Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaderná energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaderná energie."— Transkript prezentace:

1 Jaderná energie

2 Jaderná energie obecně
Jadernou energii je z hlediska energetiky možné zařadit jak do obnovitelných zdrojů energie, tak do neobnovitelných zdrojů energie. Jaderná energetika je odvětví energetiky a průmyslu a zabývá se především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o projektování a výstavbu jaderných zařízení (především jaderných reaktorů a jaderných elektráren). Jaderná energie je obzvláště v Evropě vnímána negativně. Je to převážně způsobeno i tím, že mají milné informace o katastrofě v Černobylu. Černobyl byl však nevydařený pokus a ne selhání chemie. Mapa zobrazuje výskyt jaderných elektráren ve světě Wikipedie.cz obrázky: ,

3 Jaderná energie historie
První úspěšný pokus s jaderným štěpením provedli v roce 1938 v Berlíně Otto Hahn, Lise Meitner a Fritz Strassman. Během 2. světové války se rozběhl jaderný program v řadě zemí, její využití nemělo být ovšem mírové. K výrobě elektřiny byl jaderný reaktor poprvé využit v roce ve výzkumné stanici v USA. Využití jaderné energie pro komerční účely se po překonání hlavních technologických a ekonomických problémů a v souvislosti s energetickými krizemi rychle rozvíjelo v 70. a 80. letech Wikipedie.cz

4 Jaderná energie katastrofy
událost, během které dochází k jaderné události či výbuchu a následnému úniku radioaktivních látek do okolí, čímž vzniká radiační zamoření.Zasažené prostředí je vystaveno radioaktivnímu záření, což se projevuje na poškozování genetické informace a rakovinnému bujení až k zániků jedince (i ve větším množství). Mezi nejohroženější oblasti patří okolí jaderných elektráren a místa, kde explodovala jaderná bomba. Zamořená oblast se dá částečně dekontaminovat důkladným očištěním. Mezi nejznámější zamořené zóny patří okolí Černobylské elektrárny. Jaderná katastrofa je nejčastěji spojována s jadernými elektrárnami, ale mohla by se Nejznámější jadernou katastrofou je katastrofa v Černobylu Wikipedie.cz , obr.

5 Jaderná energie katastrofy
Bezpečnost: Uplatňování principů jaderné bezpečnosti začíná již při výběru místa, kde má být elektrárna postavena. Takové místo musí vyhovovat rozsáhlému souboru umisťovacích kritérií, která vylučují, že by nějaké přírodní podmínky nebo katastrofa mohly elektrárnu ohrozit. Přesto musí být elektrárna schopna těmto přírodním a všem ostatním vlivům odolat - jaderné elektrárny jsou projektovány tak, aby pravděpodobnost havárie, spojená s únikem radioaktivity, byla co nejmenší. Ke stejnému cíli směřuje i kontrola kvality všech technologických zařízení elektrárny a systém, jakým je kontrolována kvalita její výstavby. Tento systém je natolik důsledný, že investorovi předepisuje kontrolovat kvalitu výroby důležitých technologických částí elektrárny přímo u výrobců.

6 Jaderná energie katastrofy
5 prvků hloubkové ochrany: 1. bariéra : pevná keramická struktura samotného paliva, 2. bariéra : pokrytí palivových tyčí, 3. bariéra : tlaková hranice primárního okruhu, 4. bariéra : železobetonová šachta reaktoru, 5. bariéra : ochranná obálka (kontejment). Dalším prvkem v systému zajištění jaderné bezpečnosti jsou informační a diagnostická zařízení, která neustále monitorují chod elektrárny a stav jednotlivých součástí. Obr.

7 Jaderná energie katastrofy
Srovnání Zdroj energie Počet mrtvých na 1GW/rok Typ e. neštěstí mrtvých svět OECD Ne- OECD uhlí 1221 25107 0,876 0,157 1,605 ropa 397 20283 0,436 0,135 0,879 plyn 125 1978 0,093 0,080 0,111 LPG 105 3921 3536 1957 14896 voda 11 29938 4,267 0,003 10,285 jaderná 1 31 0,048 Pozn. čísla u JE jsou zřejmě počty úmrtí bezprostředně po havárii Černobylu, další následky havárie zřejmě autor v nebral v ohled. ,

8 Jaderné katastrofy Při řešení a nápravě jaderných katastrof musíme dbát na: - zkušenost - správné a odborné posouzení a odhad situace - aktivní přístup - okamžitou aktivitu - informovanost Jaderná energie je všeobecně považována za rizikovou, avšak v současnosti váhavě přiznáváme, že používání uhlí a ropy je pro společnost ještě nebezpečnější než jaderná energie, a to vzhledem k produkci oxidu uhličitého... Obr:Aktualne.cz Ekobydleni.eu

