Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České komory fitness o.s. 12.12.2013 Praha, Ohradské nám. 1628/7a 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České komory fitness o.s. 12.12.2013 Praha, Ohradské nám. 1628/7a 1."— Transkript prezentace:

1 České komory fitness o.s. 12.12.2013 Praha, Ohradské nám. 1628/7a 1

2 Organizační náležitosti Představenstvo České komory fitness o.s. navrhuje následující sčitatele pro III. VH: Radka Hanáková Jana Hubačová Tereza Jíchová Sčitatelé jsou zodpovědní za sčítání hlasů při hlasování. Výsledky hlasování budou předány do zápisu z VH. Zápis vyhotovuje: Jitka Literová 2

3 Program Valné hromady •Přivítání účastníků a hostů VH prezidentkou ČKF •Zpráva o činnosti a hospodaření •Zpráva dozorčí rady •Projednání změn v souladu s požadavky Nového Občanského zákoníku platného od 1.1.2014 •Schválení rozpočtu pro rok 2014 •Výhody členství pro rok 2014 •Schválení žádosti o začlenění ČKF do Českého olympijského výboru •Představení výsledků jednání o novém ceníku OSA pro český fitness sektor •Autorizace a zahájení zkoušek z profesích kvalifikací fitness •Řádné volby prezidenta, členů představenstva a dozorčí rady ČKF •Otevřená diskuze o stavu a vývoji českého fitness sektoru 3

4 Zpráva o činnosti a hospodaření Obsah: •Úvodní slovo prezidentky •Přehled stavu členské základny k 30.11.2013 •Přehled hospodaření za rok 2012 •Přehled hospodaření k 30.11.2013 •Začlenění ČKF do Hospodářské komory ČR •Konference provozovatelů fitness center duben 2013 •Informace z FELT2 projektu •Informace o průběhu procesu standardizace profesních kvalifikací v sektoru fitness v ČR 4

5 Zpráva dozorčí rady •Přednese předseda Dozorčí rady Jan Jeřábek 5

6 Projednání změn v souladu s požadavky Nového Občanského zákoníku platného od 1.1.2014 •Aktuálně není třeba dělat změny •Automatické překlopení do spolku •Registrace do rejstříku •Potenciální problém do budoucna: usnášeníschopnost Valné hromady 6

7 Schválení rozpočtu pro rok 2014 7

8 Výhody členství pro rok 2014 •Miroslav Jirčík •Roman Hrůza 8

9 Začlenění ČKF do Hospodářské komory ČR 9

10 Schválení žádosti o začlenění ČKF do ČOV •Nutnost vnímání fitness a sportovního podnikatelského sektoru jako nedílné součásti českého sportovního prostředí •Nový zákon o sportu •Nový zákon o statutu veřejné prospěšnosti •Dlouhodobý plán 10

11 Představení výsledků jednání o novém ceníku OSA pro český fitness sektor •Nový ceník založený na principu transparentnosti a jednoduchosti •Poplatek za m2 cvičební plochy – cca 20, Kč ročně •Poplatky za užívání TV a screenů TV – 1000,- Kč/rok Screen 200,- Kč/rok •Slevy pro členy ČKF (33% + 5%) •Návrh bude projednán představenstvem OSA v pátek 13.12.2013 11

12 Autorizace a zahájení zkoušek z profesích kvalifikací fitness •K 12.12.2013 byly definitivně schváleny následující PK: •Instruktor aerobiku, Instruktor bodystylingu, Instruktor Pilates, Instruktor Power jogy, Instruktor Indoor cyclingu a Instruktor kondiční chůze •HK získala autorizaci ke zkoušení •První termíny zkoušek – únor 2013 12

13 Volby do orgánů ČKF Formální náležitosti voleb Každý kandidát bude mít max. 3 minut prostor na prezentaci plánů svých aktivit v komoře, prezentace by ideálně měly být v power pointu a moc prosím o vymazání všech osobních či firemních log. Do komory kandidujete za sebe, nikoliv za své společnosti, pořadí prezentací: 1.Představenstvo dle abecedního pořadí příjmení 2.Dozorčí rada dle abecedního pořadí příjmení 3.Prezident Přítomní členové VH s hlasovacím právem budou mít pro volbu jeden hlasovací lístek, kde bude seznam všech kandidátů v abecedním pořadí a prostor pro udělení hlasu formou kříže. Každý účastník VH s hlasovacím právem tedy zakřížkuje max 3 členy DR, max. 5 členů Představenstva a max. 1. pro pozici Prezidenta. Do orgánů ČKF budou zvoleni ti kandidáti, kteří získají největší množství hlasů a současně nadpoloviční většinu hlasů přítomných. V opačném případě se bude konat druhé kolo voleb, které proběhne po přestávce a vítězem se stane ten kandidát, který bude mít větší počet hlasů bez ohledu na nadpoloviční většinu přítomných účastníků. 13

14 Kandidáti do orgánů ČKF •Prezident: Jana Havrdová •Představenstvo: František Berka, Roman Hrůza, Karel Jarušek, Miroslav Jirčík, Tomáš Krmíček Pavel Suchánek •Dozorčí rada: Hana Bartošová, Jan Jeřábek, Jitka Literová 14

15 Otevřená diskuze o vývoji českého fitness sektoru •Očekávání a reálné možnosti služeb ČKF pro jednotlivé typy členů •Nutnost podpory činnosti pro prosazení konkrétních cílů •Nutnost přenosu dat z českého fitness sektoru jak směrem k českým státním orgánům, tak i k mezinárodním fitness federacím 15

16 Děkujeme Vám za pozornost !!!! 16 A přejeme klidné vánoční svátky a hodně úspěchů do nového roku 2014!


Stáhnout ppt "České komory fitness o.s. 12.12.2013 Praha, Ohradské nám. 1628/7a 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google