Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZILIDSKÉ VZTAHY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZILIDSKÉ VZTAHY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 MEZILIDSKÉ VZTAHY Mgr. Michal Oblouk

2 b) NÁHODNÉ VZTAHY – vznikají jen náhodou a dočasně, např. cestující
když se lidé dostanou do nějakého kontaktu, vznikají MEZILIDSKÉ (interpersonální) VZTAHY člověk je tvor společenský a) SPOLEČENSKÉ VAZBY - vztahy mezi lidmi jsou pevné a trvalé, např. manželé, sourozenci, přátelé b) NÁHODNÉ VZTAHY – vznikají jen náhodou a dočasně, např. cestující nejčastější jsou vztahy oboustranné, mohou být dobré, neutrální a špatné nejtrvalejší vztahy: manželé, rodiče a děti, sourozenci, přátelé projevují se v mezilidské komunikaci a ve vzájemné spolupráci

3 Společenská vazba Náhodný vztah

4 Faktory ovlivňující vztahy Předpoklady pro dobré mezilidské vztahy
osobnost každého člověka, jeho vrozené povahové vlastnosti (temperament) prostředí, ve kterém žije - nejbližší okolí (rodina, školní třída, vrstevníci, party, zájmové kroužky), region (zvyklosti a tradice, tisk, klimatické podmínky), země (masmédia, společnost, zákony a normy) Předpoklady pro dobré mezilidské vztahy úcta k člověku, uznání potřeb zájmů i odlišnosti lidí, slušnost, zdvořilost, taktnost, srdečnost, štědrost, upřímnost, otevřenost, ohleduplnost, všímavost, sebekritičnost, respekt k jinému pohlaví i barvě pleti, nadhled

5 JAK VZNIKAJÍ MEZILIDSKÉ VZTAHY?
dobrovolně přirozeně právním úkonem nedobrovolně

6 KAMARÁDSTVÍ vzniká na základě blízkosti
kamarádi se lépe znají, mají podobné zájmy, podobný způsob chování a životní styl

7 PŘÁTELSTVÍ vyznačuje se vzájemnou náklonností a porozuměním
lidé se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro ně to nejlepší důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie; přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory běžná je vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co nejvíce času přátelé nejsou fyzicky (sexuálně) přitahováni svými protějšky a při krátkodobém odloučení netrpí pocity samoty a prázdnoty vývoj podle věku

8 Zásady pro přátelství zachovávejte mlčenlivost v důvěrných sděleních
mluvte pravdu, nevyužívejte pravdu jako nástroj odvety kritizujte věcně – svému kamarádovi pouze nevytýkejte nedostatky, ale vyzvedněte i jeho přednosti, měli byste mu nabídnout možné řešení situace naučte se naslouchat ostatním, nepřerušujte

9 registrované partnerství
MILOSTNÉ VZTAHY manželství partnerství registrované partnerství

10 LÁSKA silný, kladný a spíše trvalý vztah k jiné osobě, k ideji nebo věci aspekty - přitažlivost, touha, obdiv, nezištná náklonnost a oddanost, odevzdanost vůči druhému interpersonální – mezilidská, silné citové zaujetí k jiné osobě, druhy: klasická láska, zamilovanost, platonická láska, mateřská láska, láska k idolu sebeláska – zdravé sebevědomí X narcismus impersonální – neosobní, láska ke zvířatům, předmětům, hodnotám nebo činnostem, bez sexuálního faktoru

11 ZÁKLADNÍ POJMY AUTORITA – převaha určitého člověka nad ostatními lidmi, může být přirozená (člověk je všeobecně uznávaný a vážený) nebo formální (dána společenským postavením osoby nebo funkcí, kterou vykonává) SOLIDARITA – soudržnost, vzájemná podpora, pomoc v rámci společenské skupiny ALTRUISMUS – obětavé a nezištné chování ve prospěch druhého člověka, pomoc druhým, aniž od nich něco očekáváme EGOISMUS – opak altruismu, sobectví, přehnaná láska k sobě samému TOLERANCE – tolerovat někoho znamená vážit si jeho názorů, hodnot a postojů a uznávat je i tehdy, jsou-li odlišné od našich

12 ZDROJE romskych-obcanu/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/ ziveni_lokalky.html sourozenci pankrac-times-1ud-/literatura.aspx?c=A100813_103543_literatura_ob gaye-a-lesbicky.html


Stáhnout ppt "MEZILIDSKÉ VZTAHY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google