Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu"— Transkript prezentace:

1 Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Výroba kvalitních a bezpečných krmiv = základní předpoklad pro důvěru zákazníka a ochranu spotřebitele Ing. Jiří Zedník, CSc ČMSOZZN Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu Sdružuje 67 firem z toho je: 43 výrobců krmných směsí 5 výrobců premixů 19 obchodních firem, dovozci DL a premixů, obchodníci s obilím

2 Výroba krmných směsí v ČR pro hospodářská zvířata v tis. tun
ROK 2006 2007 2008 ČR 2 839 3 002 2 750*) ČMSOZZN 2 282 2 382 2 184 tj. % 80,4 79,3 79,4*) *) odhad

3 Cesta za kvalitou a bezpečností
r – postupné zavádění GMP+ r – povinné zavedení systému HACCP r – zavedení systému kontroly jakosti a Správné výrobní praxe r – 2002 zavádění optimalizace surovinového složení a systémů ISO

4 Správná výrobní praxe - r. 2003

5 Zaměřeno na zavádění SVP při výrobě premixů a krmných směsí
Definice a pojmy Kritické body ve výrobě Výrobní prostory a zařízení výrobce Zaměstnanci ve výrobě Výroba premixů a krmiv – výrobní postupy Kontrola jakosti Skladování a doprava komponentů a výrobků Vedení evidence u výrobců Reklamace a stažení finálních výrobků

6 r. 2005

7 Zaměření na SVP výroby medikovaných krmiv:
Systém jištění jakosti (QA), GMP, kontrola kvality (QC) Zaměstnance – klíčové osoby, školení, hygiena Prostory a zařízení – budovy, technologie Dokumentace – farmaceutika a imunologika, medikovaná krmiva Výroba- postupy, křížová kontaminace, procesní validace, obaly, Kontrola jakosti (QC) – farmaceutika, imunologika, medik. krmiva Stížnosti a reklamace – reklamace, stahování z oběhu, klasifikace závad Vnitřní inspekce – interní audity

8

9 Pokrytí celého procesu výroby, skladování a přepravy
Zásady SVP při posklizňové úpravě obilovin, luštěnin a semen olejnin Zásady správné skladovací praxe při skladování krmiv, doplňkových látek a premixů – SLADOVACÍ ŘÁD Zásady správné praxe při výrobě premixů a krmných směsí Zásady správné praxe při přepravě krmiv, doplňkových látek a premixů Zásady pro zpracování analýz možných rizik a nebezpečí při výrobě krmných směsí a premixů, pro zavedení systému kontroly kritických kontrolních bodů - HACCP

10

11 Návaznost na Národní program tlumení výskytu salmonel
Zavedení obdobného systému jaký je např. v severských státech EU, Holandsku, UK a Dánsku Zaměření na : Suroviny - převzetí, skladování, klasifikace, monitoring, odběr vorků a provádění analýz (serotypizace), vyhodnocení rizkových surovin, vyhodnocení dodavatelů, opatření

12 Výrobu a skladování krmných směsí – čistění a kontrola technologického zařízení, zařazení do HACCP, proškolení zaměstnanců, odběr vzorků a jejich analýza Opatření zamezující výskyt salmonel – technologická opatření, ošetření surovin a hotových krmiv Přeprava krmných surovin a krmných směsí Předání krmné směsi odběrateli Vedení evidence o kontrole výskytu salmonel Sběr zjištěných údajů o kontrole výskytu salmonel a opatřeních, vyhodnocení

13 Soulad s platnou legislativou EU a ČR
SVP vycházejí z nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanovují požadavky na hygienu krmiv Respektují ostatní právní předpisy EU a ČR, které se vztahují na výrobu krmiv a výživu zvířat, včetně předpisů týkajících se medikace a používání krmiv živočišného původu. Sborník zásad správných praxí je v souladu s Evropským kodexem průmyslových výrobců krmiv, který zveřejnil FEFAC Respektuje Codex Alimentarius

14 Trendy, očekávání a souvislosti
Tlak na zvyšování úrovně bezpečnosti krmiv a potravin bude pokračovat – konzumenti v EU jsou nároční a očekávají, že veškeré potraviny, které se jim dostanou na stůl jsou bezpečné !!! Evropská komise spolu s členskými státy připravují stále přísnější požadavky a kritéria Nařízení a směrnice EK o MLR kokcidiostatik v krmivech a v potravinách Připravuje se nařízení o mikrobiologických rizikách v krmivech (salmonely) Zahajuje se revize předpisů o medikaci krmiv připravuje se nové nařízení o používání krmiv živočišného původu (částečné uvolnění požadavků týkajících se BSE/TSE)

15 Přehodnocuje se přístup k mykotoxinům v krmivech, max
Přehodnocuje se přístup k mykotoxinům v krmivech, max. povolené obsahy budou pravděpodobně závazné V polovině roku bude zveřejněno nařízení o uvádění krmiv do oběhu (krmivářský sektor bude připravovat Katalog krmných surovin a Pokyny pro označování krmiv) – požadavek na transparentnost

16 Proč stoupá požadavek na auditované systémy samokontroly ?
Odpověď: Získání důvěry mezi výrobci, dodavateli a odběrateli. Obchodní partneři se chtějí ujistit, že systémy ISO, SVP, HACCP a GMP+ jsou správně nastavené a funkční. Chtějí se ujistit, že zboží které kupují je kvalitní a bezpečné. Výsledkem je nejenom dosažení vyšší úrovně kvality a bezpečnosti krmiv, ale i úspora na její ověřování při příjmu. DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu"

Podobné prezentace


Reklamy Google