9 Jaderná energie srovnání
Výhody: Žádné splodiny odpařuje se pouze voda V poměru ke své velikosti (zastavěné plochy) vyrábí více energie než jiné el. Nevýhody: Havárie jaderné elektrárny Jaderný odpad (ukládání ) Velká spotřeba vody

10 Jaderný odpad Žádná lidská činnost - a jaderná energetika není výjimkou - se neobejde bez odpadů. Na rozdíl od jiných průmyslových nebo chemických odpadů, které jsou jedovaté či jinak nebezpečné navěky, radioaktivní odpady jako výsledek štěpné reakce svou nebezpečnost postupně ztrácejí. Radionuklidy, které vyhořelé palivo obsahuje, se totiž s charakteristickým poločasem rozpadu přeměňují na neaktivní prvky Jednu skupinu radioaktivních odpadů tvoří odpady vznikající v jaderné energetice (všechny kapaliny, pomůcky a materiály, které přišly při provozu jaderné elektrárny do kontaktu s radionuklidy, včetně vyhořelého jaderného paliva), druhou tzv. institucionální odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu

11 Jaderný odpad Druhy: Obvykle se odpad dělí podle své aktivity
nízkoaktivní - obvykle zbytky málo kontaminovaných materiálů středně aktivní - více kontaminované materiály s větším obsahem, podle druhu možno uložit do povrchového nebo hlubinného úložiště vysoce aktivní - například vyhořelé jaderné palivo či zbytky po jeho přepracování Podle původu odpadu se dá dělit na: Vyhořelé jaderné palivo – které je skladováno po využití v JE a poté uloženo do ochranných kontejnerů a uloženo do podzemí. Zbytky z diagnostiky ve zdravotnictví – zbytkový materiál ze zdravotnictví používáni při diagnostice chorob - radiologie (např.: Rentgen)

12 Obr:aktualne. cz, http://www. google. cz/imgres. imgurl=http://www

13 Jaderná energie Jedním z využití jaderné energie je využití v armádě, které bylo např. použito ve 2.sv. válce jako jaderná bomba k útoku na nepřátele. Ekologické důsledky přetrvávají dodnes. Dnes převládá spíše mírové využití jaderné energie. Jako je výroba el. Energie apod. Přesto však některé mocnosti jaderné bomby vyrábí, ale v omezeném množství. Existují také jaderné ponorky. Obr: aktualne.cz,

14 Jaderné ponorky je plavidlo poháněno jaderným reaktorem schopné operovat v podmořských hlubinách. Jaderná ponorka vyzbrojená balistickými raketami představuje jednu z nejničivějších zbraní současnosti. Zavedení jaderného pohonu vedlo k razantní proměně ponorky jako zbraně, neboť se tak odstranila většina nevýhod klasické ponorky dieslo-elektrické konstrukce. Jaderný pohon poskytl ponorkám nejen obrovskou energii k dosažení vysoké rychlosti pohybu pod vodou, ale zejména umožnil takřka neomezeně dlouhé setrvání pod hladinou. Wikipedie.cz

15 Jaderné bomby Jaderná zbraň nebo též atomová zbraň je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků. Mezi jaderné zbraně se někdy řadí i zbraně založené na slučování jader lehkých prvků (termonukleární zbraň), zbraně kde radioaktivní materiál slouží jen jako zdroj radioaktivního zamoření cílové oblasti se označují jako radiologické (viz špinavá bomba). Během výbuchu vzniká tzv. atomový hřib, který je doprovázen vysokým tlakem, teplotou a zářením( světelným i radioaktivním) Atomové velmoci jsou např. USA a Rusko Wikipedie.cz,obr:

16 jaderná energie Shrnutí
Jaderná energie stejně jako většina lidských činností má svá Pro i Proti. Právě z tohoto důvodu bychom měli zohledňovat obojí, proto když budeme říkat, že je špatná nebo dobrá měli bychom si uvědomit, že je právě taková jak ji lidstvo využije. K výrobě elektrické energie nebo k boji s „nepřáteli“. Ano, ukládání jaderného odpadu je problém, ale cílevědomé lidstvo brzy najde dlouhodobé řešení. Obr:

17 Otázky Místo nejznámější jaderné katastrofy. odvětví energetiky a průmyslu a zabývající se především výrobou energie v jaderných elektrárnách? Dvě země ve kterých se během 2.sv. války rozběhl jaderný program (výroba atomových bomb). Projev dopadu jaderné bomby tzv. atomový ………? Jedna výhoda jaderné energie a jedna nevýhoda.

18 Odpovědi Ukrajina, Černobyl Jaderná energetika Například USA a Německo
Atomový hřib Výhoda : Nevznikají splodiny Nevýhoda: Možnost jaderné katastrofy

19 Konec


Stáhnout ppt "Jaderná energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google