalekosáhlé poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze – krvavé potvrzení habsburské autority v Českém království mezi popravenými i významný humanista Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Obr. 3 Staroměstská exekuce na dobovém tisku.

5 Baroko Baroko v Čechách
Bitva na Bílé hoře (1620) – porážka stavovského povstání --- trestní sankce proti původcům povstání – konfiskace majetku, emigrace, příchod cizí šlechty zbohatlé konfiskacemi Rekatolizace Třicetiletá válka celoevropský vleklý nábožensko-politický konflikt Mír vestfálský (1648) ukončení pustošivých válek potvrzení habsburského panství ve střední Evropě, zpustošená země, snížení počtu obyvatel v Čechách (cca 900 tisíc) rozsáhlá stavební činnost katolické církve – významná role jezuitů a nové šlechty od pol. 17. stol. Barokní umění a architektura – významný nástroj rekatolizace a upevnění feudálního absolutismu Obr. 4 Detail z průčelí chrámu sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně.

6 Baroko Baroko v Čechách Rekatolizace Jezuité
Proces, jehož smyslem bylo obrátit většinové obyvatelstvo zpátky ke katolicismu. Významnou úlohu v tomto procesu sehrály nové řeholní řády – především jezuité, dále piaristé atd. Jezuité významný řeholní řád s působností po celém světě zaměřený na misijní činnost, vzdělávání a vědu v českém prostředí spolutvůrci barokní kultury řád založen 1534, do Čech přišli 1556 – Klementinum v Praze – centrum universitního vzdělávání v zemi významná role v procesu kultivace českého prostředí, které bylo zdevastované po třicetileté válce x rozporuplné vnímání řádu českou společností přetrvávající až do současnosti Obr. 5 Pražské Klementinum – centrum jezuitů v Čechách.

7 Baroko Baroko v Čechách Dobové pozadí Shrnutí:
Náboženské rozštěpení Evropy vyústilo ve Třicetiletou válku, která významně zasáhla i Země koruny české. protestanté X katolíci Stavovské povstání jako součást procesu o nastolení stavovské konfederace proti absolutistické formě vlády prezentované vládnoucími Habsburky porážka povstání --- důsledky: rekatolizace českého prostředí, emigrace protestantského obyvatelstva, konfiskace majetku a nástup barokní kultury

8 Baroko České baroko Terminologie:
protestanté – příslušníci reformovaných církví, odštěpených od církve katolické, např. Luteráni. české stavy – vyšší a nižší šlechta a měšťané defenestrace – násilný akt vyhození z oken konfiskace majetku – zabavování majetku emigrace – vynucený či dobrovolný odchod do ciziny absolutismus (panovnický absolutismus) – forma vlády s ústředním postavením panovníka opírajícího se o centrální správní aparát a státní církev stavovská konfederace - faktickou vládu v Zemích koruny české by vykonávaly stavy jednotlivých zemí (omezení moci panovníka – stavovská monarchie) misijní činnost – šíření křesťanské víry

9 Baroko Citování odborných informačních zdrojů
Obr. 1 NOUZA, Karel. Baroko v Čechách. Praha 1981: Odeon, str. 21 Obr. 2 dtto str. 23 Obr. 3 dtto str. 25 Obr. 4 PAVLÍK, Milan. Dialog tvarů. Praha 1974: Odeon, str. 97 Obr. 5 dtto str. 29


Stáhnout ppt "Baroko v Čechách Dobové pozadí"

Podobné prezentace


Reklamy Google