Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třicetiletá válka 1618-1648.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třicetiletá válka 1618-1648."— Transkript prezentace:

1 Třicetiletá válka

2 Zopakujme si: Kdo jsou protestanti? Jaká známe protestantské (evangelické církve) Byla někdy v Čechách uzákoněna rovnost mezi oběma náboženstvími? Kdo vlastně na počátku 17.st. v českých zemích vládne? Jak se jmenuje rod a jak se jmenují císaři na trůnu v 17.st.? Najděte na mapě všechny tehdejší velmoce. Jakého jsou vyznání?

3

4 Co je tato válka zač? První válečný konflikt na celém území Evropy
Zapojilo se z jihu Španělsko, ze severu Švédsko, z východu Rusko, ze západu Anglie Nejdelší válka, válčilo se nepřetržitě 30 let Výsledky se řešily na mezinárodní konferenci

5 Co se namátkou děje v Evropě?
V českých zemích vládne Matyáš, bratr Rudolfa II. V Anglii jsou už dávno na trůně Stuartovci, královský rod ze Skotska Ve Francii je u moci otec Ludvíka XIV. Už dávno (cca 100 let) jsou od katolíků odštěpeni evangelíci (protestanti) V Rusku vládnou Romanovci

6 Proč se děje právě teď – a ne dříve?
Rozvoj obchodu a řemesel – vyrábělo se výzbroj i výstroj Rozvoj komunikací – cesty, silnice – přesun armády Dostatek drahých kovů – vznik námezdní armády – tzv. žoldnéřů

7 A proč k ní vůbec došlo? Co myslíte, že je příčinou většiny válečných konfliktů? Náboženství? Boj o moc? Bohatství?

8 Tak jak to tedy je? Formální příčinou (nepravou příčinou pro všechny zúčastněné země vyjma českých zemí) je náboženství – katolíci x protestanti. ALE: Francie je katolická a měla by bojovat na straně Habsburků. Jenže bojuje proti…. Pravé důvody jsou, že: Habsburkové vládnou příliš veliké říši (a to vadí Francii a Anglii) Severské státy (hlavně Švédsko) chtějí ovládnout obchod v Severním a Baltském moři

9 Kde to všechno začalo? Matyáš sídlil ve Vídni, v Čechách 2 místodržící
V roce 1617 české stavy zvolili budoucího krále Ferdinanda II., byl katolík katolíci přestali dodržovat Rudolfův majestát (zrovnoprávnění náboženství) Katolíci útočili na nekatolíky, zavírání nekatolických kostelů Nekatolíci si stěžovali u Matyáše, ten jejich stížnosti nevyslyšel

10 A jak to bylo dál? Nekatolíci vtrhli do kanceláře místodržících na Pražském hradě a došlo k defenestraci Z okna byli vyhozeni místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius Pád ze 16m přežili, katolíci věřili, že je zachránil anděl Vypuklo ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A TŘICETILETÁ VÁLKA

11 … ještě není konec? Matyáš zemřel, vlády se měl ujmout Ferdinand II., ale české stavy ho sesadily a zvolily si Fridricha Falckého F.F. byl zeť anglického krále, Češi doufali, že jim anglický král pomůže v boji proti Habsburkům. K tomu ale nedošlo Ferdinand II. měl podporu španělských Habsburků došlo k bitvě na Bílé hoře (1. bonusovka) Habsburci vyhráli, Fridrich Falcký utekl z Čech („zimní král“) Následuje první vlna nekatolických emigrantů

12 A postupujeme dále… aneb Třicetiletá válka v Evropě
Na stranu Fridricha Falckého se nejprve postavilo Nizozemí – přesto byl poražen Pak se přidala Anglie a Dánsko, později i Švédsko, přesto dál Habsburkové vyhrávali (vojevůdce Albrecht z Valdštejna- 2. bonusovka) Když v roce 1635 vstoupila do války proti Habsburkům i Francie, situace se začala vyrovnávat Švédové dvakrát vpadli do Čech, dostali se až na jižní Moravu, vyplenili a vykradli Prahu (odvezli si rudolfínské sbírky)

13 Rozložení sil Růžová – území bojující proti Habsburkům
Oranžová – rakouští Habsburkové Žlutá – španělští Habsburkové

14

15 Kde a jak konflikt skončil?
V roce 1648 byl podepsán vestfálský mír Švédové měli největší území zisk (kolem Baltu) Francie se stala hlavní evropskou velmocí Španělé museli uznat samostatnost Nizozemí Habsburkové oslabili svoji moc v rámci Evropy, i když v rámci své monarchie ji naopak upevnili (v Čechách dochází k rekatolizaci)

16 A jsme zpátky doma… V Čechách se opět válčilo až ve 30. letech
Byla to těžká doba došlo na Staroměstském náměstí k popravě 27 pánů (3. Bonusovka) Konfiskace majetku, který levně nakupovala katolická šlechta (příchod cizí šlechty do Čech) Rekatolizace, Obnovené zřízení zemské (povoleno pouze jedno náboženství – KATOLICKÉ) - Český trůn pro Habsburky dědičný, stavy nemají moc, němčina zrovnoprávněna s češtinou Emigrace nekatolíků (politici,vzdělanci,30 tis.obyv.) Příchod jezuitů do Čech

17 Důsledky války: Vojáci plenili, kradli, znásilňovali Hladomory, nemoci
Oblasti, kde vymřela ½ obyvatel, v Čechách 1/3 obyvatel Úpadek řemesel, obchodu, zemědělství Vylidnění měst Zvyšování roboty králem opět Ferdinand II. Štýrský konfiskace majetku odsouzených povstalců staroměstská exekuce – poprava 27 účastníků odboje zahájení rekatolizace (zrušení Majestátu) r – Obnovené zřízení zemské

18 Malá zkouška pozornosti:
Příčinou vypuknutí třicetileté války byla špatná hospodářská situace ANO NE českých zemích. K pražské defenestraci již v české historii došlo. ANO NE Do emigrace odcházela česká katolická šlechta ANO NE Třicetiletá válka skončila vestfálským Mírem v roce ANO NE

19 Pamatuj si: Třicetiletá válka (zařaď časově, definuj)
Největší protestantské a katolické země Příčina konfliktu (faktická i formální) Defenestrace a České stavovské povstání Bitva na Bílé hoře (přesné datum, kde je Bílá hora) Zimní král Poprava 21 českých pánů Obnovené zřízení zemské Vestfálský mír

20 Odpověz na otázky: Čím se třicetiletá válka lišila od předchozích?
Proč došlo k Českému stavovskému povstání? Proč byl novým králem zvolen Fridrich Falcký? Jak dopadlo stavovské povstání? Kdo stál proti Habsburkům v dalších fázích války? Jak potrestal Ferdinand II. Účastníky stavovského povstání? Proč došlo k emigraci? Co je to emigrace? A co pro české země znamenala? Co českým zemím přinesl vpád švédských vojsk? Pro koho byl výhodný vestfálský mír?

21 Mušketýři Kdo napsal román „Tři mušketýři“?
Proč se mušketýři jmenují mušketýři? Proč mají tak dlouhou zbraň?


Stáhnout ppt "Třicetiletá válka 1618-1648."

Podobné prezentace


Reklamy Google