Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 1. Vývoj a rozvoj člověka Název sady: Občanská nauka Ročník: 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 1. Vývoj a rozvoj člověka Název sady: Občanská nauka Ročník: 1."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 1. Vývoj a rozvoj člověka Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 4.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE ANOTACE Záměrem výukového materiálu s názvem Vývoj a rozvoj člověka je poskytnout souhrn učiva a upevnit znalosti z oblasti změny duševní (psychické), spojené s vývojem biologickým a sociálním Záměrem výukového materiálu s názvem Vývoj a rozvoj člověka je poskytnout souhrn učiva a upevnit znalosti z oblasti změny duševní (psychické), spojené s vývojem biologickým a sociálním Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka

3 Vývoj a rozvoj člověka název pro vývoj je evoluce název pro vývoj je evoluce evoluce je zdokonalování od jednodušších forem ke složitějším evoluce je zdokonalování od jednodušších forem ke složitějším z psychologického hlediska znamená vývoj změny osobnosti z psychologického hlediska znamená vývoj změny osobnosti změny duševní (psychické), spojené s vývojem biologickým a sociálním změny duševní (psychické), spojené s vývojem biologickým a sociálním

4 Vývoj ve dvojím smyslu od jednodušších živočichů ke složitějším (fylogeneze) od jednodušších živočichů ke složitějším (fylogeneze) od narození až ke stáří (ontogeneze) od narození až ke stáří (ontogeneze) vzájemným působením jedince a prostředí (výchova a učení) vzájemným působením jedince a prostředí (výchova a učení) rozvoj psychických procesů a vlastností (zrání) rozvoj psychických procesů a vlastností (zrání) konkrétní realizace konkrétní realizace

5 Tělesná a duševní schránka osobnosti tělesný a duševní rozvoj člověka tělesný a duševní rozvoj člověka tělesný vývoj - rozvoj tělesných funkcí tělesný vývoj - rozvoj tělesných funkcí duševní vývoj - změny psychických jevů a funkcí duševní vývoj - změny psychických jevů a funkcí cílem lidského vývoje je rozvoj osobnosti cílem lidského vývoje je rozvoj osobnosti každý člověk je osobnost každý člověk je osobnost

6 Osobnost je vyjadřovaná schopnostmi, dovednostmi, temperamentem, zájmy, postoji, cílem schopnostmi, dovednostmi, temperamentem, zájmy, postoji, cílem osobnost vyjadřuje odlišnost jedince od ostatních lidí osobnost vyjadřuje odlišnost jedince od ostatních lidí člověk jako jediný živočich má schopnost stanovit si cíl svého jednání člověk jako jediný živočich má schopnost stanovit si cíl svého jednání osobnost je jednota tělesná, psychická, vrozená a získaná osobnost je jednota tělesná, psychická, vrozená a získaná

7 Biologické předpoklady vlohy vlohy vlastnosti vyšší nervové soustavy vlastnosti vyšší nervové soustavy biologické základy (pudy) biologické základy (pudy) - vývoj dítěte - vývoj dítěte - činnost a učení - činnost a učení - působení společnosti a výchovy - působení společnosti a výchovy

8 Psychické jevy psychické vlastnosti psychické vlastnosti psychické procesy psychické procesy psychické stavy psychické stavy - vývoj dítěte - vývoj dítěte - činnost a učení - činnost a učení - působení společnosti a výchovy - působení společnosti a výchovy

9 Psychické vlastnosti (dispozice) osobnosti temperament temperament schopnosti schopnosti charakter charakter motivy a postoje motivy a postoje volní vlastnosti volní vlastnosti

10 Psychické procesy osobnosti poznávací (kognitivní) procesy – vnímání, fantazie, myšlení, řeč, představy poznávací (kognitivní) procesy – vnímání, fantazie, myšlení, řeč, představy procesy paměti (zapamatování, uchování, vybavení) procesy paměti (zapamatování, uchování, vybavení) motivační procesy (citové, volní) motivační procesy (citové, volní)

11 Psychické stavy osobnosti stavy pozornosti stavy pozornosti citové stavy citové stavy

12 Temperament soubor převážně vrozených psychických vlastností soubor převážně vrozených psychických vlastností určuje dynamiku celého prožívání a chování určuje dynamiku celého prožívání a chování projevuje se způsobem reagování člověka projevuje se způsobem reagování člověka silné reakce a rychlé střídání reakcí silné reakce a rychlé střídání reakcí

13 Zařazení lidí z hlediska temperamentu sangvinik – čilý, veselý, společenský, nestálý sangvinik – čilý, veselý, společenský, nestálý cholerik – rychlý, samostatný, dráždivý, vzteklý, snadno se rozhněvá, ale rychle uklidní cholerik – rychlý, samostatný, dráždivý, vzteklý, snadno se rozhněvá, ale rychle uklidní flegmatik – klidný až lhostejný, netečný, pomalý flegmatik – klidný až lhostejný, netečný, pomalý melancholik – vážný, svědomitý, bojácný melancholik – vážný, svědomitý, bojácný

14 Typy osobnosti introvert – člověk zaměřený do svého nitra, plachý a nejistý, málo průbojný, s intenzivním vnitřním životem a hlubokými city introvert – člověk zaměřený do svého nitra, plachý a nejistý, málo průbojný, s intenzivním vnitřním životem a hlubokými city extrovert – člověk zaměřený na vnější svět, společenský, přístupný, otevřený, aktivní, snadno přizpůsobivý extrovert – člověk zaměřený na vnější svět, společenský, přístupný, otevřený, aktivní, snadno přizpůsobivý

15 Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti jsou vlastnosti osobnosti předpoklad pro úspěšné vykonávání určité činnosti předpoklad pro úspěšné vykonávání určité činnosti jsou ukazatelem určitého výkonu jsou ukazatelem určitého výkonu vyvíjejí se na základě vrozených dispozic vyvíjejí se na základě vrozených dispozic - nadání - nadání - talent - talent - genialita - genialita

16 Charakter souhrn psychických vlastností souhrn psychických vlastností mravní chování a jednání mravní chování a jednání vztah člověka k ostatním lidem vztah člověka k ostatním lidem formuje se působením výchovy a společenských jevů formuje se působením výchovy a společenských jevů - s charakterem souvisí také pojem - s charakterem souvisí také pojem svědomí (systém morální kontroly- svědomí (systém morální kontroly- vnitřní hlas) vnitřní hlas)

17 Motivy pud – vrozená pohnutka činnosti pud – vrozená pohnutka činnosti zájem - záliba zájem - záliba cíl – uvědomělý směr aktivity cíl – uvědomělý směr aktivity ideály – vrozené cíle (způsob života) ideály – vrozené cíle (způsob života) zvyk – tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost zvyk – tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost

18 Postoje sklony člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby a situace sklony člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby a situace - poznání objektu, názory na něj - poznání objektu, názory na něj - citové hodnocení objektu, sympatie - citové hodnocení objektu, sympatie antipatie antipatie - pobídka k jednání či chování - pobídka k jednání či chování

19 Otázky a úkoly Co je to evoluce z hlediska vývoje Co je to evoluce z hlediska vývoje Vyjmenuj zařazení lidí z hlediska temperamentu Vyjmenuj zařazení lidí z hlediska temperamentu Vysvětli pojem charakter Vysvětli pojem charakter

20 Zdroje pro textovou část EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. DIDAKTIS 2004 EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. DIDAKTIS 2004 ISBN: 80-86285-68-5 ISBN: 80-86285-68-5 PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p., Praha: 1994 PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p., Praha: 1994 ISBN: 80-206-0499-5 ISBN: 80-206-0499-5 http://www.paulinkaoa.estranky.cz/clanky/obcan ka/vyvoj-a-rozvoj-cloveka.html 2012-08-04 http://www.paulinkaoa.estranky.cz/clanky/obcan ka/vyvoj-a-rozvoj-cloveka.html 2012-08-04


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 1. Vývoj a rozvoj člověka Název sady: Občanská nauka Ročník: 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google