Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele"— Transkript prezentace:

1 Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele
Praha ledna 2014 Poznámky: Modrá kurziva – na dotaz (v ojedinělých případech gradace) Mimořádné kontrolní akce autobazary, šperky - nelze sdělovat jakýkoliv subjekt, kontroly běží a s ohledem na časové hledisko nebyly některé osoby pravděpodobně ani seznámeny s výsledkem rozporů, kontrol. Je třeba uvést do polohy, že zjištění jsou předmětem dalšího šetření. Konkrétní pokuty a subjekty ,kterým byly uloženy – nedoporučuji vyjma předváděcích akcí uvádět. Fyzické osoby – neuvedeno - UOOU má jednoznačný názor, že FO se nemá uvádět Právnické osoby – úřad nemá námitek Správní delikty (porušení) za které byly jednotlivé pokuty uloženy nelze uvádět, neboť v řadě případů by tento popis zabral nepřiměřený prostor. Informace by v konečné fázi byly nepřehledné a v různých výkladech i matoucí Mgr. Michael Maxa ředitel Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele České obchodní inspekce

2 Obsah Česká obchodní inspekce Kontrola uvádění výrobků na trh
Kontrola služeb a dalších oblastí trhu Mezinárodní spolupráce Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Pomoc při přeshraničních sporech s obchodníky Mgr. Michael Maxa

3 Česká obchodní inspekce
Je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu Člení se na ústřední inspektorát 7 regionálních inspektorátů Je dozorovým orgánem s nejširší působností v ČR Primárně se zaměřuje na ochranu práv spotřebitelů V roce 2013 provedla celkem * kontrol Nahrazení kvantity kvalitou eliminováno hodnocení KI podle počtu kontrol ponechán prostor pro přípravu a provedení náročných kontrol cílem je provádění kontrol tam, kde je to s ohledem na existující stav trhu a společenské požadavky důvodné snížení zátěže „poctivých“ podnikatelů Zvýšení efektivnosti dozoru a vymáhání práva je-li to účelné, je dána přednost menšímu počtu lépe připravených a zacílených kontrol před plošnými kontrolami (které mohou být také účelné) roční plán projektů (bezpečnost výrobků, internetové obchodování, aj.) je doplňován mimořádnými kontrolními akcemi, které reagují na vývoj trhu (drahé kameny, ojetá motorová vozidla) Vytvoření prostoru pro iniciativu krajských inspektorátů ČOI inspektoráty mohou zaměřit pozornost na ty oblasti trhu, které v rámci své působnosti považují na základě svých znalostí a zkušeností za problematické ( hlediska např. rozložení podnikatelských subjektů a jejich činnosti, sociální struktura obyvatelstva v krajích, atp.). Přenesení některých pravomocí na ředitele inspektorátů (souvisí s předchozím) působnost v personální politice, směřování a výkonu kontrolní činnosti, prezentaci vlastní kontrolní činnosti před médii , aj. s decentralizací je však spojena i vysoká míra odpovědnosti ředitelů KI Mgr. Michael Maxa

4 Kontrola uvádění výrobků na trh
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách (transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty) Mgr. Michael Maxa

5 Kontrola služeb a dalších oblastí trhu
Služby Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, prostředek k zajištění vymáhání povinností podle dalších právních předpisů na ochranu spotřebitele) Další oblasti kontroly Environmentální (zákon o obalech, o odpadech, o ochraně ovzduší) Fiskální (zákon o spotřebních daních, o lihu) Mgr. Michael Maxa

6 Mezinárodní spolupráce
PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe) Společné akce (Joint Actions) v roce 2013 Žebříky Výstražné oděvy a doplňky Sekačky trávy Nabíječky baterií Výrobky určené dětem (kočárky, vysoké židle, vaničky) Trvalé zlepšování dozoru nad trhem (CIMS Review) Horizontální aktivity (posuzování rizik, …) IMP (Internal Market for Products) Skupina pro dozor nad trhem (Group on Market Surveillance) Skupina pro ICSMS (Group on information and communication system) Mgr. Michael Maxa

7 Mezinárodní spolupráce
ADCO (Administrative Cooperation) Elektrická zařízeni nízkého napětí ADCO LVD Hračky ADCO TOYS Elektromagnetická kompatibilita ADCO EMC Strojní zařízení ADCO MACHINERY Výtahy ADCO LIFTS … ADCO COEN (Compliance and Enforcement Group) Zdravotnické prostředky (Medical devices) WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology) WG 5 Metrologický dozor (Metrological Supervision) Mgr. Michael Maxa

8 Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
Směrnice O nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu O smlouvách o spotřebitelském úvěru O ochraně spotřebitel v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory O ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku CPCS (Consumer protection cooperation system) Čl. 6 výměna informací na žádost Čl. 7 výměna informace bez žádosti (alert) Čl. 8 žádost o donucovací opatření SWEEP Internetová nabídka služeb ubytování prodej letenek Mgr. Michael Maxa

9 Pomoc při přeshraničních sporech s obchodníky
Evropské spotřebitelské centrum ČR Člen 30členné sítě ESC (ECC-Net) Financované Evropskou komisí a ČOI Informace - práva při přeshraničním nákupu v EU Bezplatná pomoc spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí EU, Norska a Islandu Nákupy online, letecká doprava a další oblasti Mgr. Michael Maxa

10 Děkuji za pozornost Mgr. Michael Maxa ředitel Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele České obchodní inspekce ČR


Stáhnout ppt "Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele"

Podobné prezentace


Reklamy Google