Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj OZE a jeho dopady Tisková konference ČSRES dne 1.7.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj OZE a jeho dopady Tisková konference ČSRES dne 1.7.2010."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj OZE a jeho dopady Tisková konference ČSRES dne 1.7.2010

2 Obsah 1.Současný stav žádostí o připojení fotovoltaických (FVE) a větrných (VTE) zdrojů 2.Studie EGÚ Brno „Připojování OZE do ES ČR“ 3.Studie KPMG 4.Vývoj legislativního prostředí 5.Ekonomické dopady rozvoje OZE 6.Ekonomické dopady na PDS 7.Závěry a doporučení

3 Celkem povolené žádosti k 31.5.2010 Uzavřena smlouva o připojení k 31.5.2010 Zaslán návrh smlouvy investorovi k 31.5.2010 Kladné stanovisko zatím bez smlouvy k 31.5.2010 Bylo istalováno v síti k 31.5.2010 Předpokládaný výkon ke konci 2010 v síti (součet instalovaného a nového výkonu) Stav žádostí k 31.5.2010 MW ČEZVTE1 3523740978168434 FVE2 6481 23301 4152321 253 E.ONVTE270662591824 FVE1 5258172574503111 170 PREVTE000000 FVE5900 242 ČEPSVTE737020053700 FVE6630036030 Celkem žádostí VTE2 3593802061 774186458 FVE4 2982 0802571 9605452 495 Celkem VTE + FVE (Pinst) 6 6572 4604633 7347312 952 1. Stav žádostí k 31.5.2010

4 Celkem povolené žádosti Uzavřena smlouva o připojení Zaslán návrh smlouvy investorovi Kladné stanovisko zatím bez smlouvy Bylo istalováno v síti Reálný odhad instalovaného výkonu v síti k 12/2010 Stav žádostí MW Celkem žádostí VTE2 78678002 006185303 FVE5 2771 5721373 5684871 682 31.1.2010 Celkem VTE + FVE (Pinst) 8 0632 3521375 5746721 985 Celkem žádostí VTE2 50342202 081186 FVE4 8341 8762622 696500 31.3.2010 Celkem VTE + FVE (Pinst) 7 3372 2982624 777686 Celkem žádostí VTE2 42938902 040186 FVE4 4851 9122302 343514 30.4.2010 Celkem VTE + FVE (Pinst) 6 9132 3012304 383700 Celkem žádostí VTE2 3593802061 774186458 FVE4 2982 0802571 9605452 495 31.5.2010 Celkem VTE + FVE (Pinst) 6 6572 4604633 7347312 952 1. Vývoj stavu žádostí

5 Byl vypočten limit soudobého pohotového výkonu neřiditelných OZE (VTE+FVE) pro bezpečný provoz ES ČR: Limitem se rozumí maximální výroba z OZE při dané hodnotě spotřeby a exportu za podmínky schopnosti zachování výkonové rovnováhy ES ČR limit pro období 2010 až 2012 - 1650 MW limit pro období 2013 až 2015 - 2000 MW limit pro období 2010 až 2012 - 1650 MW limit pro období 2013 až 2015 - 2000 MW 2. Studie EGÚ Brno – bilanční limity

6 Úzká místa pro udržitelný rozvoj fotovoltaických a větrných elektráren v elektrizační soustavě: (seřazeno od zásadních omezení po minoritní) •velikost spotřeby včetně exportu •existující skladba zdrojů v ČR - disponibilita rezerv (podpůrných služeb) •kapacita distribuční sítě •transformační vazba mezi přenosovou a distribuční soustavou •kapacita přenosové sítě 2. Studie EGÚ Brno – úzká místa ES ČR

7 7 Očekávaný počet hodin překročení limitů je 71– 93 hod/ rok 3. Studie KPMG – předpokládaná výroba z FVE při instalovaném výkonu 2200 MW a limit FVE

8 8 3. Studie KPMG – počet hodin, ve kterých dojde k překročení limitu FVE

9 •Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) – tzv. „malá novela“ •Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě •Pravidla provozování přenosové soustavy •Pravidla provozování distribuční soustavy 4. Legislativní prostředí – v roce 2010 již proběhla novelizace

10 •Novela zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů -„energetický zákon“ •Novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů –“zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“ •Novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů •Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů 4. Legislativní prostředí – v současné době se připravuje

11 Zdroj: Makroekonomické dopady výstavby FVE v ČR (VŠE -Praha) 5. Ekonomika – vývoj nákladů na výrobu FVE článků (skutečnost a predikce) [tis. kč/kW]

12 866 000 5. Ekonomika – celkové náklady na podporu FVE a VTE v ČR pro období let 2010 - 2030

