Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terra Táboření Ondřej Tesař - Bóža Terra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terra Táboření Ondřej Tesař - Bóža Terra."— Transkript prezentace:

1 Terra Táboření Ondřej Tesař - Bóža Terra

2 Terra na Ventu 1. setkání zadání projektu „Letní tábor“
Zamyšlení na táma: „Víkendová výprava“ Bezpečnost při některých činnostech 2. setkání - Výpravy 3. setkání - program „Tábory“ Zkoušky - projekt „Letní tábor“ a test Terra

3 „Víkendová výprava“ Zpracujte plán víkendové akce se svým oddílem.
Počet účastníků – vyjděte z reálného stavu ve vašem oddíle Místo – V ideálním případě někam, kde jste ještě nebyli. lze využít skautskou základnu, či jakýkoli jiný objekt. Máte tip na zajímavé místo na výpravu? Kde budete spát? Jak místo k přespání zajistíte? Doprava – naplánujte reálný způsob dopravy tam a zpět, případně v průběhu víkendu, pokud budete využívat veřejnou dopravu. Rovněž uveďte, kde jste potřebné informace zjistili Program – co se bude na výpravě dít, případně co máte v plánu s dětmi dělat. Je výprava tématicky laděná? Zapadá do ročního plánu oddílu? Je v plánu nějaký speciální program Terra

4 „Víkendová výprava“ Jídlo – naplánujte jídelníček na výpravu, včetně rozepsání na jednotlivé množství potřebných surovin a jakým způsobem je seženete. Rozpočet – zpracujte rozpočet výpravy, stanovte výši účastnického poplatku. Uvedené zpracujte v bodech maximálně na 2 strany A4!!! Výpravu uskutečněte a dodejte zápis z kroniky, vedou-li ji vaši děti Případně alespoň fotografii se zhodnocením toho, jak se výprava povedla vzhledem k plánu. Přivézt na příští víkend Terra

5 Projekt „Letní tábor“ Součást písemného projevu Bude zadáno později
Ve spolupráci s dalšími katedrami Terra

6 Koloběžka, kolečkové brusle, skateboard Vodácké akce Horská turistika
Cyklistika Koloběžka, kolečkové brusle, skateboard Vodácké akce Horská turistika Lyžování Noční hry a noční akce Střelba (luk, vzduchovky, malorážky, apod.) Horolezectví, speleologie, lanové aktivity Zahraniční akce Terra

7 Cyklistika Pro cyklistiku obecně platí zejména ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cyklistika je „zvláštní činností”jde o znalost zákonů a vyhlášek o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a znalost technických vlastností kola. Jednoznačným dokladem o způsobilosti vést takovou akci je například řidičský průkaz a určitá minimální praxe v jízdě na kole. Řidičský průkaz lze nahradit vhodnou formou proškolení zodpovídajícího vedoucího v této oblasti (Český svaz cyklistiky školí trenéry III. a II. třídy, trenéři I. třídy jsou školeni na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK). Za technický stav kola v případě úrazu dítěte do 15 let zodpovídá organizace pořádající danou akci, resp. její pověřený vedoucí (pokud v přihláškách na akci nepřevezmou tuto záruku na sebe rodiče dětí). Nad 15 let je odpovědnost dána okolnostmi, věkem a zkušeností cyklisty atp. Terra

8 Cyklistika Dle vyhlášky je povinným vybavením kola pro silniční provoz: oba blatníky, přední i zadní brzda, přední bílý světlomet a zadní obrysové červené světlo propojené se zdrojem elektrického proudu, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, nejméně jedna oranžová odrazka na každé straně kola, umístěná na paprscích předního či zadního kola, funkční a dostatečně znělý zvonek, kryt řetězu. Cyklisté mohou samostatně vyjet na silnici od 10 let, pod 10 let jen pod dohledem osoby starší 15 let (což je citace zákona 361/2000 Sb., která však nezbavuje plnoletého vedoucího obecné odpovědnosti za bezpečnost svěřeného dítěte. Do 10 let mohou děti jezdit samostatně na kole jen po polních a lesních cestách, stezkách pro cyklisty a ve vyznačených obytných zónách. Při jízdě skupiny musí být vždy přítomná osoba starší 15 let, lépe by však vždy měl jet vepředu a vzadu plnoletý vedoucí. Terra

9 Cyklistika Na jednomístném kole bez přídavného sedadla nesmí jet dva cyklisté. Kolo nesmí jet po dálnici a po silnici vyhrazené pouze pro motorová vozidla dle vyhlášky.   Cyklisté musí po silnici jet v pravém jízdním pruhu při jeho pravé straně za sebou, nikoli vedle sebe. Cyklista nesmí vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře.   Vede-li cyklista kolo, smí je vést po chodníku, neohrozí-li tím chodce, jinak jej vede při pravém kraji silnice. Při snížené viditelnosti, večer a v noci (v zimním období i přes den) by kolo mělo mít vepředu rozsvíceno bílé a vzadu červené světlo. Terra

