Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STYL Ke stylu se užívá:Typické slovní prostředky: Věty: 1. HOVOROVÝ v běžných rozhovorech každodenního života slova a obraty hovorové, výrazy z obecné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STYL Ke stylu se užívá:Typické slovní prostředky: Věty: 1. HOVOROVÝ v běžných rozhovorech každodenního života slova a obraty hovorové, výrazy z obecné."— Transkript prezentace:

1

2 STYL Ke stylu se užívá:Typické slovní prostředky: Věty: 1. HOVOROVÝ v běžných rozhovorech každodenního života slova a obraty hovorové, výrazy z obecné češtiny i slova slangová a nespisovná, chybějí knižní výrazy jednoduché, jednoduchá souvětí, časté jsou věty tázací, zvolací a citově zabarvené 2. ODBORNÝ v odborném vyjadřování, v odborných a vědeckých dílech, pracovní styk v rámci jednotlivých oborů odborné termíny, vyjadřování je přesné, bez citového zabarvení, více podstatných a přídavných jmen větná stavba je složitější, zvláště v odborné literatuře jsou složitá souvětí především podřadná 3. PUBLICISTICKÝ ve všech typech sdělovacích prostředků – cíl je informovat, poučovat, přesvědčovat slova citově neutrální, hovorové výrazy, cizí slova, neologismy, ustálené slovní obraty, využití různých synonym jednoduchá větná vazba a kompozice, řečnické otázky, věty zvolací mohou být citově zabarvené, … 4. UMĚLECKÝ ve slovesných dílech uměleckých běžná slova, slova básnická, archaismy, historismy, slova nářeční, z obecné češtiny, … složitější větná stavba, souvětí souřadná, přímá a nepřímá řeč, výstižná slovesa, hodně přívlastků, …

3 ODBORNÝ STYL slouží k odborném vyjadřování, v odborných a vědeckých dílech, pracovní styk v rámci jednotlivých oborů ODBORNÝ STYL větná stavba je složitější, zvláště v odborné literatuře jsou složitá souvětí především podřadná

4

5 ODBORNÝ POPIS seznamuje posluchače s tím, jak vypadá věc, krajina, zvíře,.. POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU slouží často jako návod k provádění nějaké činnosti nutné uvádět úkony v takovém pořadí, v jakém probíhají ve skutečnosti SLOHOVÉ PROSTŘEDKY přesné pojmenování podstatnými jmény přesné označení činnosti slovesy použití odborných termínů

6 VÝKLAD ÚKOL ÚKOL – poskytnout odborné poučení o daném problému POZOR nutné brát v úvahu komu je určen podle toho volíme slohové a jazykové prostředky JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY jazyk výkladu má být spisovný bez hovorových výrazů slova bez citového zabarvení (záleží však na tom, pro koho je určen) přesné a jasné vyjadřování – používání odborných termínů

7 REFERÁT informuje podrobně o nějaké události JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY volíme takové: abychom posluchače (čtenáře) upozornili na různé zajímavosti abychom mu poskytli poučení o dané problematice abychom vzbudili jeho zájem

8 útvar slohového postupu charakterizačního týká se zejména charakteristiky člověka vnitřní znaky podává duševní vlastnosti (vnitřní znaky) – povahové vlastnosti, schopnosti, zájmy,.. vnější znaky vnější znaky – vzhled člověka přímá charakteristika přímá charakteristika – vlastnosti se vyjadřují přímo nepřímá charakteristika nepřímá charakteristika – vlastnosti se vyjadřují nepřímo (je přesvědčivější, může být i srovnání s jinou osobou)

9 KOMPOZICE vhodný postup rysy povahy, temperament, vnější projevy povahy ( gesta, výraz obličeje), způsob jednání s lidmi, vztah k práci,.. JAZYK volba výstižných výrazů převaha přídavných jmen časté přirovnání (oči jako pomněnky) rčení ( jedl vtipnou kaši)


Stáhnout ppt "STYL Ke stylu se užívá:Typické slovní prostředky: Věty: 1. HOVOROVÝ v běžných rozhovorech každodenního života slova a obraty hovorové, výrazy z obecné."

Podobné prezentace


Reklamy Google