Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola potravin Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola potravin Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena."— Transkript prezentace:

1 Kontrola potravin Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena

2 Codex Allimentarius FAO/WHO
Nezávazné normy a doporučení pro bezpečnost i trh s potravinami Pesticidy, veterinární léčiva, mikrobiologická nebezpečí, aditiva, biotechnologie…. Technicky doplňují mezinárodní trh s potravinami

3 Evropská Unie White paper on food safety
Přenesení primární odpovědnosti na výrobce, dovozce, distributora EFSA - european food safety autority farm to fork Vědecký výbor pro potraviny, krmiva, zvířata, rostliny

4 Analýza rizika Riziko Posouzení rizika – hodnocení Management rizika
míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí Zásada předběžné opatrnosti Posouzení rizika – hodnocení Perzistence organických polutantů, toxinů, těžkých kovů Látky vznikající při přípravě pokrmů Rezidua veterinárních farmak Patogenní mikroorganismy Management rizika řízení; konzultace během posouzení rizika, preventivní opatření Riziko/zisk Životní prostředí, zdravotní rizika Kontrola – orgány veřejné správy, organizace - legislativa Komunikace o riziku sdělování; komunikace během i po rozhodovacím procesu Vzdělávání: výrobců, akademická obec, spotřebitel

5 Hodnocení rizika Identifikace nebezpečí (F,B,CH) Popis nebezpečí
Odhad expozice – míry uplatnění Charakteristika rizika

6 Legislativa pro sektor potravin
Zákony O potravinách 110/1997 Sb. Veterinární zákon 166/1999 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. Vyhlášky Nařízení EU 178/2000 a řada navazujících

7 Zákon o potravinách 110/1997 Sb. až 558/2004 Sb.
Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, uvádění potravin do oběhu Potraviny Potraviny pro zvláštní výživu (bez obsahu určitých nutrientů – pro osoby ve zvláštním fyziologickém stavu, kojence…) Doplňky stravy (vitaminy minerální látky); fortifikace Ozařování potravin Označování potravin Klasifikace těl jatečních zvířat Balení potravin Tabákové výrobky

8 Obecné další požadavky
Systém řízení zdravotní nezávadnosti Chemické požadavky Mikrobiologické požadavky Požadavky na znalosti Hygienické požadavky Požadavky na vybavení provozů

9 Veterinární zákon Zdraví zvířat a jeho ochrana
Zdravotní nezávadnost živočišných produktů Obchod se zvířaty a produkty Veterinární asanace Státní správa, výkon – požadavky Veterinární přípravky Náhrady nákladů a sankce

10 Kontrolní orgány Státní zemědělská a potravinářská inspekce (MZe)
Státní veterinární správa (MZe) Hygienická služba (MZ) Česká obchodní inspekce (MPO) Inspekce životního prostředí (MZP)

11 Předpisy EU Postupně nahrazují národní předpisy
178/2002 – obecné zásady potravinového práva 852/2004 – hygiena ve výrobě potravin 853/2004 – hygiena ve výrobě potravin živočišného původu 854/2004 – jednotný systém kontroly při výrobě potravin živočišného původu

12 RASFF Alert notification Information News

13 EPIDAT Hlášení všech onemocnění v ČR Provozuje HS
Statistiky, podklady pro vědecké výbory Vědecký výbor pro potraviny

14 Potravinářská komora Nezisková organizace – ustanovená zákonem o potravinách Zastupuje zájmy výrobců u státní správy, EK, ostatních organizací Obdoba v každém členském státě CIAA – Confederation des industries agro alimentaires de l‘UE


Stáhnout ppt "Kontrola potravin Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena."

Podobné prezentace


Reklamy Google