Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030214 Název: Doba Poděbradská 1. Autor: Mgr. Marek Lengál Třída:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030214 Název: Doba Poděbradská 1. Autor: Mgr. Marek Lengál Třída:"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030214 Název: Doba Poděbradská 1. Autor: Mgr. Marek Lengál Třída: 6. V Doporučený čas:15 – 20 minut Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219. Stručná anotace Materiál slouží k výkladu dějin českého státu po vymření Lucemburků, nástupu Habsburků a Jednotě bratrské.

2 Zápas o královskou korunu po husitských válkách a smrti Zikmundově nastala v Čechách doba bezvládí, kdy o vladařských záležitostech rozhodují zemské a krajské sněmy narůstají spory mezi šlechtou a městy o podílu na moci, kterou získaly za husitských válek

3 Albrecht II. Habsburský (1437 – 1439) rakouský vévoda, manžel jediné Zikmundovy dcery Alžběty, byl zvolen na základě dynastické smlouvy mezi Habsburky a Lucemburky proti jeho volbě ostře vystoupila kališnická šlechta i Jan Rokycana, která si přála za panovníka polského prince Kazimíra po korunovaci r. 1438 odjíždí do Uher, kde musí čelit tureckému nebezpečí spory o nástupnictví se vyřešily r. 1439, kdy Albrecht zemřel ve vojenském ležení, pravděpodobně na mor krátce po jeho smrti se mu narodil syn Ladislav, který získal přízvisko Pohrobek

4 Albrecht II. Habsburský 1

5 Petr Chelčický a Jednota bratrskáJednota bratrská Petr Chelčický (1390-1460) jihočeský zeman, originální filozof, kritik společnosti ; svědek pustošivých husitských válek; česky psané spisy - odmítal učení církve o rozdělení společnosti na kněžstvo, šlechtu a lid (traktát o trojím lidu), hlásal rovnost lidí v právech a povinnostech, proto netřeba zákonů, úřadů, soudů, vojska; odmítal panování osob světských i duchovních, odvádění daní, platů; představa ideální církve, kritika hromadění majetku (traktát Sieť viery pravé); novou společnost nelze uskutečnit násilím (neodporovat zlu i za cenu ohrožení vlastního života); požadavek pokory, trpělivosti, dobrovolné chudoby a přísné mravní kázně;odmítl potřebnost, vyššího vzdělání

6 Spis Petra Chelčického 2

7 Jednota bratrská založena r. 1457 v Kunvaldu u Žamberka bratrem Krajčím na základě učení Chelčického na rozdíl od husitů volila svého biskupa a světila kněze podporovala vzdělanost; od poč. 16. stol přijímala mezi sebe šlechtice i měšťany dostala se do konfliktu s katolíky i kališníky

8 Dům v Kunvaldu, kde byla založena Jednota bratrská 4

9 Ladislav Pohrobek, král Holec (1439 – 1457) po Albrechtově smrti nastalo v Čechách opět bezvládí 1440 – mírný list → dohoda mezi katolíky a kališníky o zachování míru v zemi moc v zemi se ocitá v rukou Landfrýdů → branně – politická seskupení šlechty a královských městLandfrýdů v čele landfrýdů stáli hejtmané → do čela nejmocnějšího východočeského landfrýdu byl po smrti Hynka Ptáčka z Pirkštejna zvolen Jiří z Poděbrad

10 5 Ladislav Pohrobek

11 Použité materiály a seznam citací 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anonym_Koenig_Albrecht_II.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anonym_Koenig_Albrecht_II.jpg 2.http://dig.vkol.cz/dig/mi164/0001rx.htmhttp://dig.vkol.cz/dig/mi164/0001rx.htm 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Domek_Na_sboru.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Domek_Na_sboru.JPG 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ladislas_the_Posthumous_001.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ladislas_the_Posthumous_001.jpg 5.Harna, Josef, Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1995. 296 s. ISBN 80-7168-286-1.


Stáhnout ppt "Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030214 Název: Doba Poděbradská 1. Autor: Mgr. Marek Lengál Třída:"

Podobné prezentace


Reklamy Google