10 Cyklistika Ustanovení zákona hovoří o povinnosti cyklistů svítit ve dne během zimního času. Ovšem píše se zde o vozidle vybaveném podle zvláštního předpisu obrysovými a potkávacími světly - ovšem těmito světly kolo být vybaveno nemusí, a proto se na ně § 32 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích NEVZTAHUJE - čili nemusíte světla během zimního období za dne používat. Terra

11 Koloběžka, skateboard, kolečkové brusle
Kolečkové brusle ani skateboard nepatří na běžnou silnici a ani na chodník Bruslař je posuzován jako chodec, na silnici vlevo, na chodníku rychlostí chůze. Koloběžka posuzována jako jízdní kolo U soutěží je třeba zajistit příslušné bezpečnostní a ochranné vybavení. U koloběžek je to vhodná obuv a oděv, u kolečkových bruslí a skateboardu, zvláště v případě soutěží, jízd zručnosti a závodů, by již měly být chrániče loktů a kolen, ochranná přilba atp. Terra

12 Vodácké akce Vodácké akce je možné pořádat pouze s další kvalifikací cvičitele či vedoucího vodní turistiky. Kapitánská zkouška, vodácký kurz Kapka Na každých 5 účastníků mladších 18 let musí být jeden kvalifikovaný plnoletý vedoucí. Všichni účastníci mladší 18 let musí mít plovací vesty, u prudších toků i přilby, vodní turistiky se mohou účastnit pouze plavci. Tyto zásady se přitom nevztahují pouze na loďky, ale i na sjíždění menších či větších úseků řek na matracích, vorech a jiných plavidlech. Terra

13 Lyžování Výcvik - činnost s další kvalifikací
Vždy před začátkem akce či výcviku zkontrolovat technický stav lyží, při sjezdovém lyžování požadovat na nezletilých účastnících potvrzení o správném seřízení bezpečnostního vázání (od profesionální firmy či alespoň od rodičů). Výcvik na lyžích může dle vyhlášky probíhat nejvýše 6 hodin denně s výjimkou celodenního výletu a u dětí do 12 let musí být vždy po 90 minutách přerušen alespoň 15minutovou přestávkou.  Obzvlášť za snížené viditelnosti (mlha, vánice) pozor na ztracení dětí, jít pořád na dohled, často čekat, v nouzi se navázat navíc provázkem a zároveň se držet za ruce (psychická podpora), sledovat tyčové značení (ve velehorách značení „mužíky“ - malými pyramidami kamení). Terra

14 Lyžování Poučit děti, že při uklouznutí na ledové ploše (klouzání po svahu) mají vždy roztáhnout ruce a nohy do široka Snažit se brzdit (nejlépe zabodnutím bodce lyžařské hůlky, klackem, nohama a rukama), na ledových polích a ledovcích se provádí jištění spojením účastníků pomocí horolezeckého lana   Terra

15 Ternénní a noční hry Je třeba zvolit vhodné a jasné označení vymezeného prostoru a omezit tím možnost bloudění Pokud děti při noční hře používají baterky, velice se osvědčilo používání značení z materiálu odrážejících světlo (odrazová skla z kola apod., různé reflexní nálepky a nášivky, ale postačí i terčíky nebo třásně z hliníkové fólie /alobalu/). Poučení o možných nebezpečích, které se během hry v daném prostoru mohou vyskytnout a možnostech jak se jim vyhnout, a aby věděli, jak se zachovat v případě bloudění, úrazu či jiné mimořádné události. Při nočních hrách by nemělo jít o rychlost, protože se tím velmi zvyšuje možnost úrazu. Terra

16 Ternénní a noční hry Při každé hře, kde se hráči rozptýlí po terénu, je nezbytně nutné, aby věděli, jak hra dlouho potrvá, kdy začíná a končí. Pro zahájení a ukončeni, a to i pro případ mimořádného ukončení, určit svolávací signály, nejčastěji zvukové. Signál musí být domluven i pro případ, když se dítě dostane do nouzové situace (úraz, bloudění). Velmi se osvědčilo každé dítě vybavit píšťalkou. Děti při nočních hrách zásadně nestrašíme, protože tím velmi zvyšujeme riziko nepředvídané reakce ze strany dětí, a tudíž i riziko úrazu. Je také nutné, aby pro menší a méně zkušené byly zařazovány hry a trasy méně náročné a kratší. Terra

17 Ternénní a noční hry Začátek nočních her by měl být nejpozději těsně po večerce, protože budíme-li děti uprostřed noci, mnohé z nich se nedokáží zcela probudit a zúčastní se hry v polospánku. Nezapomeneme na vhodné oblečení - i letní noci mohou být velmi chladné a děti mohou snadno nastydnout. Zároveň by jim oblečení nemělo znesnadňovat pohyb.  Terra

