Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jana Rykrová TEMATICKÁ OBLAST: Dějepis NÁZEV DUMu: Europa Jagellonica POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JR_DĚJEPIS_11 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): Prezentace byla použita v dějepisném semináři. Jedná se o prezentaci výkladovou, ale předpokládá, že žáci se již orientují v problematice. Je vhodné ji doplnit referáty k jednotlivým událostem nebo osobnostem a nebo ji využít jako opakování. Samotná prezentace především směřuje k tomu, aby žáci chápali české dějiny v kontextu dějin evropských.

2 EUROPA JAGELLONICA

3

4 Kdo vládl v ČESKÝCH ZEMÍCH?
1419 1420 1458 1471 1516 1526

5 Kdo vládl v českých zemích?
1419 umírá Václav IV. Lucemburský husitské války 1420 Zikmund Lucemburský Zikmund Lucemburský Albrecht Habsburský Ladislav Pohrobek 1458 Jiří z Poděbrad 1471 Vladislav Jagellonský 1516 Ludvík Jagellonský 1526 Ferdinand Habsburský

6 Proč od 14. století roste zájem o střední Evropu?

7 Proč od 14. století roste zájem o střední Evropu?
stříbro, zlato X západní Evropa – nedostatek potencionální ekonomická i politická opora římského císaře turecké nebezpečí Od posledních Přemyslovců: snaha vytvořit velké soustátí ve střední Evropě Přemyslovci Lucemburkové Po smrti Zikmunda odcházejí Lucemburkové z jeviště evropských dějin.

8 Kdo usiluje o český trůn v 15. století?

9 Kdo usiluje o český trůn v 15. století?
Jagellonci Habsburkové Jiří z Poděbrad Matyáš Korvín

10 dvě koncepce ovládnutí střední evropy
Habsburkové: Rakouské země České země Uhry Jagellonci: Polsko České země Uhry

11 Jagellonci 1386 – sňatkem polské princezny Hedviky s litevským knížetem Jagiellem vzniká polsko-litevská personální unie christianizace Litvy V 15. století Jagellonci usilují o získání české koruny, ale postupují velice obezřetně. „Kdo si počká, ten se dočká“ Alžběta Habsburská – sestra Ladislava Pohrobka Vladislav Jagellonský – od 1471 český král

12 záhadný zikmund korybutovič
Na počátku husitských válek, když byly české země bez krále, vyslala část české šlechty do Polska nabídku české koruny. Jagellonci – opatrný postup + chtěli českou korunu + byli ve sporu se Zikmundem Lucemburským, protože v jejich neprospěch rozhodl spor s řádem německých rytířů o přístup k Baltu - nemohli přijmout nabídku české koruny od husitů, nechtěli roztržku s papežem /Litva nebyla christianizovaná/ … přichází do Čech syn litevského velkoknížete a synovec polského krále Zikmund Korybutovič, čáslavský sněm ho zvolil zemským správcem

13 Zikmund Korybutovič přijal artikuly 1423 ho polský král povolal zpátky
odmítl, shromáždil vojsko na podporu husitů klatba v Čechách vězněn na hradě Valdštejně, vypovězen ze země husitský hejtman v Glivici /Slezsko/ účastnil se bitvy u Ústí a u Domažlic do Polska se vrátil po bitvě u Lipan

14 Rok 1436 Basilejská kompaktáta
Zikmund Lucemburský českým králem – neúspěch jagellonské politiky ……..ale Zikmund nemá mužského potomka Zikmundova dcera Alžběta je provdána za Albrechta Habsburského….. na řadě jsou Habsburkové Jagellonci zatím sázejí na sňatkovou politiku: synové krále Kazimíra + dcery Albrechta Habsburského /Alžběta a Vladislav/ Alžběta Habsburská – sestra Ladislava Pohrobka Vladislav Jagellonský – od 1471 český král

15 Habsburkové Habichtsburg 1278 Rudolf 1306 Rudolf 1437 Albrecht
Ladislav Pohrobek Habichtsburg je původní rodové sídlo Habsburků, na území dnešního Švýcarska. L.P. -narodil se po smrti svého otce Albrechta v Uhrách. Matka Alžběta, aby mu zajistila uherskou korunu, ho nechala ve 3 měsících korunovat uherským králem, ukradla svatoštěpánskou korunu a utekla s ní i se synem do Vídně.

