Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba poděbradská a Jagellonci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba poděbradská a Jagellonci"— Transkript prezentace:

1 Doba poděbradská a Jagellonci
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Albrecht Habsburský Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437 bez dědice, ale měl dceru, která byla provdána za Albrechta Habsburského – ten se ujal vlády, ale již v roce 1439 umírá až po jeho smrti se narodil jeho syn Ladislav (díky tomu získal přízvisko Pohrobek) Albrecht Habsburský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Ladislav Pohrobek Ladislav Pohrobek jako dítě Ladislav Pohrobek zdědil korunu českou i uherskou, ale jako dítě zatím vládnout nemohl matka se s ním uchýlila do Uher, kde se správcem království stal Jan Hunyadi oproti tomu v Čechách vznikly krajské spolky šlechty a měst – tzv. landfrýdy (v čele volení hejtmané) Jan Hunyadi Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad do čela silného svazu východočeských landfrýdů se dostal kališnický šlechtic Jiří z Poděbrad 1452 se stal správcem Českého království 1457 náhle umírá Ladislav Pohrobek Ladislav Pohrobek Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Jiří z Poděbrad Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem po smrti Ladislava Pohrobka jak České království, tak Uhry si zvolily nového krále: 1458 zvolen českým králem Jiří z Poděbrad, v Uhrách syn Jana Hunyadiho – Matyáš Hunyadi (zvaný Korvín) Jiří z Poděbrad – výjimečné vladařské schopnosti, ale několik problémů: původ, náboženství a Matyáš Korvín Matyáš Korvín Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Jiří z Poděbrad původ: byl „pouze“ šlechtic (nebyl z královského rodu), současně volený král, ne dědičný náboženství: byl kališník, tedy v očích Evropy kacíř Matyáš Korvín – Jiřího zeť, usiloval o českou korunu, měl podporu papeže, protože byl katolík Jiří z Poděbrad Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Jiří z Poděbrad Jiří z Poděbrad vládl velmi rozumně – kališníci a katolíci si vedle sebe žili spokojeně papež očekával, že přestoupí ke katolictví, ale to Jiří z Poděbrad neučinil – proto prohlásil basilejská kompaktáta za zrušená a českého krále za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu Jiří z Poděbrad Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Jiří z Poděbrad Jiří z Poděbrad hledal spojence a současně chtěl Evropě zajistit mír a obranu před tureckým nebezpečím – vypravil na evropské panovnické dvory poselstvo za účelem vzniku mírového svazu (panovníci nebudou proti sobě válčit a spory budou řešit pouze diplomatickou cestou) – na Jiřího návrh však nikdo nepřistoupil (Jiří nebyl katolík a současně nevěřili, že hrozí turecké nebezpečí) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Jiří z Poděbrad spor mezi Jiřím z Poděbrad a papežem povzbudil domácí nepřátele – katolická šlechta a města zahájily proti králi odboj do čela křižáckého tažení se postavil Matyáš Korvín – v bitvě u Vilémova (1469) Jiří z Poděbrad Matyáše Korvína zajal, ale následně ho propustil na svobodu Král Jiří Poděbradský nad obklíčenými vojsky krále Matyáše u Vilémova Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Jiří z Poděbrad Matyáš Korvín se „odvděčil“ – v Olomouci se nechal Jiřího protivníky zvolit českým králem Jiří z Poděbrad si za této situace uvědomil, že pro své syny nemůže zajistit následnictví trůnu – proto jej nabídl polskému královskému rodu Jagellonců 1471 Jiří z Poděbrad umírá Pomník Jiřího z Poděbrad Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Vladislav Jagellonský
v roce 1471 je Vladislav Jagellonský zvolen českým králem pocházel z královského rodu, katolík králem dvojího lidu (kališníci a katolíci) boje s Matyášem Korvínem, který se královské koruny nechtěl vzdát Vladislav Jagellonský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Vladislav Jagellonský
vládu si nakonec rozdělili: Vladislav Jagellonský vládl v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, ve Slezsku a Lužici Vladislav měl mírnou povahu – toho využívala šlechta k získání většího vlivu – královská moc slábla ač katolík, ke kališníkům se choval smířlivě Mapa Zemí koruny české Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Vladislav Jagellonský
1485 za Vladislavova přispění uzavřen kutnohorský mír mezi kališníky a katolíky – zrovnoprávněna obě náboženství (začalo období vzájemné náboženské snášenlivosti) 1490 – umírá Matyáš Korvín bez dědice – k Čechám zpět připojeny vedlejší země Koruny české Vladislav Jagellonský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Vladislav Jagellonský
Vladislav Jagellonský je též zvolen uherským králem a královský dvůr stěhuje do uherského Budína za jeho vlády došlo k zapsání zemského práva – 1500 vydáno Vladislavské zřízení zemské 1516 – Vladislav Jagellonský umírá Vladislavova pečeť Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Ludvík Jagellonský Ludvík Jagellonský sídlil též v Budíně
musel se věnovat obraně Uher před nájezdy Turků 1526 – bitva u Moháče, Ludvíkovo vojsko se dalo na útěk, král se při pádu z koně utopil v bažině jelikož neměl děti, muselo České království hledat nového krále Památník bitvy u Moháče Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 Řešení nástupnictví nejpravděpodobnějším kandidátem byl Ludvíkův švagr Ferdinand Habsburský v Uhrách a ve vedlejších zemích Koruny české přijali Ferdinanda Habsburského jako krále dědičného v Čechách ale prosazeno, že král musí být zvolen (Ferdinand byl katolík a kališníci chtěli mít na něj větší vliv) Ferdinand Habsburský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Řešení nástupnictví Ferdinand Habsburský slíbil, že bude dodržovat kompaktáta a respektovat stavovská privilegia proto byl nakonec v roce 1526 zvolen českým králem Ferdinand Habsburský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Zdroje – použitá literatura
VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN s. 109 – 114. Zdroje – obrázky Znak Zemí koruny české Volně šiřitelné Albrecht Habsburský Ladislav Pohrobek jako dítě (Karel Javůrek) Jan Hunyadi Jiří z Poděbrad (Jan Vilímek) Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem (Josef Mathauser) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Zdroje – obrázky Ladislav Pohrobek Volně šiřitelné Matyáš Korvín Jiří z Poděbrad GNU Free Documentation License, Version 1.2 Bitva u Vilémova (Adolf Liebscher) Pomník Jiřího z Poděbrad Vladislav Jagellonský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Zdroje – obrázky Mapa Zemí koruny české Volně šiřitelné Vladislav Jagellonský Vladislavova pečeť Ludvík Jagellonský Památník bitva u Moháče GNU Free Documentation License, Version 1.2 Ferdinand Habsburský (Hans Bocksberger) Ferdinand Habsburský (Martin Rota Kolunic) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Doba poděbradská a Jagellonci"

Podobné prezentace


Reklamy Google