Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření domácnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření domácnosti"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření domácnosti

2 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Obsah školení Rodinný rozpočet – nutnost, zbytečnost? Typy rozpočtu Analýza finanční situace jednotlivce, domácnosti Tvorba rozpočtu Cashflow Sledování rozpočtu Reklama a lidé…….. Finanční produkty Finanční poradenství Diskuse, dotazy, náměty Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

3 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Rozpočet domácnosti dle průzkumů v současné době řeší jen cca třetina dotazovaných domácností je důležitým nástrojem pro jasný přehled hospodaření jednotlivce, či domácnosti může mít naprosto jednoduchou a srozumitelnou podobu pomůže vyřešit nejasnosti v hospodaření dokáže odhalit rezervy, či nedostatky v hospodaření domácnosti Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

4 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Typy rozpočtu Vyrovnaný rozpočet Přebytkový rozpočet Schodkový rozpočet (deficitní rozpočet) – nutnost řešení – rizika ve vzrůstající zadluženosti (bankovní - nebankovní půjčky, splátkový prodej…) Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

5 Aktivita – analýza rozpočtu
Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

6 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Dvoutřetinová většina občanů ČR (67 %) uvádí, že se současným příjmem v domácnosti vychází obtížně. Tento podíl se v posledních letech mírně zvyšuje. Téměř dvě třetiny lidí (62 %) dále uvádějí, že se jim za poslední tři měsíce nepodařilo nic uspořit, což je rovněž poněkud více než v předchozích letech. Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. března Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů. Bezprostředním indikátorem spokojenosti občanů s jejich příjmy jsou odpovědi respondentů na otázku, jak vycházejí se svým příjmem v domácnosti. Jde ovšem o subjektivní hodnocení, které se sice odvíjí od reálného příjmu domácnosti, ale ve značné míře závisí na širší životní a sociální situaci dotázaného. V březnovém výzkumu STEM třetina dotázaných občanů uvedla, že jejich domácnost s příjmem vychází snadno. Podle většiny dotázaných tedy výše jejich příjmu nedosahuje úrovně, která by představovala snadné finanční zabezpečení domácnosti, naopak znamená potíže a omezení, jimž musí lidé čelit. Problematickou finanční situaci naznačují odpovědi 30 % občanů, kteří se svým příjmem vycházejí “obtížně” nebo dokonce “velmi obtížně”. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

7

8 Jak může vypadat rozpočet?
nejjednodušší formou je tužka a papír použití některých aplikací, programů, které jsou součástí OS, využití jejich funkcí internetové bankovnictví a jeho sledování nákup programů domácího účetnictví Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

9

10

11 Analýza majetku a finanční situace jednotlivce, domácnosti
Majetek domácnosti je vše, co domácnost vlastní, s čím disponuje. Rozlišujeme majetek: Hmotný nemovitý (pozemek, stavební parcela, zahrada, chata, garáž, dům, byt, chalupa) Hmotný movitý (auto, starožitnosti, koberce, nábytek, hudební nástroje, staré mince, obrazy, počítač, fotoaparát, mobil, kamera, lednice, mrazák,...) Nehmotný (projektová dokumentace, scénář filmu, patentovaný vynález, autorská práva,…). Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

12 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

13 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Tvorba rozpočtu V okamžiku, kdy sedíte nad prázdným papírem nebo před prázdnou tabulkou a chcete začít s rozpočtem, přijdou pochyby. Pro ulehčení situace se zde nabízí pár tipů: Co nejpečlivěji odhadněte své příjmy – vezměte si např. k ruce výplatní pásky za posledních pár měsíců. Ujistěte se, že jste nezapomněli na nějaký důležitý výdaj. Zkontrolujte si výpisy z účtu z poslední doby, abyste viděli, že jste zahrnuli všechny důležité položky. Když sestavujete rozpočet, je důležité také předvídat cashflow – kdy obdržíte své příjmy a kdy budete muset zaplatit výdaje. Většinou je mezi těmito termíny časový rozdíl. Ujistěte se, že ho berete v úvahu. Přemýšlejte, co by mohlo mít vliv na váš rozpočet. Čím je ohrožen a jaké jsou možnosti zajištění. A vymyslete alternativní opatření, která přijmete, pokud se vyskytnou nečekané změny. Jinými slovy, vytvořte si plán B. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

14 Jaká jsou rizika a možné krizové situace?
Dlouhodobá pracovní neschopnost Ztráta zaměstnání Úmrtí Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

