Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie a taktika jednání s lidmi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie a taktika jednání s lidmi"— Transkript prezentace:

1 Strategie a taktika jednání s lidmi

2 Tato prezentace vznikla v rámci projektu „Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol v Plzeňském kraji“ (CZ.1.07/2.2.0/ ), který je realizován v letech Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 Strategie a taktika strategie - znamená cíl, kterého chceme dosáhnout, metodu či postup, jímž osoba řeší problém nebo se rozhoduje taktika - promyšlený postup při nějaké sociální činnosti, zaměřené k dosažení nějakého cíle

4 PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO JEDNÁNÍ S LIDMI
umění jednat s lidmi vychází ze základních principů společenského chování společenské chování definujeme jako souhrn pravidel, norem, zvyklostí, tradic a nepsaných zákonů, které určují obvyklé a přijatelné mechanismy chování ve společnosti k základním předpokladům úspěšného jednání s lidmi patří: - znalost vlastní osoby (sebepoznání) - znalost druhých lidí - znalost zákonů komunikace

5 SEBEPOZNÁNÍ Chceme-li být ve styku s lidmi úspěšní, musíme především znát dobře sami sebe - musíme si uvědomit, jak na sociální okolí působíme. Sebepoznání je tedy podmínkou adekvátní poznávání druhých lidí. metody sebepoznání pravidelné úvahy o prožitých událostech a o sobě zachycené písemně pravidelné úvahy o prožitých událostech a o sobě zachycené v myšlenkách pozorování sama sebe zaměřené na některé stránky svého chování, na emoční stavy, pocity a myšlenky metoda volných asociací psaní deníku

6 POZNÁNÍ DRUHÝCH Závisí nejen na přiměřeném sebepoznání, ale i na řadě jiných faktorů. Při posuzování osobnosti člověka dochází často ke zkreslení způsobenému různými faktory, např. nedostatečným vybavením našich smyslových orgánů, nezkušeností v sociální percepci, apod.

7 POZNÁNÍ DRUHÝCH Nejčastější chyby při posuzování druhých lidí:
haló - efekt (hodnocení čl. na základě určité nápadné vlastnosti) podléhání prvnímu dojmu (hodnocení na základě prvního dojmu) zkreslení na základě projekce (hodnocení na základě prvního svých názorů) Aby naše poznání druhého čl. bylo co nejméně zatíženo chybami, postupujeme podle následujících zásad: nespěcháme s úsudkem informace získané o určité osobě je nutno interpretovat v kontextu se situací s prostředím snažíme se člověka poznat v co nejkratším počtu situací

8 UMĚNÍ KOMUNIKOVAT Součástí umění jednat s lidmi je i schopnost komunikovat s nimi. Na základě vnějších projevů si o druhém člověku vytváříme tzv. primární dojem - vzniká na podkladě inf. vnímaných prostřednictvím první signální soustavy. Je tím prvním, čím můžeme ovlivnit druhého čl. a připravit tak půdu pro všechny inf. zprostředkované druhou signální soustavou.

9 OBECNÁ PRAVIDLA Obecná pravidla v jednání s lidmi nedevalvujte druhé lidi - tzn. neponižujte druhé , nedívejte se na druhé lidi svrchu, neodsuzujte je a nevysmívejte se jim evalvujte druhé lidi - dávejte druhým pocit důležitosti, jednejte s lidmi s úctou, chvalte je podněcujte druhé lidi - vybízejte druhé lidi k odvaze pustit se do nových úkonů, rozvíjejte jejich schopnosti, využívejte jejich pozitivních vlastností

10 ZÁSADY ÚSPĚŠNÉHO JEDENÁNÍ
Zásady úspěšného jednání s lidmi Při působení na druhé lidi vycházíme z toho, že vždy jednáme s člověkem určitého věku, pohlaví a určité osobnostní výbavy.

11 OBECNÁ PRAVIDLA Věkový faktor - každý věk má své přednosti i své handicapy, dobré je s handicapy počítat jednotlivá období: pubescence - vyznačuje se negativismem, zvýšeným egocentrismem, účinná je „hm“ terapie, dochází k prudkému rozvoji fantazii, ke zvýšené kritice, k výběru autorit adolescence - touha po osamostatnění, ustupuje negativismus, přetrvává nonkomformismus, nedostatek taktu a taktnosti v jednání s lidmi rané období dospělosti (20-30 let) - energie, rozmach, nedostatek životních zkušeností zralost (30-45 let) - neschopnost adaptace, obtížně se učí nové věci, dovednost taktně jednat s lidmi, zralost, vyrovnanost, větší systematičnost střední věk (45-60 let) - životní zralost, moudrost, zkušenost, vyrovnanost, nadhled stáří (60 a více let) - moudrost, zkušenost, menší sebekritičnost

12 OBECNÁ PRAVIDLA Pohlaví - při jednání s lidmi je nutné respektovat rozdíly mezi mužskou a ženskou mentalitou - některé rozdíly: ženy jsou orientovány na svět vztahů, muži naopak na svět věcí ženy mají větší schopnost empatie, jsou taktnější, muži mají větší smysl pro systematičnost, lepší úroveň technického myšlení ženy mají větší sklon k hysteriodním reakcím a větší tendenci svěřovat se s problémy

13 OBECNÁ PRAVIDLA Osobnost Při jednání s lidmi působíme vždy celou strukturou osobnosti. Říčan uvádí tyto následující determinanty: - kvalifikační profil - projevuje se schopností zpracovávat a předávat určité inf., přístupem k řešení konfliktních situací - temperament - základní typy temperamentu se projevují velice výrazně ve způsobu reakcí, zlvášť těžké jednání je s člověkem typu cholerik a melancholik - charakter - zvl. význam má v jednání s člověkem stupeń jeho sebevědomí

14 PROSAZENÍ NÁZORU K umění jednat s lidmi patří také schopnost prosadit se přiměřeným způsobem v určité skupině lidí. Prosazovat se mezi lidmi můžeme trojím způsobem: agresí nepřizpůsobivě čili neasertivně asertivně Cílem asertivního chování je prosazení svého názoru či přání, nikoli však na úkor druhých lidí.

15 ASERTIVNÍ PŘÍSTUP Základní prvky asertivního přístupu jsou:
nebát se vyjadřovat vlastní pocity a činit tak přiměřenou formou umět v pravý okamžik požádat o to, co potřebujeme a opakovat to vícekrát po sobě - gramofonová deska neříkat ano, chceme-li říci ne přijmout odmítnutí bez pocitu urážky umět vyjádřit kritiku i pochvalu


Stáhnout ppt "Strategie a taktika jednání s lidmi"

Podobné prezentace


Reklamy Google