Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování JSDHO neinvestiční dotace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování JSDHO neinvestiční dotace"— Transkript prezentace:

1 Financování JSDHO neinvestiční dotace

2 OBEC – zřizovatel jednotky JSDHO
dáno zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně obec zřizuje JSDHO v samostatné působnosti financuje veškeré výdaje spojené s činností JSDHO

3 Dotace pro JSDHO Mimořádná dotace Ivana Langera – výstroj pro členy JPO V Neinvestiční dotace pro JSDHO Účelové dotace v rámci reprodukce požární techniky pro JSDHO (nákup nových CAS) Evropské fondy

4 Neinvestiční dotace Úhrada výdajů jednotkám dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje 1. Náklady jednotek SDH obcí hradí kraj obcím – zřizovatelům JSDHO 2. Kraj přihlíží k doporučení HZS Plzeňského kraje, které vyplývá z Koncepce požární ochrany PK, plošného pokrytí, materiálně technickému vybavení SDH obce, počtu výjezdů a podílů spolufinancování z rozpočtu obce

5 PRAVIDLA pro úhradu výdajů jednotkám dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje schválená zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 10.června 2010 Plzeňský kraj v souladu s §27 odst. 1 písm. D) 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Cílem úhrady výdajů jednotkám JSDHO z rozpočtu Plzeňského kraje je realizace systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany PK“ a zabezpečením plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

6 Jaké výdaje lze hradit? Výdaje za uskutečněný zásah (mimo územní obvod obce) Výdaje na odbornou přípravu (účast na kurzech odborné způsobilosti a specializačních kurzech) Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí (věcné prostředky pro JPO II a III) + Výdaje na neinvestiční opravy CAS (1/2 nákladů)

7 Výdaje za uskutečněný zásah
jednotky JSDH obce na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS PK (KOPIS) mimo její územní obvod (katastrální území všech místních částí). Podkladem k úhradě výdajů za uskutečněný zásah je dílčí zpráva o zásahu, resp. zpráva o zásahu.

8 Výdaje na odbornou přípravu
velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy a zaměstnání pořádané HZS kraje - refundace mzdy - cestovní náklady - úhrada za stravování a ubytování pořadateli kurzu (HZS PK) Maximální limit (viz. metodika k pravidlům vydaná HZS PK): Kurz (počet hodin) Maximální úhrada obci za člena v kurzu 40 1.735,- 24 1.040,- 16 695,- 8 345,-

9 Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí (věcné prostředky)
Zabezpečení akceschopnosti JSDHO kategorie JPO II - investiční opravy zásahové požární techniky, přípravu na technické prohlídky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku - pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu v jednotce jako svoje zaměstnání, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), odměny členům, kteří mají s obcí jinou pracovní dohodu za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky Mzdové výdaje a zákonné pojištění členům v jednotce SDH obce kategorie JPO II a JPO III vykonávající službu jako svoje zaměstnání - mzdové výdaje Věcné vybavení neinvestiční povahy - neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky, věcné prostředky (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.) - do 40 tis. Kč !!!

10 Systém rozdělení finančních prostředků:
Období – vyúčtování do konce r. 2010 Období – vyplaceny v r ve věcných prostředcích dle stejných pravidel

11 Systém rozdělení finančních prostředků:
Výdaje za uskutečněné zásahy Výdaje na odbornou přípravu Neinvestiční opravy CAS 50% nákladů (pokud jsou schváleny ředitelem ÚO) CO ZBYDE Věcné prostředky (pro JPO II a III)

12 Postup pro starosty obcí:
Rok 2010 Postup pro starosty obcí: Projednání nároků na neinvestiční opravy CAS, pořizované věcné prostředky a konzultace žádosti před podáním žádosti Doručení podepsaných žádostí na ÚO Klatovy + tabulky 1a, 1b v elektronické podobě do Požadovat po ÚO Klatovy informace o konečné částce po Zaslat fakturu krajskému úřadu pro vyplacení stanovené dotace + požadované přílohy dle Pravidel do !!! Převedení finančních prostředků na účet obce do

13 Neinvestiční opravy CAS Žádost + tabulky 1a),b) do 5.10.
Postup pro starosty: OBEC Věcné prostředky Neinvestiční opravy CAS HZS Plzeňského kraje ÚO Klatovy Konzultace Žádost + tabulky 1a),b) do 5.10. Věcné prostředky tedy musí být nakoupeny do !!! Sdělení konečné částky po (na vyžádání !!!) Plzeňský kraj Faktura + přílohy do Finanční prostředky na účet

14 Tabulka 1a a 1b

15 konzultovat - dle tabulky 1a - dle tabulky 1b - sdělí ÚO Klatovy
- nechat prázdné nebo vyšší částku - dle projednání s ředitelem ÚO Klatovy

16 Žádost o neinvestiční dotaci
Podává zřizující obec/město souhrnně za všechny své jednotky příslušnému odboru HZS PK do : HZS PK - ÚO Klatovy Aretinova ul Klatovy Přílohou je tabulka č. 1a) a 1b).

17 Konkrétní pokyny a doporučení:
Zajistit správné vyplňování (dílčích) zpráv o zásahu: vzdálenost od základny + celkem ujeté kilometry technika zařazená do výjezdu motohodiny poškození věcných prostředků (s podpisem velitele zásahu) údaj, že zásah byl mimo území obce 2. Průběžná konzultace s příslušným pracovníkem HZS ! 3. V příloze faktury jmenný seznam osob, které se zúčastnily kurzů odborné způsobilosti (datum, počet hodin atd.) 4. Do přílohy seznam relevantních účetních dokladů

18 Rok 2010 – okres Klatovy 1.037.137 Kč celkem
Kč za odbornou přípravu (kurzy odborné způsobilosti a specializační kurzy) Kč za zásahy ( ) Kč za zásahy ( ) Kč na věcné prostředky pro JPO II a III Kč na neinvestiční opravy CAS Kč celkem Věcné prostředky Kč

19

20 Děkuji z pozornost…


Stáhnout ppt "Financování JSDHO neinvestiční dotace"

Podobné prezentace


Reklamy Google