15 Jak tato rizika eliminovat?
Pojištění při dlouhodobé pracovní neschopnosti Pojištění proti ztrátě zaměstnání Ostatní pojistné produkty – otázka pro finanční poradce Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

16 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Výdaje domácnosti stravování (potraviny, nápoje, veřejné stravování, návštěvy restaurací) bydlení (nájem, bytové zařízení, údržba a oprava bytu nebo domu, elektřina, plyn, voda oblečení (oděvy, obuv) doprava (veřejná doprava, provoz a údržba auta) pravidelné služby (telefonní, internetové, televizní a rozhlasové poplatky) kultura (knihy, časopisy, kino, divadlo, hudební nástroje, hudební záznamy) vzdělávání (učební potřeby, kurzy, odborná literatura) osobní zájmy a koníčky (sport, sběratelství, tanec, cestování) oprava a údržba zahrady, chalupy, chaty péče o zdraví (léky, poplatky ve zdravotnictví, ozdravné programy, posilovna) hygiena a péče o vzhled (služby kadeřníka, kosmetika) spotřební elektronika (spotřebiče, elektronika, multimediální technika) auto a jeho provoz (údržba, benzin, pojištění) rekreace, dovolená (zájezdy, lázně, dětské tábory) Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

17 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Výdaje dělíme na: Nezbytné výdaje – jsou potřebné k zajištění základního chodu domácnosti. Do nezbytných výdajů řadíme i splátky úvěrů. Zbytné výdaje - by rodina v případě nutnosti mohla omezit nebo se bez nich zcela obejít. Hranice mezi výdaji nezbytnými a zbytnými je individuální a nelze ji přesně stanovit. Záleží na zvyklostech a preferencích každé konkrétní rodiny. Prostřednictvím Investičních výdajů rodina buduje své úspory, svůj investiční majetek (ze kterého pak pořizuje své cíle). Nepravidelné výdaje jsou výdaje, které rodinný rozpočet nezatěžují pravidelně každý měsíc, ale v rodinném rozpočtu se s nimi musí počítat (dovolená, svátky apod.) Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

18 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Příjmy domácnosti Příjmy domácnosti mohou tvořit mzdy, dávky důchodového a nemocenského pojištění, sociální dávky, výživné, zisky z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti, z prodeje nemovitostí, z pronájmu nemovitostí (bytu, nebytových prostor), půjčky, úroky, výhry, výnosy z vkladů. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

19 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Je třeba rozlišovat: Aktivní příjmy jsou příjmy, pro které musí lidé něco aktivně dělat (např. mzda), nebo je jejich příjem závislý na někom jiném (např. na státu). Pasivní příjmy jsou příjmy, které rodině plynou z jejich investic, z jejich majetku (nájemné z pronajímaného bytu, úroky z termínovaného vkladu, dividendy ze zakoupených akcií). V rozpočtu domácnosti bychom neměli počítat s nahodilými příjmy, tj příjmy, které se objevují výjimečně, jednorázově (dědictví, finanční výhra…). Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

20 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Cashflow Když sestavujete rozpočet, je důležité také předvídat cashflow – kdy obdržíte své příjmy a kdy budete muset zaplatit výdaje. Většinou je mezi těmito termíny časový rozdíl. Ujistěte se, že ho berete v úvahu. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

21 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Sledování rozpočtu Je důležité rozpočet sestavit, ale stejně důležité je i sledovat ho. Rozpočtový proces nekončí v okamžiku, kdy rozpočet vytvoříte. Upravování rozpočtu je neustálý proces, který vám umožní získat správné informace, abyste mohli správně rozhodnout o svých financích. Doporučuje se sledovat rozpočet každý měsíc: pokud byste ho sledovali častěji, získáte pravděpodobně méně informací, než kolik stojí takto strávený čas. Pokud byste ho sledovali méně často, mohla by se vyvinout špatná finanční situace, kterou byste jen těžko se zpožděním řešili. Měli byste porovnávat sestavený rozpočet se skutečnými údaji, zkontrolovat příjmy a výdaje. Úkolem není jen spočítat rozdíly. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

22 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Důležité je: Analyzovat důvody, které stojí za rozdíly mezi tím, co jste očekávali a skutečností. Co je v rozpočtu špatně? Měli jste správné informace? Unikl vám při tvorbě rozpočtu nějaký výdaj nebo důležitý bod? Změnilo se něco v posledních měsících? Poučit se ze sledování rozpočtu. Ne nutně měsíčně, ale po určité době byste měli rozpočet aktualizovat na základě získaných informací. Měli byste postupně dojít k jasnějšímu, objektivnějšímu a realističtějšímu rozpočtu. Pokud to uděláte, dokážete mnohem lépe kontrolovat své finance. O tom není pochyb. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

