Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy hospodaření Ladislav Pelcl – Bilbo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy hospodaření Ladislav Pelcl – Bilbo."— Transkript prezentace:

1 Základy hospodaření Ladislav Pelcl – Bilbo

2 Co nás čeká další program na příštím víkendu
domácí úkol před zkouškami test u zkoušek literatura: příručka Čekatelská zkouška Hospodaření od A do Z (pro zájemce) obojí prodává TDC:

3 Hospodaření účetnictví správa majetku rozpočty dostatek hotovosti
získávání zdrojů daně podklady pro řízení

4 Pravidla a omezení mohou být dána:
„zvenku“ – od EU, státu, poskytovatele peněz např. zákon o účetnictví, České účetní standardy aj. nám říkají, co vše má být na doklady atd. naše skautské – od ústředí, krajů, okresů nebo našeho vlastního střediska nejčastěji pravidla pro rozdělování dotací (za co „jsou body“) středisková pravidla pro proplácení vzdělávacích akcí více o pravidlech a předpisech v Základech organizace a práva (dále jen ORG)

5 Středisko – naše „firma“
věci, které používáme, všechny někomu patří: benzínový vařič patří vedoucímu míč na rugby máme půjčený od Jardy dům s naší klubovnou patří MČ Praha 9 středisko má několik raftů oddílové stany, co bereme na tábory, patří… středisku! oddíl nemá právní subjektivitu, není tedy vlastníkem žádného majetku (je jím středisko) – peněz, stanů, stolu v klubovně

6 Středisko – naše „firma“
kde to má dopad? téměř nikde na účetních dokladech nezmiňujeme oddíl pokud nám někdo daruje majetek, darovací smlouvu s ním podepisuje středisko středisko má bankovní účet, středisku se platí členské příspěvky – a středisková rada rozhoduje, kolik letos kdo zaplatí středisková rada schvaluje rozpočet střediska a zprávu o hospodaření za minulý rok

7 Středisko – naše „firma“
oddíly mohou nicméně mít klidně své svěřené pokladny a v rozpočtu vyhrazenou část prostředků, které mohou využít

8 Účetnictví a doklady systém pravidel pro evidování peněžních toků a majetku způsobem, který je průkazný je stanovený státem je založený na dokladech – tj. listině, která „nám něco říká“ – několika druhů…

9 Náležitosti prvotního dokladu
co by měl doklad obsahovat, aby nám za něj hospodář mohl dát peníze (co nechat opravit na místě)? co se stalo (nákup konkrétní věci, doprava) informace o ceně – celková částka (je-li to jedna věc) nebo i rozpis položek a cen datum vystavení dokladu (typicky datum nákupu) identifikace prodejce a případně kupujícího – viz ORG: název, sídlo, IČO jméno, adresa, datum narození nebo číslo OP

10 Náležitosti prvotního dokladu
Co nás naopak moc nezajímá? vyčíslení DPH – zcela nezajímavé podpis – jen u ručně psaných dokladů razítko – není třeba, jsou-li informace již vytištěny na paragonu – typicky u TESCO aj.

11

12

13

14

15 na faktuře je vždy odběratel – a tím musí být vaše středisko!

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Pokladna a pokladní doklady
pokladna = krabička, ve které jsou peníze pokladní deník = tabulka, kam si zapisujeme příjmy do pokladny a výdaje z pokladny pokladní doklad = kousek papíru, na základě kterého vydáváme/přijímáme peníze a zapisujeme do pokladní knihy příjmový doklad výdajový doklad

28 Pokladní kniha může být v pokladně záporný zůstatek?
datum číslo dokladu popis příjem výdej zůstatek PD-023 záloha od hospodáře 834,50 VD-033 potraviny výprava 584,50 250,00 VD-034 vstupné – výlet Praha 150,00 100,00 může být v pokladně záporný zůstatek? co když budeme potřebovat 23. ledna zaplatit našemu rádcovi paragon za 900 Kč za nákup keramické hlíny?

