Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení a pojetí sociální práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení a pojetí sociální práce"— Transkript prezentace:

1 Vymezení a pojetí sociální práce
Radka Janebová

2 Co je metoda? Metoda - postup, kterým dospíváme k výsledku (ne vždy předvídanému) nebo souhrn pochodů a pravidel vedoucích k dosažení cíle. Technika - návod na použití metody (způsob, kterým překonáme cestu k cíli).

3 Klasifikace metod Časové hledisko
(vývojové hledisko, historizující dělení) Klasické metody: sociální práce s jednotlivcem (případová sociální práce) sociální práce se skupinou sociální práce s komunitou Moderní metody: sociální management sociální projektování sociální plánování

4 Klasifikace metod Demografické hledisko
(demarkační linie typů jednotlivých intervencí leží v demografických údajích) Dle věku: sociální práce s dětmi s mládeží s dospělou populací s občany vyššího věku Dle pohlaví: s muži se ženami Dle etnika: s etnickými menšinami

5 Klasifikace metod Dle statusu s nezaměstnanými s bezdomovci
s nezaměstnanými s bezdomovci se společensky nepřizpůsobivými občany s imigranty

6 Klasifikace metod Dle místa výkonu sociální práce terénní práce
terénní práce institucionální práce komunitní práce

7 Klasifikace metod Podle druhu vykonávané činnosti sociální poradenství
sociální služby prevence penitenciární péče mediace dávky sociální pomoci krizová intervence streetwork

8 Klasifikace metod Hledisko koncepčnosti činnosti supervize výcvik
supervize výcvik vzdělávání koncepční činnost sociální výzkum

9 Klasifikace metod Metody přímé práce s klientem Metody nepřímé práce

10 Co je sociální práce? „Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na zlepšení nebo obnovení sociálního fungování klienta (jedince, rodiny, skupiny, komunity) a na tvorbu společenských podmínek příznivých pro tento cíl.” (provizorní definice Národní asociace sociálních pracovníků v USA z roku 1973) (Payne, 2006)

11 Výlučnost sociální práce od jiných profesí (čím se liší?)
Komplexnost (Musil, 2004) Zaměřenost na sociální fungování (Musil, 2004) Balancování mezi pomocí a kontrolou (skotští sociální pracovníci)

12 Co je sociální práce? „Sociální práce je součástí systémů sociální ochrany osob. Předmětem sociální práce je podpora zvládání obtížných životních situací klientů zprostředkováním změny vzájemných problémových interakcí mezi klienty a subjekty v jejich sociálním prostředí působením na klienty, působením na subjekty v jejich sociálním prostředí a působením na průběh interakce mezi nimi.“ (Zásady a obsah věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a samosprávné profesní organizaci, 2013).

13 Co je sociální práce? „Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v lidských vztazích a také zmocnění a osvobození lidí v zájmu zvýšení blaha. Sociální práce zasahuje v oblastech, kde dochází k interakci lidí a jejich prostředí, a využívá k tomu teorie lidského chování a sociálních systémů. Základem sociální práce jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti.“ (definice byla vytvořena Mezinárodní federací sociálních pracovníků v Adelaide v Austrálii v roce 2004)

14 Pojetí sociální práce „Profesionální pojetí“ sociální práce je charakterizováno situačním a komplexním rozhodováním a které zahrnuje složité komunikativní, rozhodovací, koncepční, koordinační a podpůrné činnosti. V „administrativní pojetí“ je od sociálních pracovnic a pracovníků očekáváno, že budou vykonávat především úřednickou práci, což znamená, že „předem danými postupy vyřizují ustálený soubor žádostí a rozhodnutí, jejichž existence a obsah je předepsán příslušnými normativními akty – nejčastěji sociálními zákony a k nim přidruženými předpisy“. Podle „filantropického pojetí“ mají být sociální pracovnice a pracovníci především lidmi, kteří potřebnému poskytují právě to, co podle nich potřebuje, a činí tak na základě praktické lásky k bližnímu . „Aktivistické pojetí“ se vyznačuje důrazem na iniciaci změn v prostředí klientů.

15 Identita sociální práce – jak SP naplňuje znaky profese?
Systematická teoretická základna Profesní autorita Respekt komunity Etický kodex Profesní kultura


Stáhnout ppt "Vymezení a pojetí sociální práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google