13 5. Ekonomika – struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 Poznámka: graf neobsahuje DPH a ekologickou daň Zdroj: ERÚ

14 5. Ekonomika – struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 Poznámka: graf neobsahuje DPH a ekologickou daň

15 5. Ekonomika – očekávaná struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2011 Poznámka: graf neobsahuje DPH a ekologickou daň výpočet prováděn za předpokladu, že všechny ostatní položky mimo příspěvku na obnovitelné zdroje a kogeneraci se meziročně nemění Zdroj: odhad ČSRES na základě očekávaného instalovaného výkonu a pravidel regulace

16 5. Ekonomika – struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 Poznámka: graf neobsahuje DPH a ekologickou daň Zdroj: ERÚ

17 5. Ekonomika – očekávaná struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2011 Zdroj: odhad ČSRES na základě očekávaného instalovaného výkonu a pravidel regulace Poznámka: graf neobsahuje DPH a ekologickou daň výpočet prováděn za předpokladu, že všechny ostatní položky mimo příspěvku na obnovitelné zdroje a kogeneraci se meziročně nemění

18 Zdroj: ERÚ + odhad ČSRES na základě očekávaného instalovaného výkonu OZE 5. Ekonomika – vývoj příspěvku zákazníků na podporu výroby elektřiny z OZE a KVET Kč/kWh Příspěvek na „obnovitelné zdroje a kogeneraci“ Skutečnost Očekávaná skutečnost Ovlivněno korekcí z roku 2009 a 2011

19 Zdroj: ERÚ (2009-2010 skutečnost a 2011 předpoklad) 5. Ekonomika – dopad vývoje příspěvku zákazníků na podporu na jejich platby za elektřinu Domácnost „běžná spotřeba“ (spotřeba 2,5 MWh/rok) Domácnost „topení + vaření“ (spotřeba 15 MWh/rok) Malý podnikatel (spotřeba 40 MWh/rok) Velký průmyslový podnik (spotřeba 30 GWh/rok) 2009 2010 2011 130 Kč/rok 415 Kč/rok 1 275 Kč/rok 2 080 Kč/rok 6 640 Kč/rok 7 650 Kč/rok20 400 Kč/rok 1,56 mil. Kč/rok 4,98 mil. Kč/rok 15,30 mil. Kč/rok

20 Zdroj: SEIA, 04/2010 5. Ekonomika – ČR měla v roce 2009 pátý nejrychlejší růst instalací FVE na světě

21 6. Ekonomické dopady na PDS 1.Povinnost zajistit podporu výroby elektřiny z OZE –Formou povinného výkupu nebo platbou zeleného bonusu (pro FVE ve výši cca 11 – 14 Kč/kWh) 2.Zdroj pro financování této podpory je zahrnut v regulovaném tarifu distribuce –Pro rok 2010 ve výši 166,34 Kč/MWh ( vycházel z očekávaného objemu výroby z elektřiny z OZE, skutečnost v roce 2010 bude několikanásobně vyšší) 3.Důsledek tohoto deficitu pro PDS v roce 2010 představuje záporné saldo –ČEZ Distribuce – až -2 miliardy Kč –E.ON Distribuce – až -5 miliard Kč –To má výrazný dopad do cash flow těchto společností –Důsledkem pak je omezení investičních i provozních prostředků do distribučních sítí – to se projeví i u dodavatelských firem, které poskytují služby PDS

22 7. Závěry a doporučení 1.Eliminace růstu příspěvku díky instalacím FVE na volné ploše –ještě v letošním roce provést další „rychlou“ novelu zákona 180/2005 Sb. a to tak, aby již pro rok 2011 byly podporovány pouze FVE instalované na budovách a již nebyly podporovány výrobny FVE velkých výkonů stavěné tzv. „na zelené louce“ 2.Eliminace „likvidačního“ zatížení konečné spotřeby elektřiny příspěvkem na OZE –získání finančních prostředků na podporu FVE a OZE, z jiných plateb než jen z plateb za elektřinu (buď rozšířením plateb příspěvku i na jiné energie jako je plyn, uhlí, teplo nebo rozšíření tzv. ekologické daně na elektřinu, plynná a pevná paliva tak, aby se získaly prostředky i na financování podpory OZE) 3.Eliminace jednorázového nárůstu příspěvku na OZE v roce 2012 –rozložení finanční korekce z roku 2010 na 20 let půjčkou OTE, který cílově (po implementaci směrnice 2009/28/ES) bude podporu na OZE výrobcům vyplácet

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj OZE a jeho dopady Tisková konference ČSRES dne 1.7.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google