Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy ČR Kulatý stůl AEM, 19.9.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy ČR Kulatý stůl AEM, 19.9.2011."— Transkript prezentace:

1 Integrace obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy ČR Kulatý stůl AEM, 19.9.2011

2 2 Obsah 1.Měření a vyhodnocení vlivu FVE na provoz DS 2.Výsledky pracovních skupin OZE 3.Přepočet bilančního limitu pro připojení nových zdrojů do ES ČR 4.Vývoj energetické legislativy 5.Shrnutí

3 3 Měření a vyhodnocení vlivu FVE na provoz DS •Parametry –Distributoři provedli od března do července 2011 soubor více než 100 dlouhodobých měření v sítích nízkého a vysokého napětí. –Měření byla provedena v souladu se způsoby popsanými v PPDS. •Výsledek –Byl zjištěn výrazný vliv FVE na úroveň napětí a to v sítích nízkého napětí více než ve 30 % případů a v sítích vysokého napětí ve více než 11 % případů. Ještě výraznější vliv byl zjištěn u překročených hodnot flikru. –Také další parametry kvality elektřiny byly novými zdroji také ovlivněny, ale ne v tak výrazné míře jako napětí a flikr. •Závěr –Zjištěné výsledky měření potvrzují, že je třeba individuálně posoudit připojení každého i malého zdroje z hlediska dopadu na kvalitu elektřiny pro ostatní zákazníky. –Výsledky měření jsou v současné době vyhodnoceny. Byly velkým přínosem pro upřesnění technických podmínek pro připojování nových zdrojů, tak aby nedocházelo k ovlivňování kvality elektřiny pro ostatní zákazníky. –Zpřesněná kritéria pro připojení nových zdrojů jsou v současné době zapracovávána do novely PPDS. Následně bude iniciována změna sekundární legislativy.

4 4 Výsledky pracovních skupin OZE •Doporučení asociací FVE k řešení –Nalezení výkonové hranice pro paušální povolování FVE –Možnost využití kombinace FVE a akumulace u malých instalací do 30kW na střechách •Stav podepsaných smluv o připojení (FVE, VTE) se nepodařilo významně snížit – stále jich je 1500 MW (oproti 1700 MW v 03/11) •Předpoklad rozvoje OZE dle asociací –FVE – 376 MW do 2016 (viz následující slide) –VTE – cca 370 MW do roku 2015 –Bioplyn – cca 35 MW do 2013 –Biomasa – předpoklad dle NAP •Závěry –Došlo ke vzájemné výměně informací, záměr se naplnil –Ukončit stávající pracovní skupiny –Akumulace – je perspektivní, je třeba rozpracovat ekonomické a legislativní aspekty

5 Předpoklady nárůstu nových realizací FVE dle asociací Celkem MWCelkem ks 376420 129 11 008 10 362 9 066 48 6972 3805 0127 61533 690376

6 6 Přepočet bilančního limitu pro připojení nových zdrojů do ES ČR •Jsou potvrzeny závěry studie EGU Brno z 2/2010 pro rok 2011 z hlediska bilančního limitu neregulovaných zdrojů (ve vazbě na skladbu zdrojů ES ČR, stabilitu a bezpečnost provozu). •Soustava je v 2011 provozována v blízkosti bilančního limitu •Vlivy na výši bilančního limitu –Možnost exportu (kapacita sítí, schopnost absorbce trhem – výroba/spotřeba) –Likvidita a mechanismus vnitrodenního trhu –Skladba zdrojů v provozu –Spotřeba (objem, tvar diagramu) –Disponibilita podpůrných služeb •Jedním z parametrů výpočtu byl NAP (dle usnesení vlády č. 603/2010) •Aktualizace bilančního limitu pro rok 2012 –Dopracovány podklady v minulém týdnu a jsou zapracovávány do roční přípravy provozu –Ověřují se výpočty provozu soustavy –Bilanční limit pro rok 2012 bude zveřejněn pravděpodobně v říjnu, nejpozději do konce roku 2011

7 7 Vývoj energetické legislativy •Nová energetická legislativa –Novela zákona č. 458/2000 Sb. •Podstatné změny, zejména –Autorizace na výstavbu výroben elektřiny –Dispečerské řízení •Připravované změny sekundární legislativy ze strany státní správy •Projednávaná energetická legislativa –Novela zákona č. 406/2000 Sb. •Připravované změny sekundární legislativy ze strany státní správy –Návrh zákona o podporovaných zdrojích •Připravované změny sekundární legislativy ze strany státní správy

8 8 Shrnutí •Díky přijatým opatřením doposud nedošlo k bilančním problémům v ES ČR •Měřením (na hladinách VN a NN) byl potvrzen negativní vliv provozovaných FVE na kvalitu dodávky koncovým zákazníkům připojených do distribuční soustavy •Na další vývoj v ES ČR má vliv i nasazování OZE v soustavách okolních zemí a dostupnost podpůrných služeb v ES ČR •PDS budou i nadále posuzovat každou žádost o připojení nového zdroje individuálně •Nová legislativa (novela energetického zákona č. 458/2000 Sb.) a probíhající legislativní změny (návrh zákona o podporovaných zdrojích, připravované změny sekundární legislativy) výrazně ovlivňují podnikatelské prostředí v energetice ČR •V návaznosti na dokončení Roční přípravy provozu PS bude upřesněn a zveřejněn bilanční limit pro rok 2012


Stáhnout ppt "Integrace obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy ČR Kulatý stůl AEM, 19.9.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google