Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _15 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Výsledky husitská revoluce Anotace: Žáci se seznámí s Jiříkem z Poděbrad, zemským správcem, českým králem, jeho vnitřní politikou i jeho úsilím sjednotit Evropu. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

2 Husitský král Jiří z Poděbrad
VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

3 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Opakování Kdo se ujal vlády v Čechách po husitské revoluci? Zikmund Lucemburský V čem se lišila Basilejská kompaktáta od 4 pražských artikul? Kompaktáta nezahrnovala rovnost mezi lidmi. Jakou církev si mohl po revoluci zvolit obyvatel českého státu? Katolickou x kališnickou V čem se liší přijímání pod jednou a pod obojí? Věřící – hostii (tělo Krista) x věřící hostii i víno (krev Krista) Jak pohlížel zbytek Evropy na České království? Čechy byly považovány za kacířskou zemi. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

4 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
O veřejných sporech a záležitostech rozhodují příslušníci 3 stavů: Vyšší šlechta Královská města Za husitských válek se území českého státu téměř nezměnilo, ale spojení mezi zeměmi Koruny české se uvolnilo. Nižší šlechta VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

5 Společnost se dále dělí podle náboženské víry na:
kališníci katolíci Dochází k neustálým sporům, vzájemnému ničení vesnic. Kališnický svaz ve vých. a stř. Čechách Katolická šlechta a královská města Jiří z Poděbrad Oldřich z Rožmberka Oba rody zbohatly během husitských válek VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

6 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Po smrti Zikmunda Lucemburského se v roce 1438 českým králem stal jeho zeť Albrecht II. Habsburský. Rakouský vévoda Albrecht osiřel v 7 letech a jeho poručníkem se stal Zikmund Lucemburský. Při první křížové výpravě obléhal Tábor. Oženil se s jedinou Zikmundovou dcerou Alžbětou a jako Zikmundův dědic se stal králem českým a uherským. Při tažení do Uher (musel obhájit uherskou korunu) se nakazil u Komárna úplavicí a ve vojenském táboře zemřel. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

7 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
4 měsíce po Albrechtově smrti se Alžbětě konečně po dvou dcerách narodil dlouho očekávaný syn Ladislav. Protože přišel na svět až po smrti svého otce, začalo se mu přezdívat Ladislav Pohrobek. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

8 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Po smrti Albrechta nastalo období bezvládí. Mocenské spory mezi katolickou a kališnickou stranou vyvrcholily v roce Jiří z Poděbrad se svým landfrýdem dobyl Prahu. -> prohlásil se za zemského správce nezletilého Ladislava Pohrobka, vnuka Zikmunda Lucemburského. Přes odpor nepřátel si jako zemský správce počínal úspěšně -> 1453 – potvrzen i katolíky VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

9 Jiří z Poděbrad zemským správcem
Činy: Obnovil dolování stříbra v Kutné Hoře. Chránil bezpečnost obchodních cest. Uděloval nové výsady měšťanům pro podporu řemesel a obchodu. Zakročil proti loupeživým rytířům. Hájil zájem českého státu a rozmnožoval i své statky. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

10 Smrt Ladislava Pohrobka
Roku 1457 přijel Ladislav Pohrobek do Čech, aby se ujal vlády a seznámil se s českou společností a prostředím. V Praze se také měla uskutečnit jeho svatba s francouzskou princeznou Magdalenou, dcerou krále Karla VII. Během příprav na svatbu však sedmnáctiletý král náhle onemocněl a po třech dnech zemřel. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

11 Smrt Ladislava Pohrobka
Jedni usuzovali na otravu a podezřívali z královraždy Jiřího z Poděbrad, který poté získal český trůn. Další domněnkou bylo, že šlo o morovou nákazu. Teprve v roce 1985 dospěl antropolog MUDr. Emanuel Vlček po vyšetření králových kosterních pozůstatků k názoru, že Ladislav trpěl vzácnou formou leukémie. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

12 Jiří z Poděbrad českým králem
Přestože o český trůn projevili zájem evropští panovníci, zemský sněm zvolil v roce 1458 za českého krále Jiřího z Poděbrad. -> první český král, který nepocházel z královského rodu VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

