Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JÁ NIKDY NEZANECHÁM 1. Já nikdy nezanechám tu svatou Bibli svou, v ní Pán mi dává rady je též mi útěchou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JÁ NIKDY NEZANECHÁM 1. Já nikdy nezanechám tu svatou Bibli svou, v ní Pán mi dává rady je též mi útěchou."— Transkript prezentace:

1

2 JÁ NIKDY NEZANECHÁM 1. Já nikdy nezanechám tu svatou Bibli svou, v ní Pán mi dává rady je též mi útěchou.

3 JÁ NIKDY NEZANECHÁM Nikdy, nikdy Bibli svou nezanechám. Navždy, navždy
Ref.: Nikdy, nikdy Bibli svou nezanechám. Navždy, navždy má bude věčná to zbraň.

4 JÁ NIKDY NEZANECHÁM 2. Mým nohám ona svící, když kolem temnota, mé oči činí bdící na cestě života.

5 JÁ NIKDY NEZANECHÁM Nikdy, nikdy Bibli svou nezanechám. Navždy, navždy
Ref.: Nikdy, nikdy Bibli svou nezanechám. Navždy, navždy má bude věčná to zbraň.

6 JÁ NIKDY NEZANECHÁM 3. Tvé slovo to je život, a nejen pozemský. Vždyť ono vychovává pro domov nebeský.

7 JÁ NIKDY NEZANECHÁM Nikdy, nikdy Bibli svou nezanechám. Navždy, navždy
Ref.: Nikdy, nikdy Bibli svou nezanechám. Navždy, navždy má bude věčná to zbraň.

8

9 TY, BOŽE NÁŠ Ty Bože náš, když na Tvou zem se dívám,
tu srdce mé je plné nadšení. Obdivu písně o Tvé moci zpívám a duše má se díkem rozezní.

10 TY, BOŽE NÁŠ Ref: Mé nitro zpívá, až se zalyká:
Jsi dobrý Bůh, jsi velký Bůh, a srdce mé se k Tobě utíká, jsi mocný Bůh, jsi svatý Bůh.

11 TY, BOŽE NÁŠ 2. Když procházím se po rozkvetlé stráni
a slyším písně ptáků ve větvích, či hledím z výšin do rozlehlých plání a nad hlavou mi leží věčný sníh.

12 TY, BOŽE NÁŠ Ref: Mé nitro zpívá, až se zalyká:
Jsi dobrý Bůh, jsi velký Bůh, a srdce mé se k Tobě utíká, jsi mocný Bůh, jsi svatý Bůh.

13 TY, BOŽE NÁŠ 3. Když pomyslím, že Bůh dal svého Syna,
abych tu krásu mohl stále mít, že smrtí Pána smytá je má vina a život dal, bych mohl věčně žít.

14 TY, BOŽE NÁŠ Ref: Mé nitro zpívá, až se zalyká:
Jsi dobrý Bůh, jsi velký Bůh, a srdce mé se k Tobě utíká, jsi mocný Bůh, jsi svatý Bůh.

15 TY, BOŽE NÁŠ 4. A když se Pán můj,
Ježíš Kristus, vrátí, já půjdu s ním tam do nebeských krás, kde s nadšením ho budou chválit svatí a s radostí jej slavit zas a zas.

16 TY, BOŽE NÁŠ Ref: Mé nitro zpívá, až se zalyká:
Jsi dobrý Bůh, jsi velký Bůh, a srdce mé se k Tobě utíká, jsi mocný Bůh, jsi svatý Bůh.

17

18 NADE VŠE Nade vší mocí, nad proudem řek, nad modrým nebem co nemá počátek. Nad vší slávou co může člověk mít, Ty jsi ten, kdo hrad je můj i štít.

19 NADE VŠE Nad každý poklad, nad každý sen, nad všechny krále
Ty sám jsi vyvýšen. Byls jak růže, co člověk zahodí. Ty jsi Bůh já ten co uhodí.

20 NADE VŠE Nám jsi dal lásku svou a kříž. Žít jsi měl, byl jsi na obtíž.
Ref: Nám jsi dal lásku svou a kříž. Žít jsi měl, byl jsi na obtíž. Pro můj hřích smrt jsi podstoupil, vím, to kvůli mně, bych směl žít, jsi můj štít.

21 NADE VŠE Nade vší mocí,nad proudem řek, nad modrým nebem
co nemá počátek. Nad vší slávou co může člověk mít, Ty jsi ten, kdo hrad je můj i štít.

22 NADE VŠE Nad každý poklad, nad každý sen, nad všechny krále
Ty sám jsi vyvýšen. Byls jak růže, co člověk zahodí. Ty jsi Bůh já ten co uhodí.

23 NADE VŠE Ref: /: Nám jsi dal lásku svou a kříž.
Žít jsi měl, byl jsi na obtíž. Pro můj hřích smrt jsi podstoupil, vím, to kvůli mně, bych směl žít, jsi můj štít. :/ vím, to kvůli mně, bych směl žít, jsi můj štít.

