Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAMENY A PRAVIDLA OBCHODNÍHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAMENY A PRAVIDLA OBCHODNÍHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 PRAMENY A PRAVIDLA OBCHODNÍHO PRÁVA
III. část OBZ

2 Východisko: § 1 OBZ Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. (2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon.

3 Schéma 1 K ustanovení § 1 odst. 2 obchodního zákoníku
§ 263 OBZ kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ kogentní ust. občanskoprávních předpisů dispozitivní ustanovení O. P. P. obchodní zvyklosti zásady OBZ

4 Schéma 2 (po harmonizační novele s účinností k 1. 1. 2001)
k. ust. sml. typů OZ kogentní ust. smluvních typů OZ kogentní ustanovení OBZ smluvní typy upravené v OZ dispozitivní ustanovení OBZ dispozitivní ust. smluvních typů OZ

5 Schéma 3 K ustanovení § 263 obchodního zákoníku
kogentní ustanovení OBZ + inominátní smlouvy viz § 269 odst. 2 OBZ smluvní typy dle OBZ viz § 269 odst. 1 smlouvy dispozitivní ustanovení OBZ

6 Schéma 4 K ustanovení § 264 odst. 1 obchodního zákoníku
Při určení práv a povinností ze závazkového vztahu se přihlíží i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v příslušném obchodním odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy nebo se zákonem. zákon smlouva „odvětvové obchodní zvyklosti“

7 Schéma 5 K ustanovení § 264 odst. 2 obchodního zákoníku
Obchodní zvyklosti, ke kterým se má přihlížet podle smlouvy, se použijí před těmi ustanoveními tohoto zákona, jež nemají donucující povahu. smlouvy obchodní zvyklosti dispozitivní ustanovení OBZ

8 Schéma 6 K ustanovení § 273 odst. 1 obchodního zákoníku
Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené. smlouvy obchodní podmínky Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek uvedených v odstavci 1.

9 Schéma 7 K ustanovení § 274 obchodního zákoníku
smlouvy obchodní podmínky Schéma 7 K ustanovení § 274 obchodního zákoníku Použijí-li strany ve smlouvě některé z doložek upravených v užívaných vykládacích pravidlech, má se za to, že strany zamýšlely dosáhnout touto doložkou právních účinků stanovených vykládacími pravidly, na něž se strany ve smlouvě odvolaly, jinak vykládacími pravidly, která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají. smlouvy vykládací pravidla

10 Schéma 8 navazující na schéma 1 a 3
kogentní ustanovení OBZ smlouvy dispozitivní ustanovení OBZ kogentní ustanovení O. P. P. dispozitivní ustanovení O. P. P. obchodní zvyklosti zásady OBZ

11 Schéma 9 navazující na schéma 8, 4 a 5
kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ smlouvy obchodní zvyklosti kogentní ustanovení O. P. P. dispozitivní ustanovení O. P. P. zásady OBZ obchodní zvyklosti

12 Schéma 10 navazující na schéma 9, 6 a 7
kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ smlouvy obchodní zvyklosti kogentní ustanovení O. P. P. dispozitivní ustanovení O. P. P. zásady OBZ obchodní podmínky vykládací pravidla obchodní zvyklosti

13 Schéma 11 (po harmonizační novele)
kogentní ust. smluv. typů OZ obchodní podmínky kogentní ust. OBZ obchodní zvyklosti smlouvy smluvní typy upravené v OZ vykládací pravidla dispozitivní ust. OBZ dispozitivní ust. smluv. typů OZ kogentní ust. O. P. P. dispozitivní ust. O. P. P. obchodní zvyklosti zásady OBZ

14 Doporučená literatura k dané problematice:
Vše současně viz § 756 OBZ Ustanovení tohoto zákona [OBZ] se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a byla uveřejněna ve Sbírce zákonů, neobsahuje odlišnou úpravu. Doporučená literatura k dané problematice: Marek, K.: Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN  s ☻


Stáhnout ppt "PRAMENY A PRAVIDLA OBCHODNÍHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google