13 Mírový program Jiřího z Poděbrad
Se svými rádci Jiřík vypracoval návrh na mírový svaz evropských panovníků -> v čele měl stát francouzský král Podmínka členství: vládci proti sobě nebudou válčit a spory vyřeší smírně Cíl: zajistit mír Evropě a ochránit ji před Turky Západoevropští vládci o návrh neprojevili zájem. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

14 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Z Čech až na konec světa Aby čelil špatné pověsti Čechů v zahraničí, rozhodl se vyslat na cestu po Evropě další výpravu -> cesta králova švagra Jaroslava Lva z Rožmitálu. (rytířské chování, smíšené národy (Češi a Němci) i konfese (kališníci i katolíci) a nákladnými dary pro panovníky) Cestu popsal ve svém deníku Václav Šašek z Bířkova. Navštívili Anglii, Nizozemí, Francii, Španělsko, Portugalsko, Itálii a rakouské země. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

15 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Křížová výprava Kališníci si Jiříka zvolili pro to, že doufali v zachování kompaktát. Papež ho potvrdil, protože věřil ve spojení církve. -> když se nedočkal, prohlásil Jiříka za kacíře a proti Čechům vyhlásil křížovou výpravu. -> Papežovu výzvu vyslyšel uherský král Matyáš Korvín, který toužil po zemích Koruny české. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

16 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Jiřík pomohl Matyášovi získat uherský trůn a provdal za něho svou dceru Kateřinu. -> Matyášova touha po moci a novém území byla však silnější než bývalé přátelství s Jiřím z Poděbrad. (Kateřina v té době už nežila, zemřela při porodu prvního dítěte.) VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

17 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
V první fázi války byl Matyáš úspěšný. Postavil se na stranu stavovského odboje (katolická moravská královská města), dobyl Moravu. Na počátku roku 1469 se také pokusil o vpád do Čech, který byl ovšem neúspěšný, neboť jeho armáda byla překvapena u Vilémova. Po dohodě s Jiřím z Poděbrad se Matyáš vrátil zpět na Moravu. Poté se nechal 1469 v Olomouci zvolit českými a moravskými katolickými stavy českým králem. Obsadil Moravu, Slezsko a Lužici. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

18 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Uprostřed bojů s domácími nepřáteli a Matyášem Jiří z Poděbrad v roce 1471 umírá. Pohřben je v královské hrobce ve Svatovítském chrámu. Krátce před svou smrtí bylo Jiříkovi jasné, že nemůže zemi zajistit pro svůj rod, proto nabídl českou korunu polským Jagelloncům. Chrám sv. Víta na Pražském hradě VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

19 Vláda Jiřího z Poděbrad zápis
1437 – umírá Zikmund -> českým králem Albrecht Habsburský, ale 1439 také umírá -> v Čechách bezvládí a spory mezi katolíky a kališníky Jiří z Poděbrad – vůdce nejsilnějšího kališnického svazu (vých. Čechy) -> 1448 dobyl Prahu 1453 – prosadil na trůn nezletilého Ladislava Pohrobka -> Jiří z P. zemským správcem 1458 – po smrti Ladislava Pohrobka zvolen zemským sněmem za prvního českého krále, který nepocházel z královského rodu Vnitřní politika: posílení hospodářství, vládne zemi katolíků a kališníků, buduje cesty pokr. VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

20 Vláda Jiřího z Poděbrad zápis pokr.
Zahraniční politika: obrana proti křížové výpravě uherského krále Matyáše Korvína Snaha sjednotit evropské panovníky pro mír a obranu proti Turkům -> nezdařilo se umírá VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad

21 VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Sova Rytíř s hradem Rytíř na koni Město Kalich Kříž Křižák Čáp s dítětem Meč Stříbro Smrt Hrob Král Holubice Mapa Evropy Svatební dort Chrám sv. Víta VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_15_Husitský král Jiří z Poděbrad"

Podobné prezentace


Reklamy Google