24

25 Sbírka na misii V posledním čtvrtletí jsou prostředky z misijních sbírek určeny na náklady spojené s činností církve v oblastech * knižní evangelizace * pečovatelské služby * dobrovolnictví

26 Knižní evangelizace Setkání knižních evangelistů

27

28

29 Dům s pečovatelskou službou Efata, Malenovice

30

31 Ostrava

32 Havířov Ostrava

33

34 POJĎ, CHCEME ZPÍVAT 1. Pojď, chceme zpívat s radostí, Bůh láska je, jeho se těšit milostí, Bůh láska je.  

35 1. Již všichni ze sna povstaňme, spasení věčné hledejme,
POJĎ, CHCEME ZPÍVAT 1. Již všichni ze sna povstaňme, spasení věčné hledejme, noc smrti přejde, jásejme, Bůh láska je.

36 Bůh láska je, Bůh láska je. Pojď, radujme se, jásejme, Bůh láska je.
POJĎ, CHCEME ZPÍVAT Ref: Bůh láska je, Bůh láska je. Pojď, radujme se, jásejme, Bůh láska je.

37 POJĎ, CHCEME ZPÍVAT 2. Všem oznamujme hříšníkům, Bůh láska je, On spásu dává národům, Bůh láska je.  

38 POJĎ, CHCEME ZPÍVAT 2. Sám sebe z lásky v oběť dal, nám věčnou spásu přichystal, zpívejme proto písně chval, Bůh láska je.

39 Bůh láska je, Bůh láska je. Pojď, radujme se, jásejme, Bůh láska je.
POJĎ, CHCEME ZPÍVAT Ref: Bůh láska je, Bůh láska je. Pojď, radujme se, jásejme, Bůh láska je.

40 POJĎ, CHCEME ZPÍVAT 3. Když jsi ho přijal, zajásej, Bůh láska je, dobrotu jeho okoušej, Bůh láska je.

41 POJĎ, CHCEME ZPÍVAT 3. Máš v Bohu stálé síly zdroj, dát chce ti plnou Ducha zdroj, vítězně skončí pak tvůj boj, Bůh láska je.

42 Bůh láska je, Bůh láska je. Pojď, radujme se, jásejme, Bůh láska je.
POJĎ, CHCEME ZPÍVAT Ref: Bůh láska je, Bůh láska je. Pojď, radujme se, jásejme, Bůh láska je.

43

44 VÍROU MÁŠ BLÍŽ KE ŠTĚSTÍ
1. Vírou máš blíž ke štěstí. Vírou se zázrak stal, nemocný, nešťastný touží být zdráv, s odvahou, s nadějí volá:

45 VÍROU MÁŠ BLÍŽ KE ŠTĚSTÍ
Ref: Ježíši, vím, bohatství máš a slávu vesmírnou, svou láskou získal jsi též mé srdce celé,

46 VÍROU MÁŠ BLÍŽ KE ŠTĚSTÍ
Ref: slituj se, sám, budeš-li chtít, odejmi zlé nemoci mé. Můj vymaž hřích jak bílý sníh, srdce mi dej.

47 VÍROU MÁŠ BLÍŽ KE ŠTĚSTÍ
2. Vírou máš blíž ke štěstí, vírou se zázrak stal, Ježíšův laskavý hlas poslouchám. Důvěřuj, následuj, pochopíš.

48 VÍROU MÁŠ BLÍŽ KE ŠTĚSTÍ
Ref: Ježíši, vím, bohatství máš a slávu vesmírnou, svou láskou získal jsi též mé srdce celé,

49 VÍROU MÁŠ BLÍŽ KE ŠTĚSTÍ
Ref: slituj se, sám, budeš-li chtít, odejmi zlé nemoci mé. Můj vymaž hřích jak bílý sníh, srdce mi dej.

50

51 Zveme vás na novoroční program 19.1.2012
„Vyznání v dur i v moll“ koncert Karin Kašparové Host: Pavel Kantor Slovem provází: Lýdie Klodová Modlitebna CASD Balcárkova 12 S rozdáváním novoročních veršů

52

53 BUĎ PÁNU ČEST 1. Buď Pánu čest, jen pějme písně chvály, v nich Tvůrce svého chceme oslavit, Bůh láska je, to do blízka i dáli po země tváři má se rozeznít.

54 svého Krále písně chval, chceme svědčit o spasení,
BUĎ PÁNU ČEST Ref: Chceme zpívat k oslavení svého Krále písně chval, chceme svědčit o spasení, jak On nám to přikázal.

55 BUĎ PÁNU ČEST 2. Buď Pánu čest, se svatou uctivostí své city vložme v žalmy vroucích chval, Bůh láska je, vždyť ve své laskavosti se skálou spásy nám ztraceným stal.

56 svého Krále písně chval, chceme svědčit o spasení,
BUĎ PÁNU ČEST Ref: Chceme zpívat k oslavení svého Krále písně chval, chceme svědčit o spasení, jak On nám to přikázal.

