Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zuzana Mikulová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zuzana Mikulová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava,"— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zuzana Mikulová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. OCEŇOVÁNÍ MAJETKU říjen 2012VY_52_INOVACE_UDE_190114

2 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Co už víme? Podnikatel při podnikání používá obchodní majetek. Jak a kde zjistíme hodnotu majetku, který podnikatel vlastní?

3 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetek musí podnikatel ocenit, tzn. musí provést vyjádření v peněžním měřítku. Oceňováním majetkových složek rozumíme způsob vyjádření jejich hodnoty v peněžním měřítku. Jednotnost v oceňování je předmětem právní úpravy a její dodržování je kontrolováno.

4 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Při oceňování jednotlivých složek majetku a závazků se používají závazné způsoby oceňování. pořizovací cenou vlastními náklady jmenovitou hodnotou cenou zjištěnou dle zvl. pr. př. reprodukční pořizovací cenou majetek se oceňuje podle právních předpisů

5 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen (nakoupen), a to včetně všech výdajů, které s pořízením daného majetku souvisí. Výdaji jsou například : doprava montáž clo projektové práce kolaudační poplatky pojištění provize pořizovací cena cena pořízení související výdaje

6 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Příklad: Podnikatel nakoupil v roce 2012 stroj. Jeho cena pořízení činila 230.000 Kč. Za dopravu a montáž stroje zaplatil 10.000 Kč. Jaká je jeho vstupní cena? vstupní cena pořizovací cena 240.000 Kč pořizovací cena 240.000 Kč cena pořízení 230.000 Kč cena pořízení 230.000 Kč související výdaje 10.000 Kč související výdaje 10.000 Kč

7 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Vlastní náklady Je způsob ocenění u pořízeného nebo vyrobeného majetku vlastní činností. VN mohou být: přímé o materiál o mzdy dělníků o zdr. a soc. pojištění o spotřeba energie a paliv o odpisy speciálních nástrojů nepřímé o na řízení a obsluhu výroby – výrobní režie (spotřeba formulářů, mazadel, telefonní poplatky, energie, opotřebení výrobních strojů) o na řízení a správu podniku – správní režie (tiskopisy, mzdy, spotřeba energií, opravy a udržování) vlastní náklady přímé nepřímé

8 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Příklad: Podnikatel vyrobil ve vlastní režii nábytek, který bude používat ke své podnikatelské činnosti. Náklady související s výrobou byly: spotřeba materiálu 30.000 Kč, mzdy 40.000 Kč, režijní výdaje 8.000 Kč. Jaká je jeho vstupní cena? vstupní cena vlastní náklady 78.000 Kč vlastní náklady 78.000 Kč přímé náklady 70.000 Kč přímé náklady 70.000 Kč nepřímé náklady 8.000 Kč nepřímé náklady 8.000 Kč

9 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm eviduje v daňové evidenci; je nutné ji stanovit na základě zákona o oceňování majetku. Používá se zejména v těchto případech:  u majetku nově zjištěného a v DE nezachyceného (inventarizační přebytek)  u nemovitého majetku, který FO pořídila nebo vyrobila v době delší než 5 let před jeho vložením do OM  u movitého majetku, který FO pořídila úplatně v době delší než 1 rok před jeho vložením do OM  u majetku nabytého darováním nebo zděděním, který FO nabyla v době delší než 5 let před jeho vložením do OM.

10 Příklad: Paní Alexandra Kohoutová si pořídila v roce 2010 profesionální šicí stroj za 60.000 Kč. V roce 2012 začala podnikat a svůj šicí stroj vložila do obchodního majetku své firmy. Znalecké ocenění šicího stroje v roce 2012 bylo 55.000 Kč. Jaká je vstupní cena šicího stroje? OCEŇOVÁNÍ MAJETKU vstupní cena reprodukční pořizovací cena 55.000 Kč reprodukční pořizovací cena 55.000 Kč

11 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Jmenovitá hodnota je hodnota, která je přímo uvedena nebo vytištěna (na bankovkách, mincích, fakturách). Cena zjištěná dle zvláštního právního předpisu je např. způsob oceňování hmotného majetku nabytého zděděním nebo darem. Cena se stanoví pro účely daně dědické nebo darovací, pokud od nabytí neuplynula doba 5 let.

12 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Zopakujme si: Oceňováním majetkových složek se rozumí způsob vyjádření jejich hodnoty v peněžním měřítku. Co rozumíme pod pojmem oceňování majetku?

13 CITACE ZDROJŮ PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence : Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2. aktualizované. Olomouc: ANAG, spol. s r. o., 2006, s. 36. ISBN 80-7263-331-7. ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2009 : praktický průvodce. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2009, s. 26. ISBN 978-8087237-11-3.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zuzana Mikulová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google