23 Aktivita – rozdělení příjmů a výdajů
Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

24 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Reklama a její význam Význam Reklama oslovuje co nejvíce potencionálních zákazníků prostřednictvím všech druhů dostupných médií tak, aby v nich vyvolala nákupní reakci, zdůrazňuje určitý produkt pod konkrétní značkou. Reklama si klade za cíl nalákat, a přimět tak spotřebitele ke koupi výrobku, který je propagován. Působení reklamy na naše smysly je důsledně promyšleno do detailů, využívá se prvku protikladnosti – dobrý x špatný, produkt nebo službu doporučuje osobnost či specialista z oboru s tvrzením, že právě jimi reklamovaný produkt je na trhu skutečnou jedničkou. Z příjemce reklamy se tak stává typicky konzumní člověk, který díky důmyslnému působení reklamy nepřemýšlí o jejím účinku. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

25 Reklama a její vliv na spotřebitele

26

27 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Aktivita: Vyučující přinese do vyučování několik výrobků, či letáků, které tyto výrobky propagují. Žáci se (dle počtu ve třídě) rozdělí do skupin a během stanoveného časového limitu vymýšlí nejpoutavější slogan a navrhnou čas a umístění reklamy (internet, televize, rádiový spot apod.). Své výsledky pak prezentují před třídou a zdůvodní, jaký komunikační kanál a proč použili. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

28 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Finanční produkty Při poskytování bankovních produktů banka vychází z klientovy bonity (tzn. schopnosti dostát svých závazků a splácet úvěr) a při jeho posuzování provede úvěrovou analýzu, tj. vyhodnotí reálné možnosti klienta. Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

29 Banka při úvěrové analýze zkoumá:
zda poskytnutí úvěru odpovídá úvěrové politice banky, zda výše úvěru je v souladu s  možností banky a poskytnutí úvěru je v souladu se zákonem, serióznost klienta a jeho ochotu platit dluhy – zde je nutno zmínit existenci centrálního registru dlužníků (podrobnější popis v kapitole „Bankovní registr a jeho fungování“) schopnost splatit úvěr i s úrokem, což je posuzováno u podniku podle jeho finanční situace, u osob pak podle výše dosahovaného příjmu, výši vlastního kapitálu a výše závazků, zajištění úvěru tj. druhotného zdroje příjmů pro případ, že dlužník nemá dostatek peněžních prostředků na splácení úvěru a úroku. Úvěry mohou být zajištěny různými způsoby, nejčastěji zástavou movitých a nemovitých věcí Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

30 Bankovní registr a jeho fungování
Bankovní registr klientských informací (úvěrový registr) je základním nástrojem ekonomik zemí celého světa, bez kterého si lze jen stěží představit vstup naší země do společenství zemí EU. Úvěrový registr představuje databázi údajů o úvěrových vztazích. Je vytvořen na základě informací, které banky poskytují do samotného jádra registru a které jednotlivě nebo v souhrnu vypovídají o důvěryhodnosti klienta, včetně platební morálky. Tyto informace jsou denně aktualizovány a uchovávány po dobu 10 let.

31

32

33 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Centrální registr dlužníků (jehož součástí je bankovní registr) je informační systém, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných v České republice s napojením na registry EU, USA a dalších zemí. Podrobnosti na: Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

34 Aktivita – rozbor úvěrové smlouvy
Rozdejte jednotlivým týmům vzory úvěrových smluv, ve které budou chybět některé údaje. V následných prezentacích budou jednotlivé skupiny analyzovat chybějící informace a zdůrazňovat jejich nezbytnost ve smlouvě o úvěru (úroková sazba, splatnost, účel……) Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti

35 Finanční poradenství, finanční plán
Víte, jak souvisí finanční poradenství s finančním plánem? Není-li totiž výstupem finančního poradenství váš komplexní finanční plán, nelze vůbec mluvit o kvalitně provedené službě. Protože dobře sestavený finanční plán je pro rodinu věc k nezaplacení. Ušetří spoustu peněz i starostí.

36 Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti
Finanční poradenství Finanční poradci tzv. „ičaři“ – ano/ne? Finanční poradci – zaměstnanci jedné banky/finanční společnosti? Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti


Stáhnout ppt "Hospodaření domácnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google