16 Volná díla, staženo z wiki

17 Co mají tito dva muži společného?
zvoleni zemským sněmem nepocházejí z panovnické dynastie nezaložili panovnickou dynastii v pozadí volby papežská diplomacie čeští králové neuznaní papežem příbuzenský vztah X nepřátelé Katolická církev zůstává v krizi, koncily ji nevyřešily. Papežská politika hledá nový obsah, podnět, který by mohl křesťany sjednotit – soustřeďuje se na obranu Evropy proti Turkům a proto podporuje volbu Jiřího i Matyáš, protože se jeví jako silné osobnosti, které by mohly obranu Evropy realizovat. Plán ztroskotal, protože Jiří a Matyáš se nestali spojenci. Papež se odvrací nejdřív od Jiřího, později i od Matyáše. Matyáše neuznal za českého krále, protože dobyl a obsadil katolické Slezsko.

18 Jiří z poděbrad 1448 zemský správce 1458 český král
1462 zrušení kompaktát, klatba Jaká je reakce Jiřího na definitivní roztržku s papežem?

19 Co udělá jiří po definitivní roztržce s papežem?

20 Co udělá jiří po definitivní roztržce s papežem?
Vypracuje plán na vytvoření mezinárodní mírové organizace. Spolek evropských panovníků Bez účasti papeže Také na obranu proti Turkům …….A co Jagellonci?

21 A co jagellonci? Jiří z Poděbrad je realistický politik……
……nemůže se stát zakladatelem dynastie ……vede s Jagellonci jednání o nástupnictví Vladislav Jagellonský zvolen českým králem (kališnické stavy i část katolické šlechty) Vedlejší země koruny české ovládal Matyáš Korvín Polský král Kazimír slíbil, že zaplatí Jiříkovy dluhy, prosadí u papeže potvrzení kompaktát a bude hájit hranice zemí Koruny české

22

23 Nástup jagellonců na český trůn
1471 Vladislav /syn polského krále/ zvolen českým králem 1479 dohoda s Korvínem o rozdělení moci 1490 Matyáš Korvín umírá a Vladislav se stává králem uherským druhá větev dynastie vládne v Polsku a Litvě A jak to skončilo?

24 Jagellonci ztrácejí vládu v českých zemích a Uhrách
1526 Bitva u Moháče Anna Jagellonská ____Ferdinand I._____ Jagellonci ztrácejí vládu v českých zemích a Uhrách Dějiny dynastie Jagellonců končí vládou krále Zikmunda II. Augusta, který neměl mužské potomky. V roce 1569 souhlasil s vytvořením jednotného polsko-litevského státu s názvem Rzeczpospolita.

25 Náměty na referáty Zikmund Lucemburský Ladislav Pohrobek Matyáš Korvín
Mírový projekt Jiřího z Poděbrad Priority vlády Jiřího z Poděbrad Stavovská monarchie Turecké nebezpečí Bitva u Moháče

26 Shrnutí Které dynastie soupeří v 15. století o středoevropskou oblast?
Jakému nebezpečí je vystavena střední Evropa v 15. století? Jak využívá Matyáš Korvín problematickou situaci Jiřího z Poděbrad? Kteří panovníci z dynastie Jagellonců v českých zemích vládli, jaké je hodnocení jejich vlády? Kterým zemím vládnou Jagellonci na přelomu 15. a 16. století?

27 Mapa Evropy VOKATÝ, Tomáš. wikipedie [online]. [cit. 19. 12. 2012]
Mapa Evropy VOKATÝ, Tomáš. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázky AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: THUROCZ. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Použitá literatura HORA, Petr. Toulky českou minulostí 2. Praha: Práce, 1991, ISBN ČORNEJ, Petr. Zápasy o český trůn 1457 – přednáška na Letní škole historie 2011


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google