Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARI: Vize změn 162. Žofínské fórum Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky 25. března 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARI: Vize změn 162. Žofínské fórum Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky 25. března 2014."— Transkript prezentace:

1 ARI: Vize změn 162. Žofínské fórum Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky 25. března 2014

2 KRIZE...

3 Finanční? Politická? Sektorová? Systémová!

4 Historická zkušenost = výzva vládě ČR 3 ČR neustále klesá v celkovém hodnocení konkurenceschopnosti Celkové hodnocení ČR Institucionální zajištění Etické chování firem Užívání veřejných zdrojů Důvěra veřejnosti v politiky

5 Historická zkušenost = výzva vládě ČR 4 Kvalita infrastruktury je dlouhodobý problém Kvalita železniční infrastruktury Kvalita vodní infrastruktury Kvalita silniční infrastruktury Celková kvalita infrastruktury

6 Mysleme v evropském kontextu 5 Poučme se od sousedních států, není vše o penězích

7 Neefektivní zadávání veřejných zakázek 6 ČR +57 dní za 4 roky: největší skokové zhoršení mezi zeměmi EU Česká republika + 57 dní mezi roky 2009 a 2013 Průměr zemí EU: 123 dní ČR: Ekonomika přichází ročně o 60 miliard Kč opožděných veřejných zakázek

8 Hledání cesty - dříve

9 Krátkodobé vize, krátkodobá vítězství

10 Hledání cesty - nyní

11 Dlouhodobé vize, udržitelné podnikání Cíl: stabilní trh s jasnou vizí a pevnými pravidly

12 Jedinečnost dnešní situace 11 Musíme společně využít ideálního stavu pro prosazení změn ① Možnost sjednocení zájmů MD, MMR, MŽP, (MPO, MZ) - jednotné řešení infringementu EU kvůli EIA a přípravy zákona o liniových stavbách > místo MŽP by proces mělo vést MD ③ Ochota MD a MMR naslouchat a řešit problémy trhu - nová role ministerstev: moderování diskuze, přijímání argumentů ③ Ochota a zájem zákonodárců k zásadním změnám - nebezpečí individuálního lobbingu, ztráta ochoty k dialogu Je na nás, jak dnešní situace využijeme! -sjednoťme se v názorech a zájmech -formalizujme diskuzi v panelech a pracovních skupinách -spolupracujme > máme stejné cíle

13 Doporučení ARI k postupu MD 12 Vzájemná spolupráce vyžaduje respektování cílů a potřeb ① Provést strategické, dlouhodobé a koncepční změny - zefektivnit, zjednodušit a zrychlit přípravu a realizaci - reálná hrozba: přes zájem vedení se manažersky neprosadí - nutné udržet si strategický nadhled, neuváznout v detailu ② Podniknout krátkodobé kroky – odblokovat trh zakázek - trh potřebuje vizi oživení a dostatku zakázek - jaké zakázky budou vyhlášeny do 6m, do 9m a 12m? ③ Moderovat diskuzi, sbírat argumenty a hledat koncensus - nutná role MD/MMR, otevřená a věcná diskuze ④ NEAKCEPTUJTE odpovědi „TO NEJDE“ a „TO JE KOMPLIKOVANÉ“ - nic není nemožné a jednoduchá řešení neexistují

14 Aktivní pracovní skupiny ARI 13 Multiprofesní základna ARI > předpoklad pro objektivní dialog ① Implementace zadávacích směrnic EU na infrastrukturní projekty ② Obchodní podmínky v českém stavebnictví Design & Build: alternativní model zadávání infrastrukturních projektů ③ Zefektivnění a zrychlení procesu přípravy a realizace DI ④ BIM: Building Information Modelling ⑤ Financování infrastruktury

15 Zákon o liniových dopravních stavbách 14 Německá legislativa je postavena na 3 základních principech: ① JEDINÝ ZÁKON - souhrnná úprava výstavby dálnic, silnic, železnice a vodních cest; včetně správních řízení předcházejících vydání potřebného rozhodnutí - speciální zákon vůči stavebnímu zákonu, správnímu řádu, vyvlastňovacímu zákonu, EIA; některé zákony by se zrušily, některé doplnily ② JEDINÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ > JEDINÉ ROZHODNUTÍ - jediné rozhodnutí (územní rozhodnutí a stavební povolení) včetně EIA - výrazné zkrácení času přípravy; správní řízení možné, ale bez odkladu ③ JEDINÝ ÚŘAD > MDČR - jediný ústřední orgán státní správy, speciální úřad s celostátní působností ARI doporučuje vyjít ze vzoru osvědčeného Německého modelu Cíl: usnadnit, zpřehlednit a urychlit celý proces projektové a inženýrské přípravy a následně i výstavby dopravní infrastruktury

16 Zákon o liniových dopravních stavbách 15 ① Síť liniových staveb bude budována na základě Plánu – přijat formou zákona - vyjádří veřejný zájem a uvede základní parametry sítě a jejich potřeby - výchozí dokument pro trasování a schvalování plánů ② Plán bude iniciován MD/vládou a jeho změna bude opět formou zákona ③ Plán potřeb každých 5 let přezkoumáván MD ④ Plán bude mít přednost před územním plánováním obcí a krajů ARI doporučuje vyjít ze vzoru osvědčeného Německého modelu

17 SOUKROMÝ SEKTOR VEŘEJNÝ SEKTOR

18 SOUKROMÝ SEKTOR VEŘEJNÝ SEKTOR Jednostranné řešení > neudržitelné

19 SOUKROMÝ SEKTOR VEŘEJNÝ SEKTOR „Polopropustné“ řešení > neudržitelné

20 SOUKROMÝ SEKTOR VEŘEJNÝ SEKTOR VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE FORMALIZOVANÝ LOBBING MODEROVANÁ DISKUZE SPOLEČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY VSTŘÍCNOST & DŮVĚRA Civilizované řešení > udržitelné

21 SOUKROMÝ SEKTOR VEŘEJNÝ SEKTOR Formalizovaný vztah a spolupráce

22 Zákon o liniových dopravních stavbách 21 ARI doporučuje vyjít ze vzoru osvědčeného Německého modelu Národní konference o české infrastruktuře 2014 Česká národní banka, Praha 16. dubna 2014 www.infrakon.cz

23 Národní konference o české infrastruktuře 22 Cílem celodenní akce je hledat odpovědi na následující 3 otázky: ① Co chceme a skutečně potřebujeme? ② Kde jsme, kam míříme a kde bychom měli být? ③ Co je nutné udělat, abychom se dostali tam, kde bychom měli být?  Infrastruktura v Evropském kontextu  Makroblok: infrastruktura versus ekonomika ČR  Dopravní infrastruktura: Strategie – Prostředí – Finance – Lidé  Doporučené změny prostředí: Zefektivnění investičního cyklu středa 16. dubna 2014, v České národní bance

24 Zákon o liniových dopravních stavbách 23 ARI doporučuje vyjít ze vzoru osvědčeného Německého modelu Národní konference o české infrastruktuře 2014 Česká národní banka, Praha 16. dubna 2014 www.infrakon.cz

25 Tomáš Janeba m: 606 640 251 e: tomas.janeba@ceskainfrastruktura.cz www.ceskainfrastruktura.cz


Stáhnout ppt "ARI: Vize změn 162. Žofínské fórum Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky 25. března 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google