18 Střelba  Každá zbraň by měla být před použitím zkontrolována odpovědnou osobou. Nestrpte jakoukoli nepřikázanou manipulaci se zbraní, i když není nabitá.  U vzduchovky se počítá s dostřelem 250 m. Za terči musí být vhodné pozadí, které neodrazí projektil (stráň, písek, prkna apod.). Při střelbě vzduchovkou vše na povel, totéž u luku, malorážky, přísná kázeň. Pro střelbu musí být vymezen a bezpečně zajištěn prostor, v němž se nesmí nikdo pohybovat, ani náhodný chodec, prostor pro střelbu musí být označen a hlídán.   Terra

19 Střelba Před střelbou prověřit čistotu hlavně, aby nedošlo k jejímu roztržení. Zbraň se nabíjí pouze na povel, a to na určeném místě v poloze ke střelbě (hlaveň míří do stanoveného směru). K terčům lze jít až po zabezpečení všech zbraní, na povel vedoucího. Na střelnici musí být přítomen zdravotník s lékárničkou. Zdůraznit dětem, že i primitivně vyrobené luky, šípy, oštěpy a kopí z proutků a klacků mohou být smrtícími zbraněmi a nepřipustit v tomto směru neorganizované hry. Terra

20 Airsoft Pouze s ochrannými pomůckami – brýle, oblečení rukavice
Prvotní úvaha by se měla týkat vhodnosti střelby jako takové, z hlediska její militantní a potenciálně agresivní povahy. Děti jsou v současné době stále silněji ovlivňovány agresí ve společnosti, v počítačových hrách a na televizních obrazovkách. Je otázka, zda máme při naší činnosti, v níž se snažíme kladně ovlivnit morální vlastnosti a hodnotové žebříčky dětí, dále posilovat potenciálně agresivní prvky. Terra

21 Lanové aktivity, horolezení
Nutná registrace u ČHS pro návštěvu horolezeckých lokalit Lezení v hale a na umělých stěnách i bez registrace. Nutné další vzdělání, kurz Lanáč, kurzy z Lanových center… Terra

22 Zahraniční akce Rozhodnout se pro zahraniční akci je třeba velmi brzy, doporučuji více než rok předem. Rok předem dáme vědět potenciálním účastníkům zhruba směr, cíl a orientační cenu, motivujeme je k zájmu a rodiče k šetření peněz. Půl roku předem bychom měli mít definitivně uzavřenou smlouvu s cestovkou či dopravcem, přesnou trasu, přesné podmínky. Čtyři měsíce předem bychom měli mít závazné přihlášky a poplatky, aby zbyl čas na případnou nabídku přebytečných, neobsazených míst. Terra

23 Zahraniční akce Je důležité vědět, že při zahraniční akci se na nás vztahují české zákony (stanovuje například trestné činy spáchané v zahraničí) i zákony dané země a obdobně předpisy pro zotavovací akce dětí a dorostu a hygienické směrnice české i dané země. " Skupina mých kamarádů se vydala na Ukrajinu. Hned po příjezdu na nádraží byli zatčeni místní policií, neboť na opasku měli zavěšené lovecké nože. Na Ukrajině je takový nůž podle zákona útočnou zbraní a nesmí se nosit. Polovina z účastníků tak strávila více než týden ve vazbě a peníze, co měli na útratu, zaplatili jako pokutu a úplatky před odjezdem zpět domů." Terra

24 Zahraniční akce Zajistit pro všechny účastníky zdravotní a úrazové pojištění, nespoléhat se v tomto na rodiče, poplatek za pojistky zahrnout do ceny zájezdu. Od pojistek a všech významných dokumentů pořídit dvě fotokopie, jednu ponechat doma a druhou vzít s sebou uloženou v jiném zavazadle u někoho jiného než originály (pro případ ztráty či krádeže). Vybrat od všech účastníků barevnou fotografii pasového formátu a fotokopii pasu - strany s fotografií, jménem a popisem. V případě ztráty pasu na tyto kopie nechá většina celnic projet, případně na jejich základě vystaví český konzulát na počkání náhradní doklad. Terra

25 Zahraniční akce Na počátku akce vybrat od všech účastníků prohlášení o bezinfekčnosti a proškolit všechny účastníky v zásadách a pravidlech, jež je třeba dodržovat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (soupis bodů si je nutno předem připravit), provést o tom zápis. Doporučuji napsat a nakopírovat dostatečný počet seznamů účastníků zájezdu (jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo pasu) ověřených razítkem pořádající organizace. Velmi to zjednodušuje a urychluje odbavení na některých celnicích. Terra

26 Terra Díky… Terra


Stáhnout ppt "Terra Táboření Ondřej Tesař - Bóža Terra."

Podobné prezentace


Reklamy Google