Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uctívání a chvála. Žalm 5,4-8: „Hospodine, ty můj hlas slyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uctívání a chvála. Žalm 5,4-8: „Hospodine, ty můj hlas slyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý."— Transkript prezentace:

1 Uctívání a chvála

2 Žalm 5,4-8: „Hospodine, ty můj hlas slyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý nemůže být u tebe hostem, tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti, do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.“

3 Jak se dá vyjádřit chvála Bohu?  Modlitba 1Kr 8,35-36: „Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li se modlit obráceni k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, protože jsi je pokořil, vyslyš v nebesích a odpusť svým služebníkům a Izraeli, svému lidu, hřích; vždyť je vyučuješ dobré cestě, po níž by měli chodit, a dej déšť své zemi, kterou jsi dal svému lidu do dědictví.“

4 Jak se dá vyjádřit chvála Bohu?  Modlitba  Píseň

5 Jak se dá vyjádřit chvála Bohu?  Modlitba  Píseň  Sbírka Marek 12 41-44: „Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa."“

6 Jak se dá vyjádřit chvála Bohu?  Modlitba  Píseň  Sbírka  Tanec, drama

7 Jak se dá vyjádřit chvála Bohu?  Modlitba  Píseň  Sbírka  Tanec, drama  Obraz, umělecká tvorba

8 Jak se dá vyjádřit chvála Bohu?  Modlitba  Píseň  Sbírka  Tanec, drama  Obraz, umělecká tvorba  Báseň, písemnost

9 Jak se dá vyjádřit chvála Bohu?  Modlitba  Píseň  Sbírka  Tanec, drama  Obraz, umělecká tvorba  Báseň, písemnost  Postoj Žalm 9,2: „Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech tvých činech chci vypravovat.“

10 Zač Boha chválit?  Nezasloužená milost

11 Zač Boha chválit?  Nezasloužená milost  Smím přijít před Boha (přijímá mne takového jaký jsem)

12 Zač Boha chválit?  Nezasloužená milost  Smím přijít před Boha (přijímá mne takového jaký jsem)  Jeho každodenní vedení

13 Zač Boha chválit?  Nezasloužená milost  Smím přijít před Boha (přijímá mne takového jaký jsem)  Jeho každodenní vedení  Spasení skrze oběť Ježíše Krista

14 Co se děje při chvále?  přichází Boží přítomnost

15 Co se děje při chvále?  přichází Boží přítomnost  přichází slovo poznání / vidění / proroctví

16 Co se děje při chvále?  přichází Boží přítomnost  přichází slovo poznání / vidění / proroctví  přinášíme oběť chvály Ř 12,1: „Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“

17 Co se děje při chvále?  přichází Boží přítomnost  přichází slovo poznání / vidění / proroctví  přinášíme oběť chvály  přibližuji se k Bohu (přicházím do Boží blízkosti)

18 Co se děje při chvále?  přichází Boží přítomnost  přichází slovo poznání / vidění / proroctví  přinášíme oběť chvály  přibližuji se k Bohu (přicházím do Boží blízkosti)  cítím posilu, radost a pokoj skrze svá vyznání

19 Co to znamená ŽÍT ŽIVOT UCTÍVÁNÍ?

20 Jak se dá vyjádřit chvála Bohu?  Modlitba  Píseň  Sbírka  Tanec, drama  Obraz, umělecká tvorba  Báseň, písemnost  Postoj

21 Co to znamená ŽÍT ŽIVOT UCTÍVÁNÍ? Izajáš 6,8: „Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!"“


Stáhnout ppt "Uctívání a chvála. Žalm 5,4-8: „Hospodine, ty můj hlas slyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý."

Podobné prezentace


Reklamy Google