Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální psychologie"— Transkript prezentace:

1 Individuální psychologie
Alfred Adler ( )

2 Individuální psychologie
Alfred Adler zakladatel individuální psychologie původem Žid, žil ve Vídni,v dětství nemocný – trpěl křivicí, stal se lékařem spolupracoval s Freudem zabýval se sociální nespravedlností a chudobou (zajímal se o učení K.Marxe a socialistické hnutí) 20. léta - zorganizoval a otevřel dětské poradny ve Vídni později žil v USA

3 Individuální psychologie
Hlavní body Adlerovy teorie Usilování a nadřazenost každý člověk usiluje o překonání pocitů méněcennosti zakotvených v dětství a o dosažení nadřazenosti Společenský důraz usilování o nadřazenost – prospěšné jedinci tehdy, když je sociálně zaměřeno (činy, které prospívají všem lidem) sebestředné, antisociální usilování o nadřazenost – regresivní (zdroj deviací a charakterových selhání) Cílevědomost důležité prvky individuální psych. – volba cílů k porozumění chování člověka musíme znát cíle, které si zvolil

4 Individuální psychologie
Vývoj osobnosti důraz na vědomé složky osobnosti nevědomí – spojoval s neurotickým chováním Pocity méněcennosti když se dítě narodí, trpí pocity slabosti („normální pocit slabosti a bezmoci mimořádně zesiluje a rozrůstá se do hluboce prožívaného pocitu méněcennosti“) pocity méněcennosti – psychologický jev, jejich příčina je fyziologická (slabost dětského těla) k překonání slabosti – kompenzační proces (jiné označení: vůle k moci, usilování o nadřazenost), tzn. že kompenzuji slabost v jedné oblasti úsilím o vyniknutí v jiné pocity méněcennosti = situace nedostatku – základní motivační činitel pro lidské chování a výkon

5 Individuální psychologie
Usilování o nadřazenost úsilí proměnit situaci nedostatku za situaci dostatku zdravá podoba – růst, seberealizace nezdravá podoba, sobecké usilování o nadřazenost – regresivní projevy – antisociální chování, poruchy, přecitlivělost, nesnášenlivost (např. rozmazlené dítě) rozmazlené dítě – v dospělosti – pocit, že jim ostatní křivdí, špatně se k nim chovají,chtějí mít splněny všechny požadavky, projevují nepřátelství, tyranizují druhé lidi zanedbávané, nechtěné dítě – nenaučily se spolupráci, nezakusily lásku, vnímají život negativně, nedůvěřují nikomu, ani samy sobě, jsou podezíravé

6 Individuální psychologie
Cíl vývoje osobnosti sociální cit – tzn. „vidět očima druhého“ schopnost spolupráce Individuální životní styl = znaky, rysy, způsoby chování – pokusy o kompenzaci pocitů méněcennosti a k usilování o nadřazenost + vliv rodinného prostředí (utváří individuální životní styl) + psychosomatický vztah Tvůrčí já = skloubit individualita a jedinečnost člověka s jeho sociálně zaměřeným, spolupracujícím postojem

7 Individuální psychologie
Sourozenecké pořadí pořadí sourozenců v rodině – ukazatel jejich budoucích postojů a vzorců chování (typické znaky osobnosti nejstarších, prostředních, nejmladších dětí) Prvorozené děti musejí ustoupit ze středu rodičovské pozornosti, když přijde druhé dítě rodiče je musí připravit na příchod sourozence – jinak citově trpí (cítí se odstrčeno, žárlí,…) Druhé či prostřední děti rodí se do sociálně vyvážené situace dělí se o matčinu pozornost s ostatními sourozenci, neznají trauma odsunutí ze středu pozornosti

8 Individuální psychologie
starší sourozenec – pro dítě podnětem k většímu usilování o úspěch „dítě se chová jako při závodech“ – snaha dohnat staršího sourozence Nejmladší děti rozmazlovány obtížně si vytvářejí sociální cit Nejstarší a nejmladší děti – největší předpoklady k poruchám přizpůsobení V současnosti Adlerova teorie o významu pořadí narození sourozenců upravována, vzhledem k proměnám společenské situace.


Stáhnout ppt "Individuální psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google