57 o jeho lásky činech vyprávět. Bůh láska je, to rozhlašujme vůkol,
BUĎ PÁNU ČEST 3. Buď Pánu čest. Je nejkrásnější úkol o jeho lásky činech vyprávět. Bůh láska je, to rozhlašujme vůkol, ať obrátí se k němu všechen svět. 3. Buď Pánu čest. Je nejkrásnější úkol o jeho lásky činech vyprávět. Bůh láska je, to rozhlašujme vůkol, ať obrátí se k němu všechen svět.

58 svého Krále písně chval, chceme svědčit o spasení,
BUĎ PÁNU ČEST Ref: Chceme zpívat k oslavení svého Krále písně chval, chceme svědčit o spasení, jak On nám to přikázal.

59

60 MALIČKÝ 1. /:Maličký, možná jsi maličký, tak právě tebe má Pán Ježíš rád.:/ Ref: Nemá rád závist, nemá rád pýchu, když k němu zavoláš, zbaví tě hříchu, on za to zaplatil a vylil krev svou, proto tě nenechá padnout a klesnout. 2. /:Nejmenší, možná jsi nejmenší tak právě tebe má Pán Ježíš rád.:/ 3. /:Poslední, možná jsi poslední, tak právě tebe má Pán Ježíš rád.:/

61

62 1. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta
otvor moj zrak, nech vidím. Krásu lásky, z ktorej srdce Ti spieva, že sláva a moc Ti patrí.

63 prišli sme Ti vyznať: Si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svatý,
DO TMY NA SVET Ref. Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať prišli sme Ti vyznať: Si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svatý, dokonale nádherný ku nám.

64 byls v nebesích uctíván. Zem, dílo Tvé, byla místem Tvé bídy,
DO TMY NA SVET 2. Králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byls v nebesích uctíván. Zem, dílo Tvé, byla místem Tvé bídy, z lásky když snížil ses k nám.

65 Zde jsem, chci Tě chválit,
DO TMY NA SVET Ref. Zde jsem, chci Tě chválit, před Tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný, Ty sám

66 DO TMY NA SVET Ja nemám dosť slov opísať
Mezzo.: Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú Ťa môj hriech stál. 2x Ty z lásky k nám jsi snášel kříž, co stál můj hřích, Ty sám jen víš. 2x

67 prišli sme Ti vyznať: Si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svatý,
DO TMY NA SVET Ref. Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať prišli sme Ti vyznať: Si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svatý, dokonale nádherný ku nám.

68 Zde jsem, chci Tě chválit,
DO TMY NA SVET Ref. Zde jsem, chci Tě chválit, před Tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný, Ty sám

69 3. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta otvor moj zrak,
nech vidím.

70

71 Sbírka pro sbor

72

73 ZÁKLADNÍ TEXT KÁZÁNÍ

74

75 LÁSKA VÍTĚZÍ Ref: Rozdávejme lásku svou Ať pozná svět, kdo žije v nás. Láska vítězí nad zlou pýchou, láska boří k lidem hráz

76 LÁSKA VÍTĚZÍ 1. Láska přišla k nám v chudých jeslích, jako dítě, v lidském těle Bůh. Z lásky učil nás odpouštět hřích, dal Ti důkaz. to přál si Otec můj.

77 LÁSKA VÍTĚZÍ Ref: Rozdávejme lásku svou Ať pozná svět, kdo žije v nás. Láska vítězí nad zlou pýchou, láska boří k lidem hráz

78 LÁSKA VÍTĚZÍ 2. Z lásky k nám se dal přibýt na kříž, zemřel v mukách, lidmi souzen Bůh. Třetího dne vstal, dal nám svou říš, přidal Ducha jak přál si Otec můj 2x

79 LÁSKA VÍTĚZÍ Ref: Rozdávejme lásku svou Ať pozná svět, kdo žije v nás. Láska vítězí nad zlou pýchou, láska boří k lidem hráz

80

81 SVATÝ 1. Svatý, svatý, svatý Bůh všemohoucí, k chvále Jeho stoupá dnes píseň k nebesům.

82 SVATÝ 1. Svatý, svatý, svatý v slávě věčně skvoucí, přesto se sklání ke všem národům.

83 SVATÝ 2. Svatý, svatý, svatý Pán nebes celých, slávu jemu andělské sbory vzdávají.

84 SVATÝ 2. Svatý, svatý, svatý Tvůrce světů skvělých, lásku a milost Jeho hlásají.

85 SVATÝ 3. Svatý, svatý, svatý v slávě a síle, všemohoucí Tvůrce je Otec, Duch a Syn.

86 SVATÝ 3. Svatý, svatý, svatý, nedostižný v díle, Bůh, světů vládce, mocný Hospodin.

87


Stáhnout ppt "JÁ NIKDY NEZANECHÁM 1. Já nikdy nezanechám tu svatou Bibli svou, v ní Pán mi dává rady je též mi útěchou."

Podobné prezentace


Reklamy Google