29 Pokladní doklady správná identifikace organizace:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlo Praha Nejzlejší 459, Praha IČ: vypište jeden příjmový doklad na příjem účastnického poplatku na výpravu dítěti z vašeho oddílu (z poslední výpravy) vypište výdajový doklad na tyto dva paragony, které jste dnes sami sobě zaplatili

30

31 Opravy na dokladech co když se přepíšeme?
často bývá nejjednodušší napsat celý doklad znovu druhou variantou je provést opravu, kde: bude jasné, kdo ji provedl (podpis opravujícího) kdy k opravě došlo (datum) bude čitelné a viditelné, co bylo před opravou a co je po ní (tedy žádné bělící pásky, přečmárání) – škrtnout jednou čarou

32 Jak vytvořit doklad bez bločku?
můžeme si ho i vytisknout z Wordu nebo napsat v ruce na kus papíru; musí vždy obsahovat: název dokladu – např. Příjmový pokladní doklad číslo dokladu – podle pokynů hospodáře – např. VPD-01 popis transakce (co se stalo) – Potraviny na výpravě datum vystavení dokladu (předání peněz) peněžní částku – slovy i číslicí identifikaci organizace vystavující doklad – název, sídlo, IČ – viz dříve (správný název střediska!) identifikace osoby, které peníze vyplácíme (u výdajových dokladů) nebo od které přijímáme (u příjmových) – přinejmenším jménem a příjmením, u „nedohledatelných“ osob včetně bydliště a data narození či čísla OP

33 Rozpočet akce věc, ve které při pohledu na akci zadáte
co budete dělat (výdaje, náklady) a kde na to vezmete (příjmy, výnosy) vytváří se před akcí, při jejím plánování je naplánovaný vyrovnaně či jinak rozpočet převyšující Kč nebo delší 6 dní => akci musí schválit středisková rada (po akci je třeba zjistit, jak vše dopadlo – tomu se říká vyúčtování – řekne nám, jak dobře byl rozpočet sestavený)

34 Náklady akce co nás může na výpravě stát peníze?
doprava, jízdné: ubytování, pronájem potraviny, stravné spotřební materiál vybavení služby ostatní nečekané náklady (či zvýšení jiných nákladů): rezerva

35 Výnosy akce kde můžeme získat peníze na předešlé náklady?
účastnické poplatky grant či dotace (MŠMT, magistrátu, MČ aj.) – mají pravidla – zeptat se hospodáře! dar (ohlásit hospodáři!) sponzoring, reklama, pronájem (daňový dopad! ohlásit hospodáři!)

36 Častá dotační pravidla
akce nesmí skončit v zisku (viz dále) na akci musí být alespoň X lidí do Y let (typicky „alespoň 8 lidí do 26 let“ nebo „min. 70 % osob je ve věku do 26 let“) grant/dotaci je možné použít jen na nějaký účel (typicky „jen na dopravu a ubytování“) nebo je seznam zakázaných věcí (ceny, dary, leasing, věci osobní potřeby, mzdy aj.)

37 Je po akci… vypořádat všechny závazky, pohledávky (platby), získat všechny doklady spočítat, jak akce vyšla výnosy > náklady: ZISK výnosy = náklady: vyrovnané výnosy < náklady: ZTRÁTA kdy je třeba řešit zisk z akce a jak? kdy je třeba řešit ztrátu z akce a jak?

38 Péče o majetek majetek přinejmenším od hodnoty 3000 Kč výše a využitelnosti delší než rok evidujeme (označujeme, číslujeme, máme v seznamu) nejméně jednou ročně probíhá tzv. inventarizace – kontrola, zda je seznam aktuální a nic se neztratilo

39 Domácí úkol sestavte rozpočet víkendové výpravy (spolu s informacemi o výpravě – tj. počet osob, kam se jede atd.) vyplňte pokladní knihu (pro naše účely stačí tabulka se sloupci: datum, číslo dokladu, text – popis transakce, příjem, výdej, zůstatek), máte-li vyúčtovat výpravu, kde jste:     7. dubna 2010 přijali zálohu na akci od hospodáře střediska Kč     9. dubna 2010 proplatili nakoupené jízdenky za Kč     9. dubna 2010 proplatili potraviny za Kč     10. dubna 2010 přijali účastnické poplatky ve výši Kč     10. dubna 2010 proplatili výtvarné potřeby za Kč     11. dubna 2010 proplatili nájem základny za 530 Kč     11. dubna 2010 přijali účastnické poplatky ve výši 500 Kč     15. dubna 2010 máte vrátit zálohu hospodáři střediska ve výši Kč Operace zaúčtujte v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Čísla dokladů vymyslete vlastní. Narazíte-li na nějaké nesrovnalosti, napište, jak byste je vyřešili. zašlete do 22. dubna 2010 na Anety a Bilba

40 Zkouška z hospodaření body z domácího úkolu
body z testu (kontrola dokladů, příjmové/výdajové doklady, pár otázek z teorie) dostatek bodů = úspěšná zkouška nedostatek bodů = probereme to ústně nedostatek bodů i po ústní části = znovu někdy za měsíc individuálně


Stáhnout ppt "Základy hospodaření Ladislav Pelcl – Bilbo."

Podobné prezentace


Reklamy Google