Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov43 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov43 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov43 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: Mechanismy socializace, postoj Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: mechanismy socializace, imitace, sociální činnost, socializační instituce, postoj, konformita Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad mechanismů socializace a vzniku postoje, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 mechanismy socializace: sociální činnost – hra, učení, práce; sociální činnost – hra, učení, práce; nápodobou, imitace nápodobou, imitace ztotožněním, identifikace ztotožněním, identifikace sugesce sugesce

3 mechanismy socializace: sociální činnost (prostředky socializace) – hra, učení, práce; sociální činnost (prostředky socializace) – hra, učení, práce; nápodobou, imitace – napodobování určitého modelu chování; nápodobou, imitace – napodobování určitého modelu chování; ztotožněním, identifikace – přijímání postojů, hodnot; ztotožněním, identifikace – přijímání postojů, hodnot; sugesce – nekritické přijímání názorů člověka, který má významnou pozici, přirozenou autoritu; sugesce – nekritické přijímání názorů člověka, který má významnou pozici, přirozenou autoritu;

4 sociální činnost: práce – převažující sociální činnost člověka dospělého věku, kooperativa, povinnost, houževnatost, apod.), kdy člověk rozvíjí své charakterní vlastnosti (pilnost, svědomitost, apod. práce – převažující sociální činnost člověka dospělého věku, kooperativa, povinnost, houževnatost, apod.), kdy člověk rozvíjí své charakterní vlastnosti (pilnost, svědomitost, apod. učení – získávání individuálních zkušeností učení – získávání individuálních zkušeností hra – učení se zvládat i sociální situace role, dítě se učí i odreagovávat, má za cíl radost či relaxaci hra – učení se zvládat i sociální situace role, dítě se učí i odreagovávat, má za cíl radost či relaxaci

5 imitace imitace a) neuvědomělá imitace – spontánní napodobování chování osob, na nichž jedinec emočně závisí; a) neuvědomělá imitace – spontánní napodobování chování osob, na nichž jedinec emočně závisí; b) uvědomělá imitace – kopírování, vědomé napodobování vzorců chování; b) uvědomělá imitace – kopírování, vědomé napodobování vzorců chování;

6 socializační instituce: primární – rodina; probíhá zde primární socializace; primární – rodina; probíhá zde primární socializace; sekundární – vrstevnická skupina, sekundární socializace (puberta, adolescence); sekundární – vrstevnická skupina, sekundární socializace (puberta, adolescence); terciální – profesní adaptace; spolužití s partnerem; terciální – profesní adaptace; spolužití s partnerem; kvartální – masmédia; kvartální – masmédia;

7 postoj sklon člověka reagovat ustáleným způsobem na předmět, osobu, situaci; odráží hodnotící vztah člověka ke skutečnosti

8 postoj složky: 1. poznání objektu, názory na něj – rozumová složka; 1. poznání objektu, názory na něj – rozumová složka; 2. emoční hodnocení objektu, sympatie- antipatie – emocionální složka; 2. emoční hodnocení objektu, sympatie- antipatie – emocionální složka; 3. pobídka k jednání či chování – volní složka; 3. pobídka k jednání či chování – volní složka;

9 rozdíl mezi motivy a postoji: motivy aktivizují chování, postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti rozdíl mezi motivy a postoji: motivy aktivizují chování, postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti

10 znaky postoje: dynamika; dynamika; strukturovanost; strukturovanost; intencionalita (vztažnost); intencionalita (vztažnost); hodnotící aspekt; hodnotící aspekt;

11 znaky postoje: regulace sociálního chování; vlastnost osobnosti; regulace sociálního chování; vlastnost osobnosti; získaný charakter – výsledkem sociálního učení; získaný charakter – výsledkem sociálního učení; anticipace (předjímání následků); anticipace (předjímání následků); interkonektivita (odvíjí se od vztahu k druhému člověku); interkonektivita (odvíjí se od vztahu k druhému člověku);

12 dynamika se projevuje: v poměru složek; v poměru složek; v stabilitě, labilitě (trvalý – konzistentní postoj, strnulý – rigidní; v stabilitě, labilitě (trvalý – konzistentní postoj, strnulý – rigidní; v intenzitě (síla, zaujatost); v intenzitě (síla, zaujatost); v hloubce (míra, jak ovlivňuje osobnost); v hloubce (míra, jak ovlivňuje osobnost); v polaritě (kladný, neutrální, záporný); v polaritě (kladný, neutrální, záporný);

13 typy postojů z hlediska vztahů jedince a společnosti ++angažovanost – aktivní, pozitivní vůči společenskému hodnotovému systému ++angažovanost – aktivní, pozitivní vůči společenskému hodnotovému systému +konformita – vnější souhlas +konformita – vnější souhlas 0 indiference – neutrální, nezájem 0 indiference – neutrální, nezájem -nesouhlas -nesouhlas --aktivní odpor --aktivní odpor

14 otázky jak se nazývá typ postoje – vlažný souhlas s většinou jak se nazývá typ postoje – vlažný souhlas s většinou jak se nazývá typ postoje – neutrální jak se nazývá typ postoje – neutrální která socializační instituce je primární která socializační instituce je primární která socializační instituce je sekundární která socializační instituce je sekundární konformita konformita indiference indiference rodina rodina vrstevnická skupina vrstevnická skupina

15 Použité zdroje HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1 HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3 